Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

Qu? tim m?i cho thanh nin n?m phng h?i s?c tch c?c su?t 3 thng

M?c b?nh gin c? tim giai ?o?n cu?i, ? 3 thng nay, nam thanh nin 26 tu?i (L?ng S?n) khng th? ra kh?i phng h?i s?c c?p c?u. Khi cu?c s?ng ch? cn tnh t?ng ngy th b?nh nhn b?t ng? nh?n ???c qu? tim t? ng??i ch?t no hi?n t?ng.

B?nh nhn N.H.? t?nh to sau 2 ngy ???c ghp tim t? ngu?n t?ng l ng??i cho ch?t no.
B?nh nhn N.H.? t?nh to sau 2 ngy ???c ghp tim t? ngu?n t?ng l ng??i cho ch?t no. ?nh: Xun Vinh

Ngy 21/7 PGS.TS Nguy?n H?u ??c, Tr??ng Khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c (B?nh vi?n Vi?t ??c, H N?i), cho bi?t ?y l b?nh nhn th? 10 ???c ghp tim thnh cng t? ngu?n t?ng cho l ng??i ch?t no. Cng v?i b?nh nhn ny, cn 1 tr??ng h?p khc ???c ghp gan, 2 b?nh nhn khc ???c ghp gic m?c t? ngu?n hi?n t?ng ny.

Tr??c ?, b?nh nhn nam N.H.? ( 26 tu?i) ???c chuy?n ??n t? L?ng S?n trong tnh tr?ng nguy k?ch do gin c? tim giai ?o?n cu?i, suy gan, suy th?n n?ng. ? nh, b?nh nhn g?n nh? khng th? t? ?i l?i, ?n u?ng, ??n u?ng n??c c?ng nn... Khi vo vi?n, b?nh nhn ? tnh tr?ng suy tim c?p r?t n?ng. B?nh nhn ph?i ??t ?ng n?i kh qu?n th? my. Tnh tr?ng suy gan n?ng n? v?i bi?u hi?n da v nim m?c r?t vng. Xt nghi?m men gan t?ng cao trong mu.

B?nh nhn ? ???c cc bc s? t?i khoa ph?u thu?t Tim m?ch v L?ng ng?c h?i s?c v?i nh?ng k? thu?t tin ti?n v chuyn su: ???c l?c thay th? huy?t t??ng 2 l?n ?? h? tr? cho gan, ginh gi?t l?i s? s?ng... Sau ? tnh tr?ng lm sng c?a b?nh nhn c?i thi?n. B?nh nhn ???c rt ?ng n?i kh qu?n.

Sau g?n 1 tu?n ?i?u tr? tch c?c, ch?c n?ng cc c? quan d?n h?i ph?c. B?nh nhn c th? ?n u?ng v v?n ??ng nh? t?i gi??ng, da ?? vng h?n, ?? kh th? h?n. Tuy nhin do tnh tr?ng tim r?t n?ng, b?nh nhn khng th? ra kh?i phng h?i s?c tch c?c (phng dnh ?i?u tr? b?nh nhn n?ng) su?t 3 thng ti?p ? b?i ch? sau n?a ngy l l?i r?i vo tnh tr?ng suy h h?p, kh th?. V n?u khng c ngu?n t?ng hi?n ?? ghp tim, ch?c ch?n b?nh nhn s? ch?t trong vi ngy t?i.

May m?n, ngy 18/7 khi c m?t ng??i ch?t no hi?n t?ng, cc ch? s? ng??i cho ha h?p v?i b?nh nhn ny nn cc bc s? ti?n hnh ngay ca ghp tim cho b?nh nhn.

Sau 1 ngy ghp tim, b?nh nhn ? t?nh v hi?n nay ? t??i c??i, cho ng??i thn qua knh phng cch ly; c th? ?n u?ng v v?n ??ng t?i gi??ng v ?ang ???c ?i?u tr? b?ng li?u php khng sinh v mi?n d?ch.

PGS. TS Nguy?n H?u ??c cho bi?t, nh? v?y trong 10 ca ???c ghp tim t? ng??i ch?t no t?i BV Vi?t ??c tnh ??n nay, ? c 3 ca ? t? vong do cc nguyn nhn khc nhau, khng lin quan ??n tim m?ch. Cc ca cn l?i, ca ghp tim lu nh?t l ? ???c 3 n?m v b?nh nhn v?n c cu?c s?ng, sinh ho?t kh ?n ??nh t?i gia ?nh. Cc b?nh nhn v?n ???c ti khm, theo di th??ng xuyn ??nh k?.

TS ??c cho bi?t thm, ca ghp tim th? 10 ny cch ca ghp tim t? ng??i cho ch?t no th? 9 ??n 14 thng b?i trong su?t t?ng ? th?i gian khng c b?t c? ngu?n cho t?ng t? ng??i ch?t no no.

Hi?n t?i khoa v?n ?ang theo di m?t tr??ng h?p suy tim, cu?c s?ng c?ng tnh b?ng ngy ? m?t ng??i r?t tr? v cc bc s? c?ng ?ang n? l?c h?t s?c ?? tm ki?m ngu?n t?ng hi?n ?? b?nh nhn c c? h?i s?ng.

K? thu?t ghp t?ng Vi?t Nam ? hon ton lm ch?, v?i chi ph c th? ch?p nh?n ???c. Tuy nhin, ci kh kh?n nh?t l ngu?n t?ng hi?n. M?i ngy t?i BV Vi?t ??c c t? 5 - 7 ng??i ch?t no, trong khi r?t nhi?u ng??i ?ang n?m t?i vi?n v suy gan, suy th?n, suy tim ch? ??i ???c ghp ?? thot kh?i cu?c s?ng lay l?t, ??m ng??c t?ng gi? ??n ci ch?t. Chng ti mong r?ng, s? c thm nhi?u ng??i dn, x h?i c?i m? h?n v?i vi?c hi?n t?ng t? ng??i ch?t no ?? ?em l?i c? h?i s?ng cho nhi?u ng??i suy t?ng khc, TS ??c chia s?.

H?ng H?i

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209