Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

Chi?u 8/7, t?i H N?i, t?p th? BV Vi?t ??c ? ?n nh?n B?ng khen c?a B? tr??ng B? Y t? cho t?p th? BV ? c thnh tch xu?t s?c ph?i h?p v?i Trung tm ?i?u ph?i ghp b? ph?n c? th? ng??i Qu?c gia, tri?n khai hi?u qu? ch? ??o c?a B? Y t?: ghp t?ng t? m?t ng??i cho ch?t no c?u s?ng 4 ng??i b?nh suy tim, gan, th?n vo ngy 30/6/2013.

alt

B? Tr??ng Nguy?n Th? Kim Tuy?n Th?m b?nh nhn ghp tim t?i khoa PT tim m?ch v l?ng ng?c BV Vi?t ??c

alt

Th? tr??ng B? Y t? Nguy?n Vi?t Ti?n trao B?ng khen c?a B? tr??ng cho t?p th? th?y thu?c BV Vi?t ??c v thnh tch ghp t?ng.

Bo co lnh ??o B? Y t? v? ca ghp t?ng ??c bi?t ngy 30/6 v?a qua, PGS.TS. Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c BV Vi?t ??c cho bi?t, ?? th?c hi?n cc ca ghp t?ng t? ng??i cho ch?t no, BV ? ph?i huy ??ng kho?ng 150 cn b? y t? tham gia vo cc cng ?o?n lin t?c trong vng 12 gi? ??ng h?. Ch? trong vng 3 tu?n, BV ? ti?n hnh ghp t?ng t? ng??i cho ch?t no thnh cng cho 2 b?nh nhn suy tim, 3 ca ghp gan v 6 b?nh nhn ghp th?n. Nh? v?y, tnh ??n th?i ?i?m ny, BV ? th?c hi?n thnh cng 7 ca ghp tim, 14 ca ghp gan v 175 tr??ng h?p ghp th?n.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209