Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.
(Dn tr) - PGS. TS Nguy?n H?u ??c cng cc c?ng s? ? c?u thnh cng b?nh nhn Nguy?n V?n H. (32 tu?i, Nam Sch, H?i D??ng) b? v? tim...
Read More(Dn tr) - Sau h?n 5h ph?u thu?t, PGS. TS Nguy?n H?u ??c, tr??ng khoa ph?u thu?t tim m?ch - l?ng ng?c BV Vi?t ??c, cng cc c?ng s? ? c?u thnh cng b?nh nhn Nguy?n V?n H. (32 tu?i, Nam Sch, H?i D??ng) b? v? tim do mc my c?u ??p vo ng?c.

B?nh nhn H. b? b?t t?nh sau tai n?n lao ??ng mc my c?u ??p vo ng?c 17/2. Sau tai n?n, b?nh nhn ???c ??a vo b?nh vi?n t?nh H?i D??ng trong tnh tr?ng b?t t?nh, ?au ng?c, kh th?. B?nh nhn ???c chuy?n ln BV B?ch Mai r?i chuy?n sang BV Vi?t ??c trong tnh tr?ng l? m?, tm ti, kh th?, huy?t p t?t.


Sau h?n 5h ph?u thu?t, b?nh nhn v? tim ph?c t?p nh?t t? tr??c ??n nay ? ???c c?u thnh cng (?nh: T.P)
Ngay sau ?, b?nh nhn ???c chuy?n th?ng vo m? c?p c?u, PGS. TS. Nguy?n H?u ??c, tr??ng khoa ph?u thu?t tim m?ch - l?ng ng?c BV Vi?t ??c cho bi?t: Cc k?t qu? siu m ch?p chi?u tr??c ? ??u cho th?y b? ch?n th??ng tim kn nh?ng m? ra th tim g?n nh? b? v? lm ?i. Qu? tim b? v? nt do va ??p qu m?nh, cc t? ch?c trong tim b? t?n th??ng n?ng n?. Tim b? v? vch lin th?t, ??t ch? bm c?a van 2 l v van 3 l gy suy tim c?p tnh, rch ton b? vch lin th?t. V?i nh?ng t?n th??ng ny, n?n nhn h?u nh? khng c c? h?i s?ng.
Sau 5 ti?ng khu v nh?ng ch? v?, b?o t?n van 2 l, t?o hnh l?i vch lin th?t, h?i s?c tch c?c, tim c?a b?nh nhn trn ? ??p tr? l?i. D ch?a th? kh?ng ??nh nhi?u nh?ng hy v?ng s?ng ? c.
Theo PGS ??c, ?y l m?t tr??ng h?p hy h?u v l tr??ng h?p v? tim ph?c t?p ??u tin ???c c?u s?ng ? Vi?t Nam. Thnh cng c?a ca ph?u thu?t ny l cc bc s? c th? x? l ???c t?n th??ng r?t n?ng n? v b?nh nhn ? ???c c?u s?ng d nh?p vi?n kh mu?n. Trung bnh m?i n?m b?nh vi?n Vi?t ??c ti?p nh?n t? 3- 5 ca v? tim nh?ng t?n th??ng ??n gi?n h?n nhi?u.
Sng nay, b?nh nhn H. ? t?nh to v ti?p t?c ???c theo di t?i khoa H?i s?c tim m?ch.

Thu H

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209