Bạn đang truy cập: Trang ch?
Cha?ng trai dn t?c Dao nguy ki?ch tr??c b?nh tim qui c

Cha?ng trai dn t?c Dao nguy ki?ch tr??c b?nh tim qui c

(Dn tr) - 25 tu?i, em ?ang la? tru? c?t trong gia ?i?nh v??i 1 ???a con be? nho? thi? c?n b?nh qua?i a?c ?p ??n. Ch??ng th? ln n??ng, ?i r??ng ki?m ca?i ?n nui v?? con, em n??m ?y trong c?n pho?ng da?nh cho b?nh nhn c?p c??u, c? g??ng th?? sau t?m m??t na? xi.

Em tn la? ???ng Kim Quy?, la? ng???i dn t?c Dao ta?i ba?n P???c, xa? Th? Bi?nh, huy?n Lm Bi?nh, ti?nh Tuyn Quang. Nh? bao trai tra?ng trong ba?n mi?nh, 19 tu?i em k?t hn v??i c s?n n?? cu?ng qu r?i sinh m?t be? trai kha?u khi?nh sau ?o?. Sinh ra trn mi?n qu nghe?o kho?, gia ?i?nh b? me? ??u thu?n nng va? ?ng con, nn ta?i sa?n l??n nh?t b? me? cho em ?? l?p nghi?p la? ca?i nha? ??t va? n??ng lu?a ?u? gieo 4kg tho?c gi?ng. V?? ch?ng em khai hoang thm ????c khoa?ng ??i gieo ????c 2kg ng gi?ng. Cu?c s?ng tuy co?n nhi?u thi?u th?n nh?ng co? s??c kho?e nn 2 v?? ch?ng v?n lo ?u? ????c ca?i ?n.

Sau 3 n?m ch?ng ch?i v?i b?nh tim ? nh, anh Qu gi? ph?i nh?p vi?n c?p c?u v di?n bi?n b?nh tim tr? n?ng
Tai ho?a ?p ??n va?o 3 n?m tr???c ?y, khi nh??ng c?n ?au t??c ng??c ke?o da?i khng ng??t, r?i kho? th?? ??n ti?m ta?i ca? ng???i, nh??ng t???ng do nh??ng nga?y qu?n qu?t trn n??ng la?m em bi? lao l?c. Nghi? ng?i ?? nha? ca? tha?ng ma? b?nh khng d??t, Quy? ?a?nh ba?n m?t n??a s? lu?a v??a thu hoa?ch ????c h?n 1 tri?u xu?ng b?nh vi?n huy?n kha?m. B?nh cu?a em n??ng nn ????c chuy?n xu?ng b?nh vi?n ti?nh ngay sau ?o?. Ta?i b?nh vi?n ti?nh Tuyn Quang ca?c ba?c si? ch?n ?oa?n Quy? bi? tra?n di?ch ?a ma?ng, che?n e?p tim c?p, da?y di?nh ma?ng ngoa?i tim. Quy? ????c chi? ?i?nh pha?i xu?ng b?nh vi?n ti?nh cho?c hu?t di?ch tha?ng 1 l?n.

S? s?ng c?a chng trai dn t?c Dao ?ang nguy k?ch v "khng xu dnh ti", trong khi ?? ph?u thu?t tim em c?n t nh?t 30 tri?u ??ng

Khi ????c ho?i v? v?? con ?? nha?, Quy? quay m??t va?o t???ng, cha?ng trai tre? c? gi?u ?i nh??ng gio?t n???c m??t ?ang ch??c tra?o ra. Thn em ?m ?au b?nh t?t, t?t ca? trong nha? ch??ng co?n gi? co? th? ba?n ????c n??a. V?? em su?t nga?y qu?n qu?t trn n??ng thay ch?ng lo ki?m ca?i ?n cho ca? nha? nh?ng v?n ?o?i. Bao l?n em ?i vi?n, s? ti?n vay n?? ?a? ch?t ??ng ln nhau ch??ng bi?t ??n bao gi?? m??i tra? n?i. Nh?ng co?n hy vo?ng la? ca? gia ?i?nh em v?n c? g??ng c??u l?y ti?nh ma?ng cho em, chi? mong em s??m la?nh b?nh v? v??i v?? con r?i la?m tra? n?? d?n.

