Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.
Nh? tin ? ??a, ngy 8/5/2012, B?nh vi?n Vi?t ??c (H N?i) ? ti?n hnh ghp tim, gan, th?n cho 4 tr??ng h?p t? ng??i cho ch?t no tr? tu?i. Ng??i nh?n tim l m?t b?nh nhn 23 tu?i, suy tim giai ?o?n cu?i, n?u khng ???c ghp tim, c? h?i s?ng s? ch? cn trong vi tu?n.Sau 3 tu?n ?i?u tr? ngy B?nh nhn ghp tim s?c kh?e ? bnh ph?c hon ton v xu?t vi?n

Ca ghp tim cho do chnh kp bc s?, cn b? B?nh vi?n Vi?t D?c th?c hi?n , sau khi ???c m?t b?nh nhn nam ch?t no hi?n ?a t?ng. Tr??c ? B?nh nhn b? b?nh c? tim gin, suy tim ?? 4, ? ?i?u tr? kh lu nh?ng ch? c gi?i php ghp tim m?i c?u ???c tnh m?ng.

Theo PGS.TS Nguy?n H?u ??c tr??ng khoa PT tim m?ch v l?ng ng?c b?nh vi?n Vi?t ??c, ?y l ca ghp tim l?n th? ba thnh cng t?i b?nh vi?n Vi?t ??c m?t l?n n?a kh?ng ??nh BV Vi?t ??c ? ??a ho?t ??ng ghp ?a t?ng t? ng??i cho ch?t no l m?t ph?u thu?t th??ng quy,Sau 3 tu?n ?i?u tr? sau ghp s?c kh?e c?a b?nh nhn ghp tim ? hon ton bnh ph?c, cc c? quan ch?c n?ng s?ng ??u t?t, ?n ??nh , vi?c ?i?u tr? ch?ng th?i ghp sau ph?u thu?t r?t t?t.

Chia tay v?i B?nh vi?n Vi?t ??c - sau 3 tu?n ph?u thu?t B?nh nhn v gia ?nh by t? lng tri n ??i v?i kp ph?u thu?t c?ng nh? t?p th? b?nh vi?n ni chung.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209