Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

Ngy 19/4, khi chng ti c m?t t?i Khoa Ph?u thu?t tim m?ch, l?ng ng?c (B?nh vi?n Vi?t - ??c), b?nh nhn Nguy?n V?n X v?a ???c ghp tim hm 15/4 ? hon ton ?n ??nh v ?i l?i bnh th??ng.

Ca ghp tim ??u tin do B?nh vi?n Vi?t - ??c ti?n hnh ny r?t ??c bi?t. Khi gia ?nh n?n nhn ??ng hi?n t?ng, th?i gian cn r?t ng?n, l?i l nhm mu B nn r?t hi?m b?nh nhn c cng nhm mu ?? nh?n. Cc bc s? c?a B?nh vi?n Vi?t - ??c ? lin l?c ??n nhi?u b?nh vi?n ?? tm b?nh nhn nhm mu B c?n thay tim, nh?ng khng c.

Lc ny, PGS.TS. Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch, l?ng ng?c nh? ??n m?t b?nh nhn t?ng vo vi?n c?p c?u vi thng tr??c v suy tim n?ng ? H?i Phng ? ph?i v? nh, ?? l?p t?c lin l?c v ??a ng X. ln H N?i. Lc ny, ng X. ? b? suy tim ? giai ?o?n nguy k?ch, c nguy c? ??t t? cao. ng X. ? m?t ng? hng thng, b? ?n, tinh th?n suy s?p n?ng n?, nn ch? 1 thng ? s?t 16kg, ph?i n?m li?t gi??ng v khng th? ni chuy?n qu 10 pht. Ngoi ra, ng cn b? suy th?n ?? 2, nn r?t kh l??ng tr??c trong vi?c gy m, th?i gian ph?u, thu?c h?u ph?u.

Ci kh c?a cu?c ph?u thu?t ny cn l s? chnh l?ch tu?i kh cao gi?a ng??i cho v ng??i nh?n (g?n 30 tu?i), h?n n?a, b?nh nhn ???c nh?n ghp ? ? ?? tu?i th??ng khng ghp tim n?a trn th? gi?i. V th?, m?t s? chuyn gia ???c m?i ??n ? l?c ??u khng tin vo s? thnh cng c?a ca ph?u thu?t, nh?t l lo l?ng v th?n c th? cng suy trong qu trnh ghp.

Nh?ng v?i quy?t tm cao, cc kip ph?u thu?t g?m g?n 30 ng??i ? kh?n tr??ng b?t tay tri?n khai. Do th?i gian chu?n b? g?p gp, cc bc s? ph?i lm ton b? xt nghi?m cho b?nh nhn ngay trong ?m: t? mu, ph?i, ??n da li?u, mi?n d?ch v.v ?? ca m? b?t ??u ?ng d? ??nh.

PGS.TS. Nguy?n H?u ??c cho bi?t: "B?nh nhn cho m?t s? n?i t?ng nn 4 ca ph?u thu?t ???c ti?n hnh cng lc. ?y l ca ??u tin ? b?nh vi?n v l ca th? 3 trong n??c, l?i l ca kh, trong khi th?i gian b?o qu?n tim r?t ng?n, ch? 10 pht, cng ??t ra cho cc th?y thu?c thch th?c r?t l?n bn c?nh s?c p tm l".

Nh?ng v?i s? chu?n b? nhi?u n?m cng v?i kinh nghi?m ph?i h?p t?t trong gy m, ph?u thu?t tim h? nhi?u tr??ng h?p n?ng, ??c bi?t l tay ngh? h?n 20 n?m c?a PGS.TS. Nguy?n H?u ??c, t?ng ???c tu nghi?p ? Php, ng cng cc c?ng s? ? ti?n hnh cu?c ph?u thu?t ny thnh cng ngoi mong ??i ch? sau 2 gi? ??ng h?. Sau 8 gi?, b?nh nhn ? khng ph?i s? d?ng my th?, thu?c h?i s?c v ? hon ton t?nh to sau 2 ngy v?i nh?p tim ?n ??nh ??u, huy?t p bnh th??ng. ??n nay, b?nh nhn ? v?n ??ng, ?n u?ng bnh th??ng.

PGS.TS. Nguy?n H?u ??c cho bi?t: Hi?n b?nh nhn ch? cn ph?i ki?m sot tnh tr?ng th?i ghp lu di nh? t?t c? cc t??ng h?p ghp t?ng khc.

Thnh cng c?a ca ph?u thu?t ?nh d?u b??c ti?n v??t b?c v? khoa h?c c?a cc th?y thu?c B?nh vi?n Vi?t - ??c ? l?nh v?c r?t kh kh?n l tim m?ch, nh?t l trong b?i c?nh my mc, trang thi?t b? c?a b?nh vi?n ch?a ph?i ngang t?m th? gi?i. K?t qu? ny ? m? ra c? h?i cho nh?ng ng??i m?c b?nh tim m?ch ? Vi?t Nam. ???c bi?t, ton b? chi ph cho ca ghp tim ny, gia ?nh b?nh nhn khng ph?i lo, m do B?nh vi?n Vi?t - ??c chi tr?

Thanh H?ng (CAND)

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209