3 n?m ?i?u tri? ta?i b?nh vi?n ti?nh du? ????c ca?c y ba?c si? ta?i ?y nhi?t ti?nh ch?m so?c va? giu?p ??? nh?ng s??c kho?e em v?n nga?y ca?ng y?u ?i do c?n b?nh di?n bi?n n??ng va? ph??c ta?p. Quy? ????c chuy?n xu?ng b?nh vi?n Vi?t ???c ?i?u tri? va? m? g?p. Sau khi th?m kha?m va? h?i ch?n Quy? ?a? ????c ln li?ch m?, nh?ng s??c kho?e cu?a em y?u qua? c?n pha?i ?i?u tri? phu?c h?i ti?ch c??c ?? ?a?m ba?o s??c kho?e cho ca m?. Lu?c chuy?n vi?n ln Ha? N?i, ca? gia ?i?nh em ?i vay m???n kh??p n?i ????c h?n 3 tri?u. Ti?n ?i la?i m?t m?y tr?m, ?o?ng ta?m vi?n phi? 2 tri?u r???i, s? ti?n co?n la?i trong tu?i ch?a ?u? ti?n xe 1 ng???i v? qu nn 2 anh em Quy? ch??ng da?m ?n u?ng gi? ngoa?i cha?o t?? thi?n ta?i b?nh vi?n. Nh??ng hm nh?? b??a khng co? cha?o thi? 2 anh em ?a?nh nhi?n ?o?i.

D cc y bc s? ? t?o ?i?u ki?n h?t s?c cho b?nh nhn ?i?u tr?, th?m ch ln c? l?ch m? tim nh?ng s?c kh?e hi?n t?i c?a b?nh nhn ch?a ?p ?ng

?a? co? gi?y ta?m thu thm 5 tri?u n??a ma? anh trai Quy? la? anh Thm c?? b?n th?n ch??ng bi?t ki?m ?u ra, co?n khoa?n ta?m ??ng ?? m? tim s??p t??i khoa?ng 30- 40 tri?u ch?a ti?nh chi phi? ?i?u tri? phu?c h?i sau m? anh Thm ca?ng khng da?m nghi? t??i. S? ti?n ?o? qua? l??n v??i ?a?i gia ?i?nh Quy?. M?y nga?y ?? vi?n ch??ng bi?t ti?nh sao, v?n ti?ng Kinh i?t o?i la?i bi? n??ng tai nn anh Thm ?a?nh du?ng s? ti?n cu?i cu?ng v? qu ti?m ca?ch xoay s?? pho? m??c em trai cho ca?c y ba?c si? ta?i vi?n.

Trao ??i v??i anh Nguy?n Xun Vinh, ?i?u d???ng tr???ng Khoa Tim ma?ch L?ng ng??c b?nh vi?n h??u nghi? Vi?t ???c cho bi?t: B?nh nhn Quy? bi? tra?n di?ch ?a ma?ng, che?n e?p tim c?p, da?y di?nh ma?ng ngoa?i tim. Vi? b?nh nhn qua? y?u nn ?ang ????c ?i?u tri? ti?ch c??c ?? ?a?m ba?o ?u? s??c kho?e cho ca ph?u thu?t m? tim s??p t??i. Nh?ng hoa?n ca?nh gia ?i?nh Quy? r?t kho? kh?n, m??c b?nh 3 n?m r?i la?i la? ng???i dn t?c thi?u s? ??n b??a ?n ha?ng nga?y cu?ng pha?i d??a va?o su?t cha?o t?? thi?n cu?a b?nh vi?n, nn ?? co? ti?n ?i?u tri? va? ph?u thu?t qua? th?t qua? s??c v??i gia ?i?nh. Hi?n ta?i ca?c y ba?c si? ta?i khoa ?a? ky? quy? l?y thu?c cho Quy? ?i?u tri? tr???c m??t va? ??ng vin gia ?i?nh c? g??ng c??u ch??a cho Quy?.

??c m? kh?e m?nh tr? l?i ?? v? nh v?i v? con c?a chng trai tr?
Quy? v?n ?ang pha?i th?? xi va? n??m ?i?u tri? ta?i pho?ng c?p c??u. C? ne?n nh??ng c?n ?au t??c ng??c ?ang la?m em nghe?n th??, v??i v?n ti?ng Kinh i?t o?i em th?u tha?o: Xin ca?c ba?c c??u cha?u v??i Cha?u mu?n s?ng Mu?n v? v??i v?? con l??m

M?i ?ng gp h?o tm xin g?i v?:

  1. M s? 1451: Anh ???ng V?n Thm (anh trai b?nh nhn ??ng V?n Qu), ? ba?n P???c, xa? Th? Bi?nh, huy?n Lm Bi?nh, ti?nh Tuyn Quang ho?c gip ?? tr?c ti?p t?i Khoa Tim m?ch L?ng ng?c B?nh vi?n h?u ngh? Vi?t ??c, H N?i.

?T: 01635.408.920

2. Qu? Nhn i - Bo Khuy?n h?c & Dn tr - Bo ?i?n t? Dn tr.

Ng 2 nh s? 48 Gi?ng V, ??ng ?a, H N?i (C?nh cy x?ng Kim M)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B?n ??c ?ng h? qua cc ti kho?n sau:

* Ti kho?n VN? t?i VietComBank:
Tn TK:Bo Khuy?n h?c & Dn tr
S? TK: 045 100 194 4487
T?i: Ngn Hng TMCP Ngo?i th??ng Vi?t Nam - Chi nhnh Thnh Cng - H N?i.

