Bạn đang truy cập: Trang chủ Thầy thuốc của bạn Coaguchek-Theo dõi IRN thật đơn giản Sự tương tác với thuốc Sintrom

Sự tương tác với thuốc Sintrom

Tương tác thuốc

Trước khi ông (bà) bắt đầu sử dụng một loại thuốc điều trị bất kỳ bệnh gì, hãy thông báo cho bác sĩ của mình, cần thông báo dị ứng ông bà có thể có, tất cả các loại thuốc ông (bà) đang dùng, đang mang thai hoặc cho con bú, và bất kỳ vấn đề khác về sức khỏe. Vì các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến thuốc Sintrom.
7.1. Các thuốc tương tác với Sintrom ?
- Rượu
- Acetaminophen (Paracetamol)
- Allopurinol
- Amiodarone
- Thuốc chống ung thư (ví dụ như carboplatin, cyclophosphamide, fluorouracil)
- Azathioprine
- Azithromycin
- "Nhóm azole" thuốc kháng nấm (ví dụ, fluconazole, ketoconazole, miconazole)
- Barbiturates (ví dụ, primidone, phenobarbital)
- Thuốc tránh thai
- Carbamazepine
- Cephalosporine (ví dụ, cefazolin, cefoperazone, cefotetan, cefoxitin)
- Một thứ thuốc mê hydrat
- Chloramphenicol
- Cholestyramin
- Cimetidine
- Clarithromycin
- Clofibrate
- Danazol
- Delavirdine
- Dextran
- Diazoxide
- Ethacrynic acid
- Fenofibrate
- Erythromycin
- Fluoxymesterone
- Flutamide
- Gemfibrozil
- Glucagon
- Halothane
- Heparin
- Các loại thảo mộc có ảnh hưởng đến đông máu (ví dụ, St John's wort, nhân sâm, Ginko biloba, coenzyme Q10)
- Lidocain
- Dài hạn sử dụng của các thuốc giảm đau gây ngủ (ví dụ như codein, oxycodon, morphine, hydromorphone)
- Chất ức chế MAO (ví dụ, phenelzine, tranylcypromine)
- Meprobamate
- Mercaptopurine
- Metronidazole
- Mexilitine
- Miconazole
- Kháng viêm không steroid thuốc (NSAIDs; ví dụ, diclofenac, ibuprofen, naproxen, celecoxib, mefenamic acid)
- Pentoxifylline
- Phenylbutazone
- Phenytoin
- Kali iodide
- Prednisone
- Primaquine
- Propafenone
- Propoxyphene
- Propylthiouracil
- Quinidin
- Quinin
- Quinolon kháng sinh (như ciprofloxacin, norfloxacin, Ofloxacin)
- Rifabutin
- Rifampin
- Salicylat (ví dụ, aminosalicylic acid, sodium salicylate, acetylsalicylic acid (ASA), methyl salicylate)
- Chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRIs; ví dụ, duloxetine, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetin, sertraline, citalopram)
- "Statins" (ví dụ, fluvastatin, lovastatin, simvastatin)
- Thuốc tiêu sợi huyết: Streptokinase, urokinase, alteplase (t-PA)
- Sulfinpyrazone
- Sulfonylureas (ví dụ, glyburide, chlorpropamide, tolbutamide)
- Sulfonamide kháng sinh (ví dụ, sulfamethoxazole)
- Tamoxifen
- Testosterone
- Tetracycline (ví dụ, doxycycline, minocycline, tetracyclin)
- Thiabendazole
- Hormone tuyến giáp (ví dụ, levothyroxine, liothyronine, tuyến giáp)
- Ticlopidine
- Vitamin E, vitamin C
- Warfarin
- Vitamin K
- Zafirkulast
Nếu ông (bà) đang dùng bất kỳ các loại thuốc này, hãy thông báo với bác sĩ hoặc dược sĩ của mình. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể của ông (bà), bác sĩ có thể muốn ông (bà):
- Thay đổi một trong các thuốc khác
- Hoặc ngưng dùng một trong các thuốc
- Hoặc thay đổi cách bạn đang dùng một hoặc cả hai của thuốc, hoặc để lại tất cả mọi thứ như vậy.
Một sự tương tác giữa hai loại thuốc không phải luôn luôn có nghĩa là bạn phải ngừng dùng một trong số đó.
Các thuốc khác không liệt kê trên đây có thể tương tác với thuốc này. Báo cho bác sĩ về tất cả các thuốc mua không cần đơn và thảo dược mà đang dùng, kể cả cà phê, rượu, các nicotin từ thuốc lá, nên để bác sỹ biết nếu bạn sử dụng chúng.

 

            gigigi

2013-09-12 191209