Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c

Email In PDF.

(PL&XH)- V?a ra kh?i c?ng tr??ng, Th. ? b? hai h?c sinh ? tr??ng khc lao vo ?nh v ?m b?ng dao khi?n Th. ng?t t?i ch?.

B?nh vi?n Vi?t ??c v?a ti?p nh?n m?t b?nh nhn v?i h?i ch?ng chn p tim c?p, m?ch nhanh, huy?t p t?t ti?ng tim m? v p l?c t?nh m?ch trung tm cao. B?nh nhn trong tnh tr?ng m?t mu, c nhi?u v?t th??ng ? vng ??u, ng?c, l?ng, ?i. B?nh nhn ? ???c chuy?n ?i m? c?p c?u ngay sau ?.

B?nh nhn l em L Vi?t Th.,13 tu?i h?c sinh l?p 8 tr??ng THCS Tr?n Ph, B?c Giang. Theo l?i k? c?a gia ?nh, tr??c ? khi v?a b??c ra t? c?ng tr??ng th em Th., b? hai h?c sinh l?p 9 h?c t?i tr??ng khc lao vo ?nh, ??m r?i c?m dao nh?n ?m ti b?i. Sau khi th?y Th., g?c ng , hai h?c sinh kia ? b? ch?y.

Th. ???c m?i ng??i ??a ??n B?nh vi?n ?a khoa B?c Giang c?p c?u trong tnh tr?ng nhi?u v?t th??ng n?ng trn ng??i. T?i ?y, cc bc s? nghi ng? v?t th??ng vo tim nn ? chuy?n n?n nhn ln B?nh vi?n Vi?t ??c.

P.Chu

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209