* Ti kho?n USD t?i VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Ti kho?n VN? t?i VietinBank:
Tn TK:Bo Khuy?n h?c & Dn tr
S? TK: 10 201 0000 220 639
T?i: Ngn hng Th??ng m?i C? ph?n Cng Th??ng Vi?t Nam - Chi nhnh Hon Ki?m

* Ti kho?n VN? t?i Ngn hng Qun ??i (MB)

Tn TK:Bo Khuy?n h?c & Dn tr
S? TK: 0721100356359

T?i Ngn hng TMCP Qun ??i Chi nhnh Thi Th?nh - H N?i

* Ti kho?nUSD t?i Ngn hng Qun ??i (MB)

Tn TK:Bo Khuy?n h?c & Dn tr
S? TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. V?n phng ??i di?n c?a bo:

VP H T?nh: 46 Nguy?n Cng Tr?, Ph??ng Tn Giang, TP H T?nh. Tel: 039.3.857.122

VP ? N?ng: 25 Nguy?n Tri Ph??ng, Qu?n Thanh Kh, TP ? N?ng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: s? 39L ???ng 11 (Mi?u N?i), ph??ng 3, qu?n Bnh Th?nh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP C?n Th?: 53/13 L T? Tr?ng, Q Ninh Ki?u, TP C?n Th?. Tel: 0710.3.733.269

   
Khng c 50 tri?u m? tim, tnh m?ng b dn t?c Ty nguy nan

Dn tr)- ? c l?ch m? cho con nh?ng c?c ch?ng ? ch? ph?i l?n kh?t h?t l?n ny ??n l?n khc b?i khng th? xoay ?u ra s? ti?n 50 tri?u cho ca ph?u thu?t. Cng qu?n khng cn cch no khc, ch? ? ngh? ??n cch tr?n b?nh vi?n ??a con v? nh ch?u ch?t.

Hon c?nh ?ng th??ng ? l c?a b Nng Th? Di?u (13 tu?i, ng??i dn t?c Ty, xm Lung Ni?c, x ?m Th?y, huy?n Trng Khnh, t?nh Cao B?ng) hi?n ?ang ?i?u tr? t?i khoa Tim m?ch L?ng ng?c c?a B?nh vi?n h?u ngh? Vi?t ??c. nh m?t ??t nhm, gi?ng n?c ngh?n em khng ni nn l?i khi c ng??i l? h?i th?m, ch? ci m?t g?p m?y b? qu?n o c? theo l?i m? d?n. Ng?i k? bn, ch? Hong Th? Ton (m? b Di?u) c?ng n??c m?t ng?n di len ln nhn ra pha ngoi r?i gi?c con thao tc nhanh ?? ?i v?. Ch?c ch?c b Di?u l?i nu tay m? cu?ng qut: Hay l m? c? cho con ? l?i, bi?t ?u con s? ???c m?. Nh?ng ?p l?i l?i c?u xin ? c?a con l s? b?t l?c c?a ng??i m? ngho khi?n ch? Ton ch? bi?t n?c ngh?n nhn con khng ni nn l?i.

? t?ng m?t l?n ph?i ph?u thu?t, l?n ny b Di?u ti?p t?c ph?i m? ?? thay s?a van hai l m?i gi? ???c tnh m?ng.

Nh?p vi?n trong tnh tr?ng m?t, kh th?, vng da, vng m?t, b Di?u ???c ch?n ?on h? van hai l, t?ng p l?c ??ng m?ch ph?i v c ch? ??nh m? g?p. Tuy nhin tnh ??n th?i ?i?m hi?n t?i, gia ?nh m?i ch? xoay ???c 5 tri?u ??ng ?ng ti?n vi?n ph cho con. L ng??i dn t?c, ? vng su vng xa, quanh n?m v? ch?ng ch? Ton ch? bi?t bm l?y n??ng ng ?? lo b?a no, b?a ?i cho c? nh, s? ti?n 50 tri?u cho ca ph?u thu?t c?a con khi?n ch? nh? ch?t ??ng. S? ti?n 5 tri?u ??ng mang theo l c? gia ti bn con tru ? nh, cn l?i ch? khng th? vay ???c ai b?i c? b?n ai c?ng ngho nh? ch? m thi.

S? ti?n m?y ch?c tri?u n? l?n tr??c ch?a tr? ???c nn l?n ny d ? ph?i "mu?i m?t" ?i h?i vay, ch? Ton c?ng tr? v? tay tr?ng.

K? chuy?n v? tnh tr?ng b?nh c?a b Di?u, ?i?u d??ng tr??ng khoa Tim m?ch, l?ng ng?c B?nh vi?n h?u ngh? Vi?t ??c Nguy?n Xun Vinh cho hay: Hi?n t?i tnh tr?ng c?a b Di?u r?t nguy k?ch c?n ph?i ti?n hnh ph?u thu?t s?m. Tri tim c?a b Di?u b? suy r?t n?ng nn ph?i lin t?c s? d?ng thu?c tr? tim, tuy nhin th?i gian s? khng ???c di v quan tr?ng l ph?i s?a v thay van hai l th m?i ??m b?o ch?c n?ng c?a tim. V? pha b?nh vi?n c?ng s? h? tr? t?i ?a cho gia ?nh b Di?u, tuy nhin hon c?nh qu kh kh?n, ??n ci ?n c?ng ph?i lo ch?y v?y t?ng b?a th s? ti?n cho ca m? kh? n?ng khng th? lo ???c.

