Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

GiadinhNet - Thay v ph?i tr?i qua cu?c ??i ph?u thu?t c nguy c? r?i ro cao, chi ph l?n, ch?m sc h?u ph?u ph?c t?p th nay, b?nh nhn m?c cc b?nh l tim m?ch ph?c t?p, ?a th??ng t?n c th? ???c h?i sinh s? s?ng, ti?t ki?m chi ph, th?i gian ph?c h?i b?ng ph??ng php hybrid.

Hi?n B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t - ??c l ??n v? duy nh?t c phng can thi?p, ph?u thu?t tim m?ch hybrid t?i Vi?t Nam (?nh do b?nh vi?n cung c?p).
Hi?n B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t - ??c l ??n v? duy nh?t c phng can thi?p, ph?u thu?t tim m?ch hybrid t?i Vi?t Nam (?nh do b?nh vi?n cung c?p).

Ca ph?u thu?t ngh?t th?

Gi?a thng 8/2013, Khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c (B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t - ??c) ti?p nh?n b?nh nhn N.V.T (67 tu?i, qu H?i Phng) trong tnh tr?ng b? ph?ng ??ng m?ch ch? b?ng v ph?ng quai ??ng m?ch ch? ng?c, nguy c? t? vong r?t cao. B?nh nhn ? ???c h?i ch?n t?i m?t b?nh vi?n khc, ch? ??nh m? thay ?o?n m?ch nhn t?o ??ng m?ch ch? ng?c, ??t stent. Ch? ??nh ng?n g?n l th? nh?ng th?c t? l?i r?t ph?c t?p. N?u ph?u thu?t thay h?t ??ng m?ch, b?nh nhn ph?i gi?m ho?c ng?ng c?p mu cho nhi?u c? quan trong c? th? khi m?. V?i th? tr?ng r?t y?u, kh? n?ng b?nh nhn s? khng ch?u ???c cu?c ??i ph?u trong 12 ti?ng ??ng h?, nguy c? r?i ro, t? vong do s?c l r?t cao.

Trong tr??ng h?p b?nh nhn T ???c stent thng th??ng (hnh dung nh? ?o?n b?c c?u v?i 2 ??u c?u), t?i thi?u ph?i ?i?m t? kho?ng 1,5cm m?i c th? ??t ???c ?o?n stent graft. Nh?ng v?i b?nh nhn ny, ??u d??i c?a ?i?m b?c c?u ch? c 1cm. Hng lo?t kh kh?n by ra tr??c m?t. N?u 1cm ? kch qu, bc s? ??t l?n su h?n vo ??ng m?ch thn t?ng, ??u ?ng stent graft s? b?t lun cc m?ch mu nui ? ru?t gy th?i ru?t, b?nh nhn s? t? vong. Trong khi ?, k?t qu? ch?p X- quang tim ph?i cho th?y ?o?n m?ch ? quai ??ng m?ch ch? ph?ng l?n h?n, c nguy c? d?a v?. Kh kh?n ch?ng ch?t kh kh?n.

12h ?m, PGS.TS Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c ???c cc ??ng nghi?p bo tin v? ca b?nh ny. Ngay l?p t?c, ng t?i b?nh vi?n, m? h? s? xem xt, tnh ton. Qu? th?t l ca b?nh r?t kh, ph?c t?p. N?u cho b?nh nhn ra v?, nguy c? t? vong trong 1 2 ngy sau l r?t cao. Ch? cn m?t cch l ph?i ti?n hnh song song hai k? thu?t: V?a ph?u thu?t, v?a can thi?p m?ch ??t stent gralf b?t kh?i ph?ng ? d??i ch? trong gi?i h?n 1cm cho php. K?t qu?, ca ph?u thu?t ? thnh cng, ch? 5 ngy sau b?nh nhn ???c ra vi?n. N?u v?i ca ph?u thu?t thng th??ng, b?nh nhn ph?i n?m h?i s?c t nh?t 3 thng v?i 2/3 th?i gian th? my. Chi ph cho ca m?, c?ng v?i chi ph ng??i nh ch?m sc sau m? trong 3 thng tr?i ?, c khi ln t?i ti?n t?, nh?ng v?i ph??ng php hybrid, chi ph h?t 300 - 500 tri?u ??ng , PGS.TS Nguy?n H?u ??c nh? l?i.

B?nh nhn T l m?t trong s? 11 ca b?nh ph?ng ??ng m?ch ch? c ch? ??nh hybrid ? ???c c?u s?ng thnh cng b?i cc bc s? t?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c tnh t? thng 9/2012 ??n nay. ??n th?i ?i?m ny, hybrid ? tr? thnh k? thu?t th??ng quy t?i khoa.

