Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

 ngh?a l?n lao

(ANT?) - Cc b?nh nhn hi?m ngho khng may ph?i n?m ? BV trong th?i gian ny c?ng c nh?ng n?i ni?m r?t ring t?. Nh?ng, ni?m vui ???c c?m trn tay th? c? tri ?? ?i b? phi?u b?u c? l m?t ?i?u c ngh?a ??c bi?t l?n lao gip h? qun ?i b?nh t?t.

Khng kh chu?n b? b?u c? trong cc BV c t? b?u c? ring c?ng ?ang ???c ti?n hnh h?t s?c kh?n tr??ng v v?i ring cc b?nh nhn n?ng ph?i ?i?u tr? n?i tr trong th?i gian ny, vi?c b? phi?u th?c s? mang ??n m?t k? ni?m kh qun. B?nh nhn V? Th? Lan, 54 tu?i, ? ph??ng My Chai (qu?n Ng Quy?n, TP H?i Phng), hi?n ?ang n?m ?i?u tr? ch? m? van tim 2 l t?i khoa Tim m?ch l?ng ng?c - BV Vi?t ??c chia s?, tr??c khi nh?p vi?n ngy 16-5 v?a qua, bc ? ???c c?p th? c? tri t?i ??a ph??ng v c?ng gi?ng nh? m?i l?n b?u c? tr??c, m?i khi nh?n ???c t?m th? c? tri th tm tr?ng l?i r?n rng. "?ng ci ph?i ?i BV, nh?ng t??ng khng th? tham gia b?u c? ???c. Th? r?i m?y hm tr??c, BV thng bo s? t? ch?c hm phi?u l?u ??ng ??n t?ng phng b?nh cho cc b?nh nhn n?i tr ???c b? phi?u b?u ??i bi?u Qu?c h?i, cc b?nh nhn chng ti ai c?ng ph?n kh?i b?i d ?ang ph?i n?m vi?n song quy?n l?i cng dn v?n khng b? b? qun".

Ngay sau hm nh?n ???c thng bo b?nh nhn n?i tr s? ???c b? phi?u b?u c? t?i BV, r?t ?ng b?nh nhn n?i tr ? BV Vi?t ??c d ?ang ?au y?u, m?t m?i song ? c? g?ng tm ra n?i nim y?t danh sch cc ?CV ??i bi?u Qu?c h?i (t?i ??u hnh lang m?i t?ng) ?? tm hi?u thng tin v? ti?u s? cc ?CV, nh?m ??a ra ???c l?a ch?n sng su?t nh?t. Ton khoa Tim m?ch l?ng ng?c hi?n c kho?ng 70 b?nh nhn s? ph?i ?i?u tr? n?i tr ko di qua ngy b?u c?, trong ? c kho?ng h?n 50 b?nh nhn ???c pht th? c? tri (tr? nh?ng b?nh nhn ch?a ?? tu?i cng dn, nh?ng b?nh nhn tm th?n khng ?n ??nh ho?c trong tnh tr?ng n?ng khng nh?n th?c ???c). ?i?u d??ng tr??ng khoa Nguy?n Xun Vinh, ?y vin t? b?u c? c?a BV Vi?t ??c cho bi?t, v?i nh?ng b?nh nhn n?ng ph?i n?m vi?n, c th? h? khng tm hi?u, th?m ch khng bi?t thng tin g v? cc ?CV, nh?ng vi?c ???c c?m trn tay l phi?u b? vo hm phi?u ?? b?u ??i bi?u Qu?c h?i l m?t ?i?u c ngh?a ??c bi?t l?n lao.

Tuy nhin, khng ph?i b?nh nhn n?i tr ? BV no c?ng c c? h?i ???c th?c hi?n quy?n b? phi?u b?u c? t?i BV trong ??t b?u c? ny. Ch?ng h?n nh? t?i BV B?ch Mai, BV ?a khoa h?ng ??c bi?t, n?i c ??n hng nghn b?nh nhn ?i?u tr? n?i tr song trong ??t b?u c? l?n ny, BV ch? c hm phi?u b?u c? dnh cho cc bc s? n?i tr ch? khng c hm phi?u b?u c? cho cc b?nh nhn. Do ?, nh?ng b?nh nhn n?i tr t?i BV th?i gian ny s? ph?i th?c hi?n quy?n b?u c? theo danh sch c? tri t?i ??a ph??ng.

Ti?n H?ng

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209