Khng mu?n ph?i ch?t nh?ng em hi?u h?n ai b? m? khng c ti?n cho ca m? c?a em.

V? ch?ng ngho, ch? Ton hi?u ???c nh?ng m?i l?n nhn con ch? khng cam lng b?i: Con b cn ?ang ? tu?i ?i h?c, no n ? lao ??ng ?? ki?m ti?n ???c ?u, gi? l?i m?c b?nh c?n ph?i ph?u thu?t. V? ch?ng ti c t?i v?i con khi sinh n ra m khng th? lo ???c cho n. N?u con c m?nh h? g, v? ch?ng ti c?ng khng th? s?ng trn ci ??i ny ???c ch? Ton cho hay.

Khng cn cch no khc, cng ???ng ch? Ton bu?c ph?i "tr?n" b?nh vi?n ??a con v? nh "ch?u ch?t".

C?ng ch?y v?y kh?p n?i ?? vay m??n ti?n nh?ng con ? m?t l?n lm ph?u thu?t khi?n anh ch? ki?t qu? m?i ???ng h?i vay. S? ti?n m?y ch?c tri?u cho ca m? l?n tr??c ch?a tr? ???c ??ng no nn d ? ph?i mu?i m?t ?i h?i nh?ng khng ai c cho m??n ti?p. Cng ???ng, tng qu?n, ch? gi?c con s?p x?p l?i m?y b? qu?n o ?i v? b?i : D c ph?i ch?t, m? con mnh c?ng s? ch?t ? nh ch? Ton g?t n??c m?t ni v?i b Di?u.

Hi?u ???c b? m? th??ng con h?n c? b?n thn mnh nh?ng cng ???ng m? m?i ph?i lm nh? th? nn Di?u khng ci n?a l?i ch? ng?m ngi lm theo. ?i bn tay y?u ?t, run run em kh? g?p mp chi?c o cho g?n gng nh?ng hai hng n??c m?t thi nhau ch?y di xu?ng khe mi?ng m?n cht. M?t c b xinh x?n, ?ng yu khng l? ph?i ??u hng s? ph?n ch? v thi?u 50 tri?u ??ng, th?t s? l ?i?u qu tru ng??i lc ny !...
   
alt

Dn tr)- Tin vui ??n v?i chng ti khi bi?t c b L Th? Thanh, nhn v?t trong bi vi?t: Thi?u 50 tri?u ??ng, c b m? ci ??ng tr??c nguy c? m?t m?ng ? ???c ph?u thu?t thnh cng chi?u ngy 7/5 t?i khoa Tim m?ch, l?ng ng?c c?a b?nh vi?n Vi?t ??c.

http://dantri.com.vn/hoan-canh/thieu-50-trieu-dong-co-be-mo-coi-dung-truoc-nguy-co-mat-mang-722932.htm

Nh?p vi?n trong tnh tr?ng suy ki?t n?ng n? khi?n ca m? c?a Thanh ph?i lui l?i v em khng ?? s?c kh?e. Thm vo ? l hon c?nh gia ?nh qu kh kh?n, b? m? chia tay nhau ???ng ai n?y ?i, b?n thn em ? v?i ng b n?i ? gi y?u nn khng ???c ch?m sc chu ?o. ???c chu?n ?on b? tim b?m sinh, tuy nhin 12 tu?i Thanh m?i ???c ??n b?nh vi?n ?i?u tr? nn tnh tr?ng h?t s?c nguy k?ch.

Nh?ng ngy con ?i?u tr?, ch? c mnh b? c?a em l anh L Tr??ng Yn c m?t cn m? c?a em ch? g?i ?i?n ra th?m h?i ch? khng ra (m? c?a Thanh hi?n ?ang trong mi?n Nam v ? c gia ?nh ring, theo thng tin c?a anh Yn cung c?p). B?n thn anh Yn quanh n?m ch? bi?t ??n ru?ng ??ng v ph?i lo cho gia ?nh ring nn khng c g cho con gi. Nh?ng ngy ??u ??n vi?n, nghe s? ti?n m?y ch?c tri?u cho ca m? anh bng hong khng bi?t tnh ? ?u ra nn ? c ??nh xin cho b Thanh v? nh.