Ti?t ki?m chi ph, kh? n?ng h?i ph?c cao

PGS.TS Nguy?n H?u ??c chia s?, c b?n ph??ng php chnh ?i?u tr? cc b?nh l tim m?ch l: N?i khoa (dng thu?c), ngo?i khoa (ph?u thu?t), can thi?p tim m?ch, can thi?p k?t h?p ph?u thu?t tim m?ch (hybrid). T?i Vi?t Nam, ?i?u tr? n?i khoa, ngo?i khoa l hai ph??ng php truy?n th?ng, can thi?p tim m?ch l m?t l?nh v?c tuy m?i nh?ng ? c nh?ng b??c pht tri?n ?ng k?.

V? hybrid, PGS.TS Nguy?n H?u ??c cho bi?t: Hybrid l k?t h?p hai k? thu?t cao cng m?t th?i ?i?m, trn cng m?t v?t th? ?? gi?i quy?t hai m?t v?n ??. Thu?t ng? ny ???c dng cho m?i ngnh, ngh?. Khi ni?m ny ?ang ???c dng nhi?u nh?t trong ngnh y t?, khi k?t h?p ??ng th?i hai k? thu?t: Ph?u thu?t v can thi?p tim m?ch. Y v?n th? gi?i ghi nh?n, thu?t ng? hybrid l?n ??u tin ???c nh?c ??n t? n?m 1960, nh?ng ph?i ??n nh?ng n?m 1970, ca ??u tin p d?ng hybrid m?i ???c ti?n hnh. ? Vi?t Nam, thu?t ng? ny ???c hi?u m?t cch bi b?n, th?t s? ch? m?i t? 5-7 n?m g?n ?y. ??n nay, B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t - ??c l ??n v? duy nh?t c phng can thi?p, ph?u thu?t tim m?ch hybrid t?i Vi?t Nam.

Ph??ng php ny mang l?i nhi?u l?i ch to l?n nh? trong tnh hu?ng b?nh nhn c th??ng t?n tim m?ch t? hai v? tr khc nhau (?a th??ng t?n). Vi?c k?t h?p can thi?p - ph?u thu?t s? gi?m s? l?n m? cho b?nh nhn, ti?t ki?m th?i gian, chi ph n?m vi?n v hi?u qu? ?i?u tr? cao h?n, PGS.TS Nguy?n H?u ??c nh?n m?nh.

M?t ca b?nh khc ???c th?c hi?n cap thi?p - ph?u thu?t tim m?ch thnh cng ???c PGS.TS Nguy?n H?u ??c d?n ch?ng. B?nh nhn ny b? ch?n th??ng n?ng sau tai n?n v?i ch?n th??ng d?p, v? gan, v? ??ng m?ch ch?. Sau khi ???c can thi?p - ph?u thu?t tim m?ch, sau 10 ngy b?nh nhn ? xu?t vi?n kh?e m?nh. Ca ny n?u ???c ph?u thu?t thng th??ng, t? l? t? vong 99%. N?u c s?ng ???c, th?i gian h?u ph?u t nh?t 4 - 5 thng n?m vi?n, chi ph vi tr?m tri?u. Nh?ng nh? ???c p d?ng ph??ng php ny, v?a cho php can thi?p, v?a lm ph?u thu?t cng m?t th?i ?i?m nn c? h?i h?i ph?c t?t h?n, PGS.TS Nguy?n H?u ??c cho bi?t.

Ph??ng php ny c?ng ??c bi?t c ngh?a v?i nh?ng b?nh nhn m?c cc b?nh n?ng m ch? m?t k? thu?t khng th? gi?i quy?t ???c. Nhm b?nh th? 2 l b?nh nhn c th? lm ph?u thu?t ?? ???c c?u ch?a, nh?ng ph?u thu?t tr?c ti?p vo vng th??ng t?n th qu s?c cho h? (do th? tr?ng s?c kh?e km, suy ?a t?ng, t?n th??ng ?a t?ng...), xc su?t r?i ro qu cao.

T?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t - ??c, h? th?ng can thi?p tim m?ch hybrid ? ???c ?ng d?ng t? ??u n?m 2013. ??n nay, sau g?n 3 n?m ??a vo s? d?ng, Phng Can thi?p tim m?ch hybrid ? ???c ch?nh trang, hon thi?n v?i di?n tch 70m2, h? th?ng my mc tn ti?n, ??m b?o ?i?u ki?n ki?m sot nhi?m khu?n, cch ly v ? th?c hi?n k? thu?t can thi?p tim m?ch an ton cho h?n 100 b?nh nhn, v?i nhi?u th? b?nh, nhi?u k? thu?t r?t ?a d?ng v ph?c t?p g?m c? b?nh tim b?m sinh, b?nh tim ng??i l?n, b?nh ??ng m?ch ch?, b?nh m?ch mu ngo?i vi

Ph??ng php ?i h?i s? ph?i h?p ??ng b?

