Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c
alt

B?nh vi?n Vi?t ??c t? ch?c ch??ng trnh khm v t? v?n mi?n ph cc b?nh ??ng m?ch

B?nh vi?n Vi?t ??c t? ch?c ch??ng trnh khm v t? v?n mi?n ph cc b?nh ??ng m?ch vo 8 gi? sng ngy 13 thng 01 n?m 2015 t?i khoa Tim M?ch L?ng Ng?c. Gs. Jae Kyu Kim, ??i H?c Y Khoa Chonnam, Hn Qu?c Lin h?: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , 0942449990 (Mr.Vinh)

Trong ngy 13rd, 14th thng 01 -2014, B?nh vi?n Vi?t ??c m?i GS.Jae Kyu Kim sang tham gia trao ??i kinh nghi?m v ?i?u tr? cho cc b?nh nhn m?ch mu.

Gio s? Jae Kyu Kim hi?n l tr??ng khoa ch?n ?on v can thi?p m?ch mu Tr??ng ??i H?c Y Khoa Chonnam Hn Qu?c. Nhn d?p ny, Khoa Ph?u Thu?t Tim M?ch v L?ng Ng?c - B?nh vi?n Vi?t-??c t? ch?c ch??ng trnh T? v?n v khm mi?n ph cc b?nh l ??ng m?ch.

Ch??ng trnh dnh cho t?t c? cc b?nh nhn c b?nh ho?c bi?u hi?n:

- T?c ??ng m?ch chi d??i: Bi?u hi?n b?ng tnh tr?ng ?au cch h?i c ngh?a l ?i m?t ?o?n l ?au chn nn ph?i d?ng l?i vi pht m?i c th? ?i ti?p, sau ? ?i ti?p ???c m?t ?o?n l?i ph?i d?ng l?i. Trong giai ?o?n mu?n h?n bi?u hi?n b?ng ?au chn lin t?c k? c? lc ngh? ho?c b? lot chn khng lnh, ho?i t? ngn chn.

- H?p ??ng m?ch c?nh ngoi s?: Bi?u hi?n b?ng cc c?n thi?u mu no thong qua: y?u li?t nh? n?a ng??i thong qua, m m?t bn m?t thong qua, m?t ngn ng? thong qua v h?i ph?c sau vi pht ho?c h?i ph?c trong ngy ho?c tai bi?n m?ch mu no nh?, gy y?u li?t, nh?ng c h?i ph?c m?t ph?n.

- Phnh ??ng m?ch ch? ng?c, phnh ??ng m?ch ch? b?ng.

- Lot chn khng lnh do b?nh ti?u ???ng.

Ch??ng trnh s? di?n ra vo lc 8g ngy 13-01-2015, t?i Khoa Ph?u Thu?t Tim M?ch v L?ng Ng?c (T?ng 2), B?nh vi?n b?nh vi?n Vi?t ??c (S? 40 Trng Thi, Qu?n Hon Ki?m, H N?i).

?u tin khm mi?n ph cho 100 b?nh nhn ??ng k s?m nh?t. ??ng k khm qua ?i?n tho?i:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0942449990 (Mr.Vinh)

   

gigigi

 

 

Ti?n ch

خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم vpn خرید کریو Google