Sau khi ???c bo ?i?n t? Dn tr ??ng thng tin bi vi?t, ? c nhi?u t?m lng c?a b?n ??c g?i v?. Tnh ??n th?i ?i?m hi?n t?i gia ?nh ? nh?n ???c g?n 100 tri?u ??ng ?? ?? trang tr?i ca ph?u thu?t c?a Thanh. Chi?u 7/5 b Thanh ???c PGS.TS Nguy?n H?u ??c Tr??ng khoa Tim m?ch, l?ng ng?c c?a b?nh vi?n Vi?t ??c tr?c ti?p m?.
Trao ??i v?i PGS.TS Nguy?n H?u ??c ???c bi?t: Tr??c khi vo vi?n tri tim c?a b Thanh g?n nh? ch?t b?i khng th? t? co bp v ??m nhi?m ch?c n?ng c?a n. Tnh tr?ng c?a b?nh nhn lc ? l van tim b? h? h?t, th??ng t?n hai l do b?m sinh v vim nhi?m lu ngy khng ???c ?i?u tr?. Sau th?i gian ph?c h?i s?c kh?e b?ng thu?c, chng ti ? ti?n hnh lm ph?u thu?t cho em. Qu trnh m? cc bc s? ? ti?n hnh s?a van hai l r?t cng phu v ? t??ng ??i kn, cc thng s? ?o ??c sau m? t?t. D? ?on sau m?t th?i gian ng?n h?i s?c n?a l em c th? cai ???c my th?.
V? pha gia ?nh, anh L Tr??ng Yn v?n nh? ch?a tin vo ?i?u k di?u ? ??n v?i con gi mnh. Gi?ng run run xc ??ng anh tm s?: Ngy ??u ??n vi?n, ti khng c m?t ??ng ti?n no c?, cc bc s? trong khoa cn cho b? con ti 1 tri?u ?? lm xt nghi?m r?i sau ? ???c bo ?i?n t? Dn tr gip ??. ? c lc ti t??ng con gi mnh s? khng qua kh?i nh?ng hi?n t?i chu ? ???c m? r?i... Ti khng bi?t ni g c?, xin cm ?n t?t c? m?i ng??i !.
   
N?i lng ng??i cha xin cho con v? ch?t

(Dn tr) ? m? tim h?n 1 thng, ch? c?n ?i?u tr? thm m??i m??i l?m ngy n?a l chng trai ? c c? h?i s?ng. Nh?ng ??n lc ny, gia ?nh b?nh nhn ? ki?t qu?, khng cn xoay s? ???c m?t ??ng, m?t c?c b?c, cng ???ng ?nh xin cho con v? ?? ch?t.

Bi?t con v? l ch?t. Ni l?i xin con v?, ?au nh? ngn m?i dao ?m vo tim, nh?ng bi?t lm sao, ???ng cng r?i, ng??i ?n ng c g??ng m?t kh?c kh? n?ng tr?u n?i bu?n khi ni v? quy?t ??nh ??n ?au c?a m?t ng??i b? tr??c s? s?ng ch?t c?a con mnh.

Nh ngho, sau h?n 20 n?m m?i ???c m?

Chng trai dn t?c Nng c tnL V?n Thanh (25 tu?i ? thng Khun Cay, x Phc Thu?n, Ph? Yn, Thi Nguyn) ? m? tim ???c h?n 1 thng nh?ng v?n ph?i n?m trong phng theo di ??c bi?t v m?i ???c b? th? my.


G??ng m?t ???m bu?n, chng trai tr? c? ng?n ging n??c m?t khi bi?t v nh ngho, b? ?nh xin b?nh vi?n cho con v?...
   
Con ?i, khng l? m? l?n th? 3 ?? m?t con mi mi ?

Con ?i, khng l? m? l?n th? 3 ?? m?t con mi mi ?

(Dn tr) - L?n th? nh?t ch? m?t con khi thai m?i 8 tu?n tu?i. L?n th? hai ??a con cho ??i ???c 1 tu?n th b? ch? m ?i v c?n b?nh tim b?m sinh. ??n l?n ny, ??a con th? 3 m?i ???c 3 thng tu?i c?ng ?ang bn l?n ranh m?ng manh c?a s?ng ch?t.

Ti ph?i ??ng l?ng h?i lu tr??c hnh hi b nh? c?a em bn gi??ng b?nh. Nh?ng ti?ng tic t?c c?a chi?c my tu?n hon tim ph?i trong m?t khng gian im ?ng cng lm hnh hi c?a em tr? nn qu ??i ?ng th??ng. 3 thng tu?i, em cn qu b ?? ph?i gnh ch?u nh?ng ??n ?au do b?nh t?t hi?m ngho mang l?i.
Em l H Ng?c Bch, b?nh nhn nh? tu?i nh?t ?ang ph?i ??u tranh v?i t? th?n t?ng giy t?ng pht t?i phng c?p c?u c?a Khoa Tim m?ch B?nh vi?n h?u ngh? Vi?t ??c su?t 10 ngy nay. Trao ??i v?i chng ti, PGS-TS Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Tim m?ch cho bi?t, ph?i suy ngh? l?m ng m?i nh? ??n chng ti ?? tm cch c?u cho b Ng?c Bch, b?i ch? m?i cch ?y 1 tu?n thi, ng c?ng ? nh? chng ti v c?u thnh cng cho b?nh nhn Bi Th? Hu? ?i?u tr? t?i khoa b? suy tim n?ng.