L m?t trong s? t nh?ng ng??i tin phong, m? ???ng ??a hybrid vo Vi?t Nam, PGS.TS Nguy?n H?u ??c cho bi?t, ?? th?c hi?n ???c ph??ng php ny, ?i h?i r?t nhi?u y?u t?. Ngoi ch, quy?t tm ph?i ??a ???c ph??ng php m?i m? ny ?? c?u ch?a ???c nhi?u ca b?nh ph?c t?p, kh kh?n, th y?u t? c? s? h? t?ng, trang thi?t b? c?ng ph?i ??m b?o ?? c th? ph?i h?p, v?a th?c hi?n can thi?p, v?a ph?u thu?t ???c. Trang thi?t b? ? ?y khng nh?t thi?t ph?i l ?? dng ??t nh?t b?i vai tr c?a my can thi?p trong hybrid khng ph?i l qu l?n. V?n ?? quan tr?ng nh?t trong hybrid l cc b? ph?n, k? thu?t cao nh? can thi?p, ph?u thu?t ph?i ?i?u ph?i, k?t h?p nh?p nhng v?i nhau.

Ngoi ra, ?? th?c hi?n ???c hybrid ?i h?i ph?i c ??n v? ngo?i khoa tim, m?ch mu l?n, gi?i. Lu nay, nhi?u ng??i v?n th??ng b? m ?nh b?i suy ngh?, lm can thi?p tim m?ch l ph?i n?i khoa, ch?n ?on hnh ?nh X-quang ch? khng ph?i l c?a ngo?i khoa. Do ?, c? s? v?t ch?t cho ngo?i khoa ?? lm can thi?p tim m?ch r?t t ?i. T?i Vi?t Nam, B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c l ??n v? ??u ngnh l?n nh?t chuyn v? ngo?i khoa, l?i c s? ph?i h?p v? k? thu?t ph?u thu?t, ??i ng? ph?u thu?t vin, can thi?p tim, m?ch tin ti?n, nn khi tri?n khai ph??ng php hybrid r?t thu?n l?i.

Thnh cng nh? s? ph?i h?p nh?p nhng

PGS.TS Nguy?n H?u ??c  Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c (B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t- ??c) gi?i thi?u v? ph??ng php hybrid trong ph?u thu?t tim m?ch. ?nh: Ch C??ng
PGS.TS Nguy?n H?u ??c Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c (B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t- ??c) gi?i thi?u v? ph??ng php hybrid trong ph?u thu?t tim m?ch. ?nh: Ch C??ng

PGS.TS Nguy?n H?u ??c nh?c ?i, nh?c l?i r?ng, trong ph??ng php hybrid, s? ph?i h?p nhu?n nhuy?n l y?u t? quy?t ??nh s? thnh cng. Ca b?nh ???c c?u s?ng khng ph?i l thnh qu? c?a ring m?t c nhn no, m l thnh cng c?a c? t?p th?. Trong 11 ca m?c b?nh l ph?ng, ??ng th?i ??ng m?ch ch? ???c can thi?p thnh cng nh? hybrid, c t?i 5 ca l c?p c?u. M?t l?n n?a, vi?c ph?i h?p nhu?n nhuy?n ? c?u s?ng ???c b?nh nhn.

PGS.TS Nguy?n H?u ??c nh? l?i: Ti nh? nh? in, cch ?y khng lu, m?t tr??ng h?p nh?p vi?n c?p c?u b?nh l tim m?ch, ???c ch? ??nh hybrid, trong ? c ??t stent graft. ?ng stent graft ny ???c s?n xu?t ? n??c ngoi, nh phn ph?i l?i ? m?t n??c khc, khng c s?n ? Vi?t Nam. M?i ng??i ???c ch? ??nh ??t ?ng stent graft l?i c m?t kch c? khc nhau, nh s?n xu?t khng s?n xu?t ??ng lo?t, ch? c m?t s? c? c? b?n. V?y l chng ti ph?i huy ??ng m?i l?c l??ng, m?i quan h?, th?m ch c? ng??i nh ?? c th? tm hng, mua ngay m?t ?ng stent graft v? t? kho hng t?i Singapore ?? v? k?p ??t cho b?nh nhn ngay trong ngy. Nh? ?, b?nh nhn ???c c?u s?ng, kh?e m?nh.

V Thu/Bo Gia ?nh & X h?

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209