Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin t?c
Hi?n B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t - ??c l ??n v? duy nh?t c phng can thi?p, ph?u thu?t tim m?ch hybrid t?i Vi?t Nam (?nh do b?nh vi?n cung c?p).

GiadinhNet - Thay v ph?i tr?i qua cu?c ??i ph?u thu?t c nguy c? r?i ro cao, chi ph l?n, ch?m sc h?u ph?u ph?c t?p th nay, b?nh nhn m?c cc b?nh l tim m?ch ph?c t?p, ?a th??ng t?n c th? ???c h?i sinh s? s?ng, ti?t ki?m chi ph, th?i gian ph?c h?i b?ng ph??ng php hybrid.

Hi?n B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t - ??c l ??n v? duy nh?t c phng can thi?p, ph?u thu?t tim m?ch hybrid t?i Vi?t Nam (?nh do b?nh vi?n cung c?p).

Ca ph?u thu?t ngh?t th?

Gi?a thng 8/2013, Khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c (B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t - ??c) ti?p nh?n b?nh nhn N.V.T (67 tu?i, qu H?i Phng) trong tnh tr?ng b? ph?ng ??ng m?ch ch? b?ng v ph?ng quai ??ng m?ch ch? ng?c, nguy c? t? vong r?t cao. B?nh nhn ? ???c h?i ch?n t?i m?t b?nh vi?n khc, ch? ??nh m? thay ?o?n m?ch nhn t?o ??ng m?ch ch? ng?c, ??t stent. Ch? ??nh ng?n g?n l th? nh?ng th?c t? l?i r?t ph?c t?p. N?u ph?u thu?t thay h?t ??ng m?ch, b?nh nhn ph?i gi?m ho?c ng?ng c?p mu cho nhi?u c? quan trong c? th? khi m?. V?i th? tr?ng r?t y?u, kh? n?ng b?nh nhn s? khng ch?u ???c cu?c ??i ph?u trong 12 ti?ng ??ng h?, nguy c? r?i ro, t? vong do s?c l r?t cao.

Trong tr??ng h?p b?nh nhn T ???c stent thng th??ng (hnh dung nh? ?o?n b?c c?u v?i 2 ??u c?u), t?i thi?u ph?i ?i?m t? kho?ng 1,5cm m?i c th? ??t ???c ?o?n stent graft. Nh?ng v?i b?nh nhn ny, ??u d??i c?a ?i?m b?c c?u ch? c 1cm. Hng lo?t kh kh?n by ra tr??c m?t. N?u 1cm ? kch qu, bc s? ??t l?n su h?n vo ??ng m?ch thn t?ng, ??u ?ng stent graft s? b?t lun cc m?ch mu nui ? ru?t gy th?i ru?t, b?nh nhn s? t? vong. Trong khi ?, k?t qu? ch?p X- quang tim ph?i cho th?y ?o?n m?ch ? quai ??ng m?ch ch? ph?ng l?n h?n, c nguy c? d?a v?. Kh kh?n ch?ng ch?t kh kh?n.

12h ?m, PGS.TS Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c ???c cc ??ng nghi?p bo tin v? ca b?nh ny. Ngay l?p t?c, ng t?i b?nh vi?n, m? h? s? xem xt, tnh ton. Qu? th?t l ca b?nh r?t kh, ph?c t?p. N?u cho b?nh nhn ra v?, nguy c? t? vong trong 1 2 ngy sau l r?t cao. Ch? cn m?t cch l ph?i ti?n hnh song song hai k? thu?t: V?a ph?u thu?t, v?a can thi?p m?ch ??t stent gralf b?t kh?i ph?ng ? d??i ch? trong gi?i h?n 1cm cho php. K?t qu?, ca ph?u thu?t ? thnh cng, ch? 5 ngy sau b?nh nhn ???c ra vi?n. N?u v?i ca ph?u thu?t thng th??ng, b?nh nhn ph?i n?m h?i s?c t nh?t 3 thng v?i 2/3 th?i gian th? my. Chi ph cho ca m?, c?ng v?i chi ph ng??i nh ch?m sc sau m? trong 3 thng tr?i ?, c khi ln t?i ti?n t?, nh?ng v?i ph??ng php hybrid, chi ph h?t 300 - 500 tri?u ??ng , PGS.TS Nguy?n H?u ??c nh? l?i.