B H Ng?c Bch ?ang bn l?n ranh m?ng manh c?a s?ng v ch?t do b?nh tim b?m sinh km b?nh vim ph?i r?t n?ng
   
Nh?ng gi?t n??c m?t l?n di c?a em Bi Th? Hu? khi b?ng d?ng r?i vo c?nh th?p t? nh?t sinh

S? s?ng tnh b?ng gi? c?a c sinh vin tu?i 20

Nh?ng gi?t n??c m?t l?n di c?a em khi?n ng??i m? gi nua c?m nh? c nh?ng nht dao c?a su vo lng. Ti hi?u n?i ?au ??n c?a b khi bc s? b?o n?u con gi khng ti?n hnh ph?u thu?t g?p, th tnh m?ng kh gi? ???c.

S? s?ng c?a c gi tu?i hai m??i gi? ?y c?ng ch? cn ??m ???c t?ng gi?, th?m ch t?ng pht, n?u nh? em khng ???c ph?u thu?t tim g?p, ? l tnh c?nh c?a c sinh vin Tr??ng cao ??ng pht thanh truy?n hnh H Ty Bi Th? Hu?. C ai ng? ngy t?t nghi?p cch ?y h?n 2 thng c?ng l ngy ??nh m?nh, khi b?ng d?ng em m?c ph?i b?nh Osler (b?nh vim n?i tm m?c nhi?m khu?n c?p tnh - PV).

Nh?ng gi?t n??c m?t l?n di c?a em Bi Th? Hu? khi b?ng d?ng r?i vo c?nh "th?p t? nh?t sinh"
   

Nh?ng c?n ?au tim dy v chu b h?n 2 tu?i

(Dn tr)-M?i h?n tu?i m chu ?ang ph?i ch?ng ch?i v?i nh?ng c?n ?au tim hnh h?. N?u khng ???c m? th c?n b?nh s? ?e do? nghim tr?ng ??n tnh m?ng chu trong khi gia ?nh ?i vay m??n kh?p n?i nh?ng v?n ch?a ?? s? ti?n ?? n?p vi?n ph.

M?i ?y, trong l?n chng ti v? x Ph L?c, huy?n Can L?c (H T?nh), lc ?ang bn v?i chnh quy?n ??a ph??ng cng ?i trao qu nhn i th tnh c? th?y m?t ph? n? tr?, dng ng??i ph? ph?c lo u b? m?t chu b ch?ng h?n 2 tu?i c n??c da xanh xao, ?i m?t ?? ??n ??n UBND x ?? xin xc nh?n c?a ??a ph??ng vay ti?n ch?a b?nh cho con.

ng Nguy?n H?u L?, Ph ch? t?ch UBND Ph L?c cho chng ti bi?t: ?y l ch? Nguy?n Th? Nguy?t ? xm C?ng 19 c hon c?nh ??c bi?t kh kh?n. V? ch?ng ch? c??i nhau n?m 2006, ng b cho ? ring v?i c?n nh t?m b?, sinh con ra l?i b? b?nh tim b?m sinh nn cu?c s?ng gia ?nh hi?n nay r?t b? t?c.

Ti?n th? ch? k? cho chng ti nghe: Chu nh em tn l ??u Hong Ti?n, m?i h?n 2 tu?i v?y m khng may m?n nh? nh?ng ??a tr? khc. Khi ???c 4 thng tu?i th?y chu c nh?ng bi?u hi?n khng bnh th??ng nh? ho nhi?u, kh th? v? ch?ng ? lo ??a chu ?i khm ? b?nh vi?n tuy?n t?nh. T?i ?y, cc bc s? k?t lu?n chu b? b?nh tim b?m sinh. Khi ? v? ch?ng em nh? ch?t ??ng. Th??ng con nh?ng khng bi?t ph?i lm g b?i chi ph ph?u thu?t cho vi?c m? tim c?ng ln ??n hng ch?c tri?u ??ng, m hai v? ch?ng tr? quanh n?m ch? v?i 2 so ru?ng khng ?? ?? ?n lm sao dm ngh? ??n m?t kho?n ti?n l?n nh? v?y.

Nh?ng r?i m?i l?n th?y con ?au qu?n qu?i l hai v? ch?ng ru?t gan l?i r?i b?i. Ti s?n trong nh duy nh?t ch? c m?t con b khi ra ring ng b cho lm v?n ?? cy b?a nh?ng chng em c?ng ?nh bn ?i ?? ??a con ln H N?i khm b?nh. V?i s? ti?n t ?i ? khng ???c bao lu l?i h?t s?ch m cc bc s? b?o n?u khng m? g?p th tnh m?ng c?a chu s? r?t nguy k?ch. Th? l v? ch?ng ?nh ng?m ngi m con v? qu trong n?i xt xa cng c?c.

