Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

(Dn tr) - M?t b?nh nhi m?i 13 tu?i ? ???c ghp tim thnh cng t? m?t ng??i cho ch?t no. Ba b?nh nhn khc g?m m?t b?nh nhn ung th? gan, 2 b?nh nhn b? suy th?n c?ng ???c ghp t?ng thnh cng t? ngu?n t?ng hi?n qu bu ny.

alt

Sng 4/6, PGS.TS Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c B?nh vi?n Vi?t ??c (H N?i) cho bi?t, 4 ca ghp t?ng v?a ???c th?c hi?n thnh cng sng nay. Tr??c ?, c? 4 ca ghp t?ng ??u ???c th?c hi?n ngay t? ?m qua (lc 20h t?i 3/6), khi c b?nh nhn ch?t no ???c ng??i nh ??ng hi?n t?ng, cc ca ph?u thu?t l?p t?c ???c tri?n khai ngay.

Ng??i cho t?ng l m?t thanh nin 30 tu?i b? tai n?n v ch?t no. May m?n, c 4 b?nh nhn c nh?ng ch? s? ha h?p v?i t?ng c?a ng??i cho ?? ti?n hnh ghp t?ng.

C? 4 b?nh nhn ???c ghp t?ng ??u l nh?ng ng??i b? suy t?ng giai ?o?n cu?i, g?m 2 b?nh nhn suy th?n (? Qu?ng Ninh v Thi Bnh), 1 nam gi?i ? H N?i b? ung th? gan giai ?o?n cu?i, ??c bi?t l m?t b gi 13 tu?i b? suy tim giai ?o?n cu?i. N?u khng ???c ghp t?ng k?p th?i, cc b?nh nhn ny s? nguy k?ch tnh m?ng, ??c bi?t l b?nh nhi suy tim v b?nh nhn ung th? gan, TS Quy?t ni.

Tr??c ?, hm 21/5, t? ngu?n cho t?ng l b?nh nhn ch?t no, b?nh vi?n Vi?t ??c c?ng ti?n hnh ghp t?ng cho 2 b?nh nhn suy th?n, 1 b?nh nhn x? gan. ??n nay, c? ba b?nh nhn ny ? hon ton t?nh to, t?ng m?i ? ha nh?p v?i c? th? v s?p ???c xu?t vi?n.

Nh? v?y, sau 3 n?m k? t? ca ghp t?ng t? ng??i cho ch?t no ??u tin, BV Vi?t ??c ? ti?p nh?n t?ng hi?n t? 14 ng??i ch?t no, t? ? ghp tim cho 6 b?nh nhn; ghp gan cho 10 tr??ng h?p v 27 tr??ng h?p ???c ghp th?n. Ca ghp tim ???c th?c hi?n l?n ny l ca ghp cho b?nh nhi nh? tu?i nh?t ???c th?c hi?n t?i BV Vi?t ??c.

H?ng H?i

ngu?nhttp://dantri.com.vn/suc-khoe/be-gai-13-tuoi-duoc-thay-tim-thanh-cong-739004.htm

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209