Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

Ngy 14-6, PGS.TS Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c B?nh vi?n Vi?t ??c (H N?i) cho bi?t, t? tim, gan, th?n c?a m?t thanh nin ch?t no hi?n t?ng, b?nh vi?n ? ghp thnh cng cho 4 b?nh nhn suy t?ng. Trong s? ny, m?t b?nh nhn 31 tu?i ???c ghp tim, m?t b?nh nhn g?n 40 tu?i ???c ghp gan v 2 b?nh nhn ???c ghp th?n. Cng ngy, v?i 2 gic m?c ???c hi?n t? ng??i ch?t no, Ngn hng M?t (B?nh vi?n M?t Trung ??ng) c?ng ? ghp cho 2 b?nh nhn b? b?nh l gic m?c.

?y l l?n th? 4 B?nh vi?n Vi?t ??c th?c hi?n cng lc 4 ca ghp t?ng. Trung bnh m?i ngy, B?nh vi?n Vi?t ??c c 3-5 b?nh nhn l ng??i ch?t no do tai n?n. Tuy nhin, v quan ni?m ch?t ph?i ton thy nn r?t t gia ?nh ??ng hi?n t?ng c?u s?ng ng??i b?nh. Hi?n B?nh vi?n Vi?t ??c ?ang cn nh?c vi?c ghp t?ng t? ng??i hi?n ? ch?t hon ton. So v?i ngu?n t?ng l?y t? ng??i ch?t no th t? l? thnh cng sau ghp cho cc b?nh nhn th?p h?n.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209