B?nh nhn T l m?t trong s? 11 ca b?nh ph?ng ??ng m?ch ch? c ch? ??nh hybrid ? ???c c?u s?ng thnh cng b?i cc bc s? t?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c tnh t? thng 9/2012 ??n nay. ??n th?i ?i?m ny, hybrid ? tr? thnh k? thu?t th??ng quy t?i khoa.

Ti?t ki?m chi ph, kh? n?ng h?i ph?c cao

PGS.TS Nguy?n H?u ??c chia s?, c b?n ph??ng php chnh ?i?u tr? cc b?nh l tim m?ch l: N?i khoa (dng thu?c), ngo?i khoa (ph?u thu?t), can thi?p tim m?ch, can thi?p k?t h?p ph?u thu?t tim m?ch (hybrid). T?i Vi?t Nam, ?i?u tr? n?i khoa, ngo?i khoa l hai ph??ng php truy?n th?ng, can thi?p tim m?ch l m?t l?nh v?c tuy m?i nh?ng ? c nh?ng b??c pht tri?n ?ng k?.

V? hybrid, PGS.TS Nguy?n H?u ??c cho bi?t: Hybrid l k?t h?p hai k? thu?t cao cng m?t th?i ?i?m, trn cng m?t v?t th? ?? gi?i quy?t hai m?t v?n ??. Thu?t ng? ny ???c dng cho m?i ngnh, ngh?. Khi ni?m ny ?ang ???c dng nhi?u nh?t trong ngnh y t?, khi k?t h?p ??ng th?i hai k? thu?t: Ph?u thu?t v can thi?p tim m?ch. Y v?n th? gi?i ghi nh?n, thu?t ng? hybrid l?n ??u tin ???c nh?c ??n t? n?m 1960, nh?ng ph?i ??n nh?ng n?m 1970, ca ??u tin p d?ng hybrid m?i ???c ti?n hnh. ? Vi?t Nam, thu?t ng? ny ???c hi?u m?t cch bi b?n, th?t s? ch? m?i t? 5-7 n?m g?n ?y. ??n nay, B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t - ??c l ??n v? duy nh?t c phng can thi?p, ph?u thu?t tim m?ch hybrid t?i Vi?t Nam.

Ph??ng php ny mang l?i nhi?u l?i ch to l?n nh? trong tnh hu?ng b?nh nhn c th??ng t?n tim m?ch t? hai v? tr khc nhau (?a th??ng t?n). Vi?c k?t h?p can thi?p - ph?u thu?t s? gi?m s? l?n m? cho b?nh nhn, ti?t ki?m th?i gian, chi ph n?m vi?n v hi?u qu? ?i?u tr? cao h?n, PGS.TS Nguy?n H?u ??c nh?n m?nh.

M?t ca b?nh khc ???c th?c hi?n cap thi?p - ph?u thu?t tim m?ch thnh cng ???c PGS.TS Nguy?n H?u ??c d?n ch?ng. B?nh nhn ny b? ch?n th??ng n?ng sau tai n?n v?i ch?n th??ng d?p, v? gan, v? ??ng m?ch ch?. Sau khi ???c can thi?p - ph?u thu?t tim m?ch, sau 10 ngy b?nh nhn ? xu?t vi?n kh?e m?nh. Ca ny n?u ???c ph?u thu?t thng th??ng, t? l? t? vong 99%. N?u c s?ng ???c, th?i gian h?u ph?u t nh?t 4 - 5 thng n?m vi?n, chi ph vi tr?m tri?u. Nh?ng nh? ???c p d?ng ph??ng php ny, v?a cho php can thi?p, v?a lm ph?u thu?t cng m?t th?i ?i?m nn c? h?i h?i ph?c t?t h?n, PGS.TS Nguy?n H?u ??c cho bi?t.

