Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

(NL?O)- T? m?t ng??i ch?t no hi?n t?ng, B?nh vi?n (BV) Vi?t ??c ? ghp gan, tim, th?n ?? c?u s?ng 4 b?nh nhn. ?y l l?n th? 2, BV Vi?t ??c th?c hi?n cng lc 4 ca ghp t?ng sau ca ghp 4 trong 1 t??ng t? h?i ??u thng 4-2011.


Cc bc s? BV Vi?t ??c th?c hi?n ca ghp tim
Ngy 16-1, PGS-TS Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c BV Vi?t ??c, cho bi?t ng??i hi?n t?ng l m?t thanh nin g?n 30 tu?i, b? ch?t no do tai n?n giao thng. Gia ?nh ng??i b?nh ? hi?n t?ng gip h?i sinh 4 ng??i b?nh ? V?nh Phc, Thi Bnh v H N?i ?ang trong c?n nguy k?ch. Cc tr??ng h?p ny ??u b? suy t?ng n?ng, khng ???c ghp t?ng s? s?m t? vong.
Hai ca ghp th?n thnh cng sau g?n 3 gi?, ca ghp tim sau 5 gi? v ph?c t?p nh?t l ca ghp gan ko di g?n 12 gi?. G?n 150 bc s? v cn b? y t? ? tham gia kp ph?u thu?t ny. ??n chi?u 16-1, g?n 1 ngy sau ph?u thu?t, cc b?nh nhn ? t?nh, s?c kh?e h?i ph?c t?t.

M?t b?nh nhn ???c ghp t?ng ?ang h?i ph?c s?c kh?e t?t
??n nay, BV Vi?t ??c ? ti?p nh?n 6 ng??i ch?t no hi?n t?ng. T? ngu?n t?ng trn, b?nh vi?n ? ph?u thu?t cho 109

Trung tm t? v?n Hi?n - ghp t?ng BV Vi?t ??c m? ???ng dy nng l 012.569.444.17, tr?c 24/24 gi? ?? ti?p nh?n m?i thng tin lin quan ??n vi?c hi?n - ghp t?ng.

ng??i. TS Quy?t kh?ng ??nh bc s? c?a BV c?ng nh? nhi?u vi?n ? n??c ta ? hon ton lm ch? cc k? thu?t ghp t?ng ny.
Hi?n chi ph cho m?t ca ghp t?ng ? n??c ta th?p h?n r?t nhi?u so v?i n??c ngoi. Trung bnh m?t ca ghp tim, gan ? n??c ngoi tiu t?n kho?ng 3 t? ??ng th trong n??c ch? m?t ch?a ??y 1 t? ??ng
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209