Ch? Nguy?t ??a bn tay ln qu?t hai hng n??c m?t trn khun m?t kh?c kh? r?i ni khng nn l?i: Gia ?inh em hi?n nay khng c ti?n ?? m? cho con. C? 3 thng l ph?i ??a chu ?i b?nh vi?n H N?i m?t l?n ?? khm v mua thu?c u?ng c?m c?. Nh?ng n? n?n c? t?ng ln m b?nh tnh th khng thuyn gi?m.
Nhn khun m?t ngy th? c?a chu Ti?n b?ng chng ti day d?t nh? ng??i c l?i v ??c sao c ngay php nhi?m mu gip chu Ti?n qua c?n b?nh qui c ?ang hnh h? chu v ?? gia ?nh ch? Nguy?t c ???c m?t cu?c s?ng bnh yn nh? m?i ng??i.
lin h?:
?i?n tho?i: 0978 024 559 , 0942449990
   

Ti ch? ??c m?t l?n ???c nghe con g?i ti?ng m?
(Dn tr) - G?n 4 tu?i nh?ng b C?m Minh Quang n?ng ch?a ??y 8kg. C?n b?nh tim qui c c??p ?i kh? n?ng bi?t ?i, bi?t ni v n? c??i c?a b, ?? r?i s? s?ng c?a b c?ng ?ang thoi thp t?ng ngy trn gi??ng b?nh tr??c s? b?t l?c c?a gia ?nh.

T? trung tm x Xun C?m, huy?n Th??ng Xun, chng ti v??t g?n 3km ???ng ni ngo?n nghoo, ??t ? l?y l?i m?i tm ??n ???c gia ?nh ch? Vi Th? Y?n, thn Xun Minh, x Xun C?m, huy?n Th??ng Xun v l?ng nghe nh?ng l?i tm s? v? hon c?nh gia ?nh v ??a con t?i nghi?p c?a v? ch?ng ch?.

4 tu?i v?n ch?a bi?t ?i, ch?a bi?t ni

B C?m Minh Quang cho ??i n?m 2007 l k?t qu? tnh yu h?nh phc c?a ch? Vi Th? Y?n v anh C?m Minh Cng. Cu?c s?ng v? ch?ng tuy ngho kh?, nh?ng anh ch? lun yu th??ng nhau v lo cho con.

? g?n 4 tu?i nh?ng b Quang v?n ch?a bi?t ?i, ch?a bi?t ni

Nh?ng r?i, ni?m vui hi?m hoi ? c?ng nhanh chng v?t t?t khi ch? Y?n pht hi?n b Quang b? b?nh tim b?m sinh sau m?t thng cho ??i. V? ch?ng ch? Y?n suy s?p tinh th?n. Ti?p ? l nh?ng chu?i ngy lin ti?pcng con ln vi?n b?i s?c kh?e b Quang r?t km.

Th??ng con b?nh n?ng, nh?nggia c?nh kh kh?n nn v? ch?ng ch? Y?n ch? bi?t nu?t n??c m?t vo trong s?ng nh?ng thng ngy th?p th?m v?i hi v?ng mong manh. Nh?ng r?i, hi v?ng nh? nhoi ? c? ko di t? ngy ny qua thng khc, n?m ny qua n?m khc m chu Quang v?n khng th?y l?n, chu c?ng ch?a bi?t ni, bi?t ?i, g?n nh? m?t ??a tr? v h?n.

Nh? con ng??i ta 4 tu?i ? bi?t ?i h?c, bi?t ?i ch?i v cho h?i ng b. Nh?ng chu Quang ? g?n 4 tu?i m v?n khng ni ???c cu no, khng ?i ???c. Cc bc s? ni do chu b? tim b?m sinh, l?i u?ng thu?c khng sinh qu nhi?u nn chu m?t ?i cc kh? n?ngni, ?i. N?u b?nh tim c?a chu kh?i, chu s? c kh? n?ng ni ???c, ch? Y?n gin d?a n??c m?t.

ng C?m Xun ??nh, ng ngo?i c?a chu Quang ng?i bn s?t si: G?n 4 tu?i m chu n ci c?c, ?m y?u nh? m?t ??a b vi thng tu?i, n?ng ch?a ??y 8kg. Trung bnh m?t thng chu ph?i ?i vi?n 2 - 3 l?n. Gia ?nh ti ch? ??c sao cho chu Quang ???c kh?e m?nh v vui ch?i nh? bao ??a tr? khc thi.

Ti ??c m?t l?n ???c nghecon g?i ti?ng m?

L?p gia ?nh v?i hai bn tay tr?ng, v? ch?ng ch? Y?n c?m c?i quanh n?m v?i 3 so ru?ng v t ??t ??inui 5 mi?ng ?n nn ci ?i, ci kh? l ?i?u khng trnh kh?i. H?n n?a, ng C?m Xun ??nh (b? ch?ng ch? Y?n) l?i b? lo?n th?n nn khng lm ???c g n?ng, ch? quanh qu?n ? nh.