Ph??ng php ny c?ng ??c bi?t c ngh?a v?i nh?ng b?nh nhn m?c cc b?nh n?ng m ch? m?t k? thu?t khng th? gi?i quy?t ???c. Nhm b?nh th? 2 l b?nh nhn c th? lm ph?u thu?t ?? ???c c?u ch?a, nh?ng ph?u thu?t tr?c ti?p vo vng th??ng t?n th qu s?c cho h? (do th? tr?ng s?c kh?e km, suy ?a t?ng, t?n th??ng ?a t?ng...), xc su?t r?i ro qu cao.

T?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t - ??c, h? th?ng can thi?p tim m?ch hybrid ? ???c ?ng d?ng t? ??u n?m 2013. ??n nay, sau g?n 3 n?m ??a vo s? d?ng, Phng Can thi?p tim m?ch hybrid ? ???c ch?nh trang, hon thi?n v?i di?n tch 70m2, h? th?ng my mc tn ti?n, ??m b?o ?i?u ki?n ki?m sot nhi?m khu?n, cch ly v ? th?c hi?n k? thu?t can thi?p tim m?ch an ton cho h?n 100 b?nh nhn, v?i nhi?u th? b?nh, nhi?u k? thu?t r?t ?a d?ng v ph?c t?p g?m c? b?nh tim b?m sinh, b?nh tim ng??i l?n, b?nh ??ng m?ch ch?, b?nh m?ch mu ngo?i vi

Ph??ng php ?i h?i s? ph?i h?p ??ng b?

L m?t trong s? t nh?ng ng??i tin phong, m? ???ng ??a hybrid vo Vi?t Nam, PGS.TS Nguy?n H?u ??c cho bi?t, ?? th?c hi?n ???c ph??ng php ny, ?i h?i r?t nhi?u y?u t?. Ngoi ch, quy?t tm ph?i ??a ???c ph??ng php m?i m? ny ?? c?u ch?a ???c nhi?u ca b?nh ph?c t?p, kh kh?n, th y?u t? c? s? h? t?ng, trang thi?t b? c?ng ph?i ??m b?o ?? c th? ph?i h?p, v?a th?c hi?n can thi?p, v?a ph?u thu?t ???c. Trang thi?t b? ? ?y khng nh?t thi?t ph?i l ?? dng ??t nh?t b?i vai tr c?a my can thi?p trong hybrid khng ph?i l qu l?n. V?n ?? quan tr?ng nh?t trong hybrid l cc b? ph?n, k? thu?t cao nh? can thi?p, ph?u thu?t ph?i ?i?u ph?i, k?t h?p nh?p nhng v?i nhau.

Ngoi ra, ?? th?c hi?n ???c hybrid ?i h?i ph?i c ??n v? ngo?i khoa tim, m?ch mu l?n, gi?i. Lu nay, nhi?u ng??i v?n th??ng b? m ?nh b?i suy ngh?, lm can thi?p tim m?ch l ph?i n?i khoa, ch?n ?on hnh ?nh X-quang ch? khng ph?i l c?a ngo?i khoa. Do ?, c? s? v?t ch?t cho ngo?i khoa ?? lm can thi?p tim m?ch r?t t ?i. T?i Vi?t Nam, B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c l ??n v? ??u ngnh l?n nh?t chuyn v? ngo?i khoa, l?i c s? ph?i h?p v? k? thu?t ph?u thu?t, ??i ng? ph?u thu?t vin, can thi?p tim, m?ch tin ti?n, nn khi tri?n khai ph??ng php hybrid r?t thu?n l?i.

