Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.
panel1

H?i nghi qu?c t? tim m?ch ???c di?n ra trong 2 ngy 29 v 30 thng 7 n?m 2011 v?i s? ch? tr c?a:
dato-azhari

DATO' DR. MOHD AZHARI YAKUB

Deputy CEO / Chief Cardiothoracic Surgeon

tuananh

GS.TS. BS. Ph?m Th? Tu?n Anh

Tr??ng khoa ph?u thu?t tim m?ch b?nh vi?n ch? r?y

uoc

GS.TS.BS.Nguy?n H?u ??c

Tr??ng khoa ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c b?nh vi?n Vi?t ??c


Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209