Ngy th??ng ng ??nh r?t hi?n lnh, ch?m ch?, nh?ng m?i l?n ln c?n, ng ??nh l?i la m?ng, h?t h?i v? con. Cn b H Th? Thao (m? ch?ng ch? Y?n) tu?i cao, s?c y?u nh?ng v hon c?nh kh kh?n nn v?n ph?i l?n l?n ki?m t?ng b?a c?m.

Cu?c s?ng kh kh?n, v?t v? nn anh Cng ph?i ?i kh?p n?i lm thu ki?m thm. T? ngy b Quang m?c b?nh tim b?m sinh, thot v? b?n, do s?c kh?e y?u nn b?nh c?a b l?i chuy?n sang vim ph?i. Th? l trong nh cti s?n no ?ng gi, v? ch?ng anh ch? c?ng ? bn h?t ?? lo thu?c thang cho con.

N?i ?au th? hi?n trn khun m?t c?a ng??i m? tr? khi nhn ??a con b? b?nh t?t

Hi?n t?i, b?nh tim b?m sinh c?a chu Quang ? chuy?n sang giai ?o?n n?ng, n?u khng ???c ph?u thu?t s?m, s? s?ng c?a chu b? ?e d?a t?ng ngy.

Nhn ??a con ?m y?u, ch? Y?n n??c m?t ng?n di: Nhn chu 4 tu?i ?ang t?p ?i t?ng b??c m th??ng con. Chu n thm ???c ?i, nh?ng c? th? chu b? b?nh t?t hnh h? v u?ng thu?c khng sinh qu nhi?u nn khng th? ?i ???c. Cc bc s? ni chu c kh? n?ng ch?a???cb?nh n?u ???c ph?u thu?t s?m. Nh?ng v?i s? ti?n 50 tri?u ??ng th trong m? gia ?nh ti c?ng khng dm ngh? t?i. Ti ch? ??c m?t l?n ???c nghe con g?i ti?ng m? thi.

L?ng ng??i ?i m?t lc xt xa nhn ??a con ng?i d??i ??t, ch? Y?n l?ir?u r?: Th??ng chu l?m, v chu cn nh? nh?ng s? s?ng ? b? ?e d?a. Gia ?nh ti ch? mong sao cho chu ???c kh?i b?nh, d kh?, d ?i, d ph?i ch?t thay con, ti c?ng cam lng.

Nh?ng gi?t n??c m?t l?n di trn g m g?y y?u, xanh xao c?a ng??i m? tr? cng nh?ng ti?ng n?c ??n ngh?n lng khi?n chng ti khng kh?i xc ??ng. Hnh ?nh ng??i m? tr? b? ??a con ?m y?u trn tay nhn theo chng ti ra v? v?i nh m?t nh? mu?n c?u mong m?t ?i?u g ? cho ??a con t?i nghi?p c?a mnh, cng khi?n chng ti c?m th?y xt th??ng cho hon c?nh gia ?nh ch?.
   
nhu

(Dn tr) - Thng 8/2010, sau 14 n?m pht hi?n tim b?m sinh, gia ?nh m?i vay m??n ?? ti?n ?? L Th? Nh? (26 tu?i, H T?nh) ph?u thu?t thay van tim. Nh?ng v khng c ti?n ?? ti khm theo l?ch, Nh? ??ng tr??c nguy c? t? vong v b? k?t hai van tim

Hm 15/4, Nh? ???c gia ?nh ??a t?i khoa Tim m?ch v L?ng ng?c (BV Vi?t ??c) khm c?p c?u trong tnh tr?ng kh th?, m?t m?i. Cc bc s? ch?n ?on Nh? b? k?t hai van tim do c huy?t kh?i trong tim, n?u khng ph?u thu?t c?p c?u, Nh? s? t? vong

   

Dn tr) - Hm qua (6/5), tr?i qua 5 ti?ng trong phng m?, b Hong Lm Ch Khanh, nhn v?t trong bi vi?t B 3 tu?i suy nh??c v tri tim l?i nh?p ? ???c ph?u thu?t s?a van hai l thnh cng.

B Khanh ? ???c c?u s?ng nh? s? quy?t tm c?a cc bc s? v s? ?ng h?, gip ?? c?a nh?ng t?m lng nhn i.

PGS.TS Nguy?n H?u ??c tr??ng khoa ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c (B?nh vi?n Vi?t ??c), ng??i tr?c ti?p theo di tnh tr?ng b?nh c?a b Khanh v tr?c ti?p m? cho bi?t: Ca m? th?c s? l m?t cu?c ??i ph?u v?i c?u b ny. V tnh tr?ng b?nh l c?a b r?t n?ng. Tr??c khi ???c ph?u thu?t, xu h??ng ti?n tri?n b?nh c?a b Khanh cng ngy cng x?u ?i, p l?c ??ng m?ch ph?i cng ngy c xu h??ng t?ng cao v l? van 2 l t? tm nh? tri xu?ng th?t tri cng ngy cng thu h?p, n?u ti?p t?c ko di th c? h?i s?ng c?a chu kh gi? ???c.
   

Các bài viết khác...

gigigi

2013-09-12 191209