Thnh cng nh? s? ph?i h?p nh?p nhng

PGS.TS Nguy?n H?u ??c Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c (B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t- ??c) gi?i thi?u v? ph??ng php hybrid trong ph?u thu?t tim m?ch. ?nh: Ch C??ng

PGS.TS Nguy?n H?u ??c nh?c ?i, nh?c l?i r?ng, trong ph??ng php hybrid, s? ph?i h?p nhu?n nhuy?n l y?u t? quy?t ??nh s? thnh cng. Ca b?nh ???c c?u s?ng khng ph?i l thnh qu? c?a ring m?t c nhn no, m l thnh cng c?a c? t?p th?. Trong 11 ca m?c b?nh l ph?ng, ??ng th?i ??ng m?ch ch? ???c can thi?p thnh cng nh? hybrid, c t?i 5 ca l c?p c?u. M?t l?n n?a, vi?c ph?i h?p nhu?n nhuy?n ? c?u s?ng ???c b?nh nhn.

PGS.TS Nguy?n H?u ??c nh? l?i: Ti nh? nh? in, cch ?y khng lu, m?t tr??ng h?p nh?p vi?n c?p c?u b?nh l tim m?ch, ???c ch? ??nh hybrid, trong ? c ??t stent graft. ?ng stent graft ny ???c s?n xu?t ? n??c ngoi, nh phn ph?i l?i ? m?t n??c khc, khng c s?n ? Vi?t Nam. M?i ng??i ???c ch? ??nh ??t ?ng stent graft l?i c m?t kch c? khc nhau, nh s?n xu?t khng s?n xu?t ??ng lo?t, ch? c m?t s? c? c? b?n. V?y l chng ti ph?i huy ??ng m?i l?c l??ng, m?i quan h?, th?m ch c? ng??i nh ?? c th? tm hng, mua ngay m?t ?ng stent graft v? t? kho hng t?i Singapore ?? v? k?p ??t cho b?nh nhn ngay trong ngy. Nh? ?, b?nh nhn ???c c?u s?ng, kh?e m?nh.

V Thu/Bo Gia ?nh & X h?

   
B?nh nhn N.H.? t?nh to sau 2 ngy ???c ghp tim t? ngu?n t?ng l ng??i cho ch?t no.

Qu? tim m?i cho thanh nin n?m phng h?i s?c tch c?c su?t 3 thng

M?c b?nh gin c? tim giai ?o?n cu?i, ? 3 thng nay, nam thanh nin 26 tu?i (L?ng S?n) khng th? ra kh?i phng h?i s?c c?p c?u. Khi cu?c s?ng ch? cn tnh t?ng ngy th b?nh nhn b?t ng? nh?n ???c qu? tim t? ng??i ch?t no hi?n t?ng.

B?nh nhn N.H.? t?nh to sau 2 ngy ???c ghp tim t? ngu?n t?ng l ng??i cho ch?t no. ?nh: Xun Vinh

Ngy 21/7 PGS.TS Nguy?n H?u ??c, Tr??ng Khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c (B?nh vi?n Vi?t ??c, H N?i), cho bi?t ?y l b?nh nhn th? 10 ???c ghp tim thnh cng t? ngu?n t?ng cho l ng??i ch?t no. Cng v?i b?nh nhn ny, cn 1 tr??ng h?p khc ???c ghp gan, 2 b?nh nhn khc ???c ghp gic m?c t? ngu?n hi?n t?ng ny.

Tr??c ?, b?nh nhn nam N.H.? ( 26 tu?i) ???c chuy?n ??n t? L?ng S?n trong tnh tr?ng nguy k?ch do gin c? tim giai ?o?n cu?i, suy gan, suy th?n n?ng. ? nh, b?nh nhn g?n nh? khng th? t? ?i l?i, ?n u?ng, ??n u?ng n??c c?ng nn... Khi vo vi?n, b?nh nhn ? tnh tr?ng suy tim c?p r?t n?ng. B?nh nhn ph?i ??t ?ng n?i kh qu?n th? my. Tnh tr?ng suy gan n?ng n? v?i bi?u hi?n da v nim m?c r?t vng. Xt nghi?m men gan t?ng cao trong mu.

