Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

alt

Ca m? trnh di?n ph?u thu?t tim t xm l?n. (?nh: X.V/Vietnam+) Sng 16/7, B?nh vi?n H?u Ngh? Vi?t ??c t? ch?c h?i th?o Ph?u thu?t tim t xm l?n B??c ti?n b? trong ph?u thu?t van tim. ??c bi?t, t?i h?i th?o, ti?n s? Kuan Ming Chiu - Chuyn gia tim m?ch hng ??u chu , Ph gim ??c B?nh vi?n Far Easterm(?i Loan) ? chia s? nh?ng kinh nghi?m v? ph??ng php m? tim t xm l?n tin ti?n nh?t cho cc bc s? chuyn khoa tim m?ch ? nhi?u b?nh vi?n t?i mi?n B?c. Sau h?i th?o, ti?n s? Kuan Ming Chiu ph?i h?p v?i cc bc s? c?a B?nh vi?n H?u Ngh? Vi?t ??c ti?n hnh ph?u thu?t tim t xm l?n cho m?t b?nh nhn nam 41 tu?i, b? t?n th??ng van tim, ph?i thay van tim ? ???c truy?n hnh tr?c ti?p t? phng m? t?i h?i tr??ng. Ph gio s? Nguy?n H?u ??c, Tr??ng Khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c, cho bi?t, t?i m?t s? c? s? y t? ph?u thu?t tim xm l?n t?i thi?u ? ???c th?c hi?n ??i v?i cc b?nh: van ??ng m?ch ch?, s?a ho?c thay van 2 l, b?nh l ??ng m?ch vnh, m?t s? b?nh l tim b?m sinh v ph?u thu?t u lnh tnh trong tm nh? c?a tim. V?i k? thu?t m? tim t xm l?n ny, theo ? thay v m? ng?c gi?a x??ng ?c 15-20cm, ph??ng php m? tim t xm l?n ch? s? d?ng cc ???ng m? nh? kho?ng 5cm gip t s?o, ho?c ch? m? m?t n?a x??ng ?c thay v ton b? x??ng ?c nh? tr??c ?y. Ph gio s? ??c phn tch, k? thu?t ny gip b?nh nhn gi?m ?au ??n, m?t mu, gi?m nguy c? nhi?m trng, c?ng nh? gi?m th?i gian n?m h?i s?c v n?m vi?n. Th?i gian h?i ph?c c?a b?nh nhn sau m? ng?n h?n 2-4 tu?n ?? tr? v? sinh ho?t bnh th??ng so v?i 6-8 tu?n nh? tr??c ?y. ?ng l?u , ph??ng php tim m? t xm l?n ny c?ng mang l?i th?m m? cao cho cc b?nh nhn, nh?t l b?nh nhn n?. Chnh v v?y, nh?ng chia s? c?a ti?n s? Kuan Ming Chiu t?i h?i th?o, ph?i h?p m? trnh di?n v th?o lu?n tr?c ti?p trn ca m? s? gip cc bc s? Vi?t Nam c thm nhi?u ki?n th?c v kinh nghi?m trong l?nh v?c ny./.

http://www.vietnamplus.vn/chuyen-gia-hang-dau-chau-a-trinh-dien-phuong-phap-mo-tim-it-xam-lan/396316.vnp

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

 

 

Ti?n ch

خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم vpn خرید کریو Google