Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

Chi?u 18/8, ThS Ph?m H?u L?, B?nh vi?n Vi?t ??c cho bi?t, b?nh vi?n v?a m? c?p c?u thnh cng cho m?t b?nh nhn b? 3 thanh s?t di ?m xuyn ng?c.

? l b?nh nhn Tr?n ??c M. (43 tu?i, ? t?i TP Nam ??nh, t?nh Nam ??nh) ??n c?p c?u trong tnh tr?ng kh th?, m?t nhi?u mu, nguy hi?m ??n tnh m?ng v b? ?inh ba (lo?i dng ?? ?m c) ?m th?ng vo l?ng ng?c, xuyn th?u ph?i.

?inh ba xuyn ng?c

hnh ?nh ch?p XQ


Nguyn nhn do m?u thu?n nn anh M. ? b? ng??i khc ?nh vo ??u r?i dng cy ?inh ba ?m xuyn t? pha sau, th?ng ph?n ng?c. Khi b?nh nhn g?c ng th cy ?inh ba b? gy, ch? cn l?i ba thanh s?t s?c nh?n v di kho?ng 30cm v?n ? trn thn th?.

Theo BS L?, r?t kh kh?n cho bc s? khi ph?u thu?t c?p c?u b?i phim ch?p X quang khng th? cho bi?t, thanh s?t c ?i vo tim v cc m?ch mu l?n hay khng, do ?, quy?t ??nh ph?u thu?t l?y thanh s?t l m?t kh kh?n r?t l?n v r?t th?n tr?ng.

benh nhan xuyen nguc

Thng th??ng, v?i nh?ng t?n th??ng th?u ng?c do v?t nh?n ?m v? nguyn t?c ph?i gi? c? ??nh khng cho x d?ch, trnh nguy c? t?n th??ng n?ng thm.

Sau ca ph?u thu?t l?y cc thanh s?t hi?n b?nh nhn s?c kh?e b?nh nhn ? t?m th?i ?n ??nh, ?ang ti?p t?c ???c theo di v ?i?u tr?.

Tr??ng h?p n?u thanh s?t ?i vo cc m?ch mu l?n th ch? c?n rt ra b?nh nhn ? d? dng t? vong. V v?y, m?i ph??ng n chu?n b? ???c ??t ra r?t chi ti?t. R?t may, k?t qu? ph?u thu?t cho th?y b?nh nhn b? ch?y nhi?u mu trong l?ng ng?c v rch th?ng ph?i ph?i. C? 3 ??u s?t nh?n di kho?ng 6 cm n?m tr?n trong l?ng ng?c.

Sau ca ph?u thu?t l?y cc thanh s?t hi?n b?nh nhn s?c kh?e b?nh nhn ? t?m th?i ?n ??nh, ?ang ti?p t?c ???c theo di v ?i?u tr?.

BS L? cho bi?t, ?y c?ng l tr??ng h?p hy h?u cn s?ng ???c chuy?n ??n c?p c?u t?i b?nh vi?n, v thng th??ng n?u rt ngay nh?ng thanh s?t ny ra ngay th c kh? n?ng n?n nhn s? t? vong ngay t?i ch?.

Theo Khoa h?c v ??i s?ng


Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209