Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

Thng tin t? b?nh vi?n Vi?t ??c, t? ngy 17-22/11, Khoa ph?u thu?t tim m?ch-l?ng ng?c c?a b?nh vi?n k?t h?p v?i ?on chuyn gia m?ch mu ??n t? C?ng ha Php t? ch?c ch??ng trnh khm, t? v?n mi?n ph cc b?nh m?ch mu cho b?nh nhn.

?y l ho?t ??ng n?m trong ch??ng trnh h?p tc th??ng nin gi?a B?nh vi?n Vi?t ??c v H?i Pht tri?n ph?u thu?t m?ch mu ?ng Nam (ADVASE).

?on g?m 6 chuyn gia hng ??u v? m?ch mu ??n t? C?ng ha Php s? tham gia t? v?n, khm b?nh mi?n ph cho cc b?nh nhn v? m?ch mu.

Trong ngy 13/11, ng??i dn c th? ??ng k khm tr?c ti?p t?i Phng khm chuyn khoa tim m?ch: Phng 127 nh C2 khu khm b?nh, s? 40 Trng Thi, Hon Ki?m, H N?i.

Ng??i b?nh c?ng c th? ??ng k qua ??a ch? email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , hay g?i ??ns? ?i?n tho?i: 04.38253531 (nhnh 392) Hotline: 0988558245-0989135802.

Ngy 14-15/11, cc bc s? s? t? ch?c h?i ch?n v khm sng l?c cho b?nh nhn t?i b?nh vi?n, chi ph khm sng l?c theo quy ??nh chung. B?nh vi?n s? ?u tin cho cc tr??ng h?p b?nh nhn c b?nh n?ng v ??ng k s?m.

T? ngy 18-21/11, cc chuyn gia khm v t? v?n b?nh m?ch mu mi?n ph cho cc b?nh nhn ? tham gia khm sng l?c ngy 14/11 v 15/11.

Ngoi ra, n?m trong khun kh? ch??ng trnh, Khoa ph?u thu?t tim m?ch-l?ng ng?c s? ph?i h?p cng ?on chuyn gia m?ch mu trn t? ch?c l?p T?ng c??ng n?ng l?c ch?n ?on-?i?u tr? b?nh h?c m?ch mu, Kha I cho cc h?c vin trn c? n??c.
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209