Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c ??t stent quai ??ng M?ch ch? b?ng k? thu?t Hybrid

??t stent quai ??ng M?ch ch? b?ng k? thu?t Hybrid

Email In PDF.

??t stent quai ??ng m?ch ch? b?ng k? thu?t Hybrid

Th? Ba, 21/08/2012 17:19

(SKDS) - V?a qua, t?i B?nh vi?n (BV) Vi?t ??c, cc bc s? khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c BV Vi?t ??c ph?i h?p v?i cc bc s? Trung tm Tim m?ch BV ??i h?c Y H N?i ? tri?n khai thnh cng k? thu?t Hybrid (cng lc ph?u thu?t v can thi?p tim m?ch) cho b?nh nhn (BN) Nguy?n V?n H. 78 tu?i ? H N?i b? phnh quai ??ng m?ch ch? (?MC). ?y l l?n ??u tin k? thu?t Hybrid ??t stent graft quai ?MC ???c th?c hi?n thnh cng t?i Vi?t Nam.
PGS.TS. Nguy?n H?u ??c - Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c BV Vi?t ??c, tr??ng kp ph?u thu?t cho bi?t: Ph?u thu?t thay quai ?MC l ph?u thu?t kh v ph?c t?p nh?t trong tim m?ch. V?i b?nh l phnh quai ?MC c?a BN H., n?u ph?u thu?t thay quai ?MC, nguy c? t? vong r?t cao (c th? ni l khng trnh kh?i) v BN gi, y?u, l?i ? t?ng ph?i m? thay ?o?n m?ch nhn t?o ?MC b?ng, s? khng ch?u ??ng n?i m?t cu?c ??i ph?u l?n th? 2.
N?u ch? ti?n hnh can thi?p ??t stent ?? b?t kh?i ph?ng c?ng khng th?c hi?n ???c v s? b?t lun cc m?ch mu nui no, BN s? t? vong ngay. Gi?i php duy nh?t ?? c?u s?ng ng??i b?nh lc ny l k?t h?p gi?a ph?u thu?t b?c c?u ?MC ?M vnh v can thi?p ?? ??t stent graft. Ca ph?u thu?t can thi?p di?n ra trong 90 pht, ngay sau ph?u thu?t, tnh tr?ng BN ?n ??nh.
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209