Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.
Khm, t? v?n b?nh tim m?ch mi?n ph cho 1.345 ng??i dn t?i B?nh vi?n ?a khoa t?nh
07:14' 25/08/2014 (GMT+7)

Trong hai ngy 23 v 24/08/2014, B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c H N?i ph?i h?p v?i S? Y t? B?c K?n tri?n khai ch??ng trnh khm, t? v?n mi?n ph b?nh tim m?ch cho ng??i dn t?nh B?c K?n t?i B?nh vi?n ?a khoa t?nh.

?on cng tc ? khm cho 1.345 b?nh nhn, siu m tim cho 160 b?nh nhn, ?i?n tim cho 300 b?nh nhn. Trong ?, ?a ph?n l ng??i dn vng su, vng xa, vng ??ng bo dn t?c thi?u s?.

alt

Lm th? t?c cho ng??i dn ??n khm b?nh

Qua khm sng l?c ? pht hi?n t?ng s? 36 b?nh nhn m?c b?nh tim, ch? ??nh ph?u thu?t cho 30 ??i t??ng.

alt

Khm, sng l?c cc b?nh v? tim m?ch

Thng qua ch??ng trnh cc ??i t??ng b? m?c b?nh tim, nh?t l tr? em ???c pht hi?n b?nh s?m t? ? c k? ho?ch ?i?u tr?, ph?u thu?t k?p th?i./.

H?ng H?nh

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209