Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

C?u s?ng 1 b?nh nhn b? kim ?m vo tim hi?m g?p

Cc bc s? Khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c (B?nh vi?n Vi?t ??c) v?a c?u s?ng m?t b?nh nhn b? kim ?m xuyn th?u vo tim.

Ph gio s? Nguy?n H?u ??c Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c cho bi?t, ?y l tr??ng h?p r?t hy h?u, l?n ??u tin g?p t?i B?nh vi?n Vi?t ??c.

B?nh nhn l Nguy?n V?n H. (nam, 19 tu?i) ? t?i Ha Bnh.

Ng??i nh c?a b?nh nhn cho bi?t, vo t?i 7/9, do s? su?t, b?nh nhn ? n?m ? ln chi?c kim khu, chi?c kim ?m xuyn vo trong ng?c. Sau ? b?nh nhn c?m th?y ?au d? d?i, th?y s?ng n? vng ng?c.

?i?u d??ng tr??ng Nguy?n Xun Vinh - Khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c - cho hay, b?nh nhn H. vo vi?n hon ton khng c tri?u ch?ng g ??c bi?t ngoi vi?c ?au ng?c nhi?u, v?t th??ng r?t b ? ng?c bn tri.

Sau khi h?i ch?n, cc bc s? ? ti?n hnh m? tim h? c?p c?u kh?n c?p cho b?nh nhn. B?i n?u khng ph?u thu?t k?p th?i khi tim co bp s? lm cy kim ch?c th?ng tim c?a b?nh nhn. N?u cy kim m xoay d?c ra n c th? lm t?c m?ch ? cc n?i khc nn r?t nguy hi?m cho ?i?u tr?, bc s? ??c phn tch.

Ph gio s? Nguy?n H?u ??c cho hay, cc bc s? ? quy?t ??nh lm li?t tim, ch?y my th? nhn t?o cho b?nh nhn, sau ? m? tim, c?m mu. Khi m? vng tim ra, tim c?a b?nh nhn ? rch nham nh?. Sau hai gi? ??ng h? ph?u thu?t, cc bc s? ? l?y ra ???c cy kim di 4,5cm ra kh?i tim c?a b?nh nhn.

Sau ph?u thu?t, s?c kh?e c?a b?nh nhn ? ?n ??nh, b?nh nhn ? ???c chuy?n v? phng h?i s?c, 1 tu?n sau b?nh nhn ? c th? ra vi?n.

Theo bc s? ??c, vi?c cy kim chui vo kh?p, vo m?ch mu ? c, tuy nhin tr??ng h?p kim chui vo tim qu? l hi?m g?p.

Bc s? ??c khuy?n co, ci kim r?t nh?n, nn n c th? ?i vo c? th?, ?i qua da r?t nh? nhng, khng gy ?au ??n nhi?u. Khi vo c? th?, th ty theo s? v?n ??ng c?a c? th? n c th? di chuy?n t?i nhi?u c? quan khc nhau, cy kim c th? n?m trong c?, n?m trong kh?p, vo trong ph?i v th?m ch vo trong tim nh? tr??ng h?p trn. Vi?c cy kim chui vo trong da vo c? th? v ch?y theo nhi?u h??ng khc nhau, nn vi?c l?y cy kim ra r?t kh kh?n.

V v?y, ng??i dn c?n ??c bi?t l?u khi s? d?ng cc v?t li?u nh? cy kim c?n ph?i c?t k? cng, trnh ?? x?y ra cc tr??ng h?p n?m ? ln kim gy ra nh?ng h?u qu? r?t ?ng ti?c./.

ngu?nhttp://www.vietnamplus.vn/Home/Cuu-song-1-benh-nhan-bi-kim-dam-vao-tim-hiem-gap/20139/215104.vnplus

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209