B?nh nhn ? ???c cc bc s? t?i khoa ph?u thu?t Tim m?ch v L?ng ng?c h?i s?c v?i nh?ng k? thu?t tin ti?n v chuyn su: ???c l?c thay th? huy?t t??ng 2 l?n ?? h? tr? cho gan, ginh gi?t l?i s? s?ng... Sau ? tnh tr?ng lm sng c?a b?nh nhn c?i thi?n. B?nh nhn ???c rt ?ng n?i kh qu?n.

Sau g?n 1 tu?n ?i?u tr? tch c?c, ch?c n?ng cc c? quan d?n h?i ph?c. B?nh nhn c th? ?n u?ng v v?n ??ng nh? t?i gi??ng, da ?? vng h?n, ?? kh th? h?n. Tuy nhin do tnh tr?ng tim r?t n?ng, b?nh nhn khng th? ra kh?i phng h?i s?c tch c?c (phng dnh ?i?u tr? b?nh nhn n?ng) su?t 3 thng ti?p ? b?i ch? sau n?a ngy l l?i r?i vo tnh tr?ng suy h h?p, kh th?. V n?u khng c ngu?n t?ng hi?n ?? ghp tim, ch?c ch?n b?nh nhn s? ch?t trong vi ngy t?i.

May m?n, ngy 18/7 khi c m?t ng??i ch?t no hi?n t?ng, cc ch? s? ng??i cho ha h?p v?i b?nh nhn ny nn cc bc s? ti?n hnh ngay ca ghp tim cho b?nh nhn.

Sau 1 ngy ghp tim, b?nh nhn ? t?nh v hi?n nay ? t??i c??i, cho ng??i thn qua knh phng cch ly; c th? ?n u?ng v v?n ??ng t?i gi??ng v ?ang ???c ?i?u tr? b?ng li?u php khng sinh v mi?n d?ch.

PGS. TS Nguy?n H?u ??c cho bi?t, nh? v?y trong 10 ca ???c ghp tim t? ng??i ch?t no t?i BV Vi?t ??c tnh ??n nay, ? c 3 ca ? t? vong do cc nguyn nhn khc nhau, khng lin quan ??n tim m?ch. Cc ca cn l?i, ca ghp tim lu nh?t l ? ???c 3 n?m v b?nh nhn v?n c cu?c s?ng, sinh ho?t kh ?n ??nh t?i gia ?nh. Cc b?nh nhn v?n ???c ti khm, theo di th??ng xuyn ??nh k?.

TS ??c cho bi?t thm, ca ghp tim th? 10 ny cch ca ghp tim t? ng??i cho ch?t no th? 9 ??n 14 thng b?i trong su?t t?ng ? th?i gian khng c b?t c? ngu?n cho t?ng t? ng??i ch?t no no.

Hi?n t?i khoa v?n ?ang theo di m?t tr??ng h?p suy tim, cu?c s?ng c?ng tnh b?ng ngy ? m?t ng??i r?t tr? v cc bc s? c?ng ?ang n? l?c h?t s?c ?? tm ki?m ngu?n t?ng hi?n ?? b?nh nhn c c? h?i s?ng.

K? thu?t ghp t?ng Vi?t Nam ? hon ton lm ch?, v?i chi ph c th? ch?p nh?n ???c. Tuy nhin, ci kh kh?n nh?t l ngu?n t?ng hi?n. M?i ngy t?i BV Vi?t ??c c t? 5 - 7 ng??i ch?t no, trong khi r?t nhi?u ng??i ?ang n?m t?i vi?n v suy gan, suy th?n, suy tim ch? ??i ???c ghp ?? thot kh?i cu?c s?ng lay l?t, ??m ng??c t?ng gi? ??n ci ch?t. Chng ti mong r?ng, s? c thm nhi?u ng??i dn, x h?i c?i m? h?n v?i vi?c hi?n t?ng t? ng??i ch?t no ?? ?em l?i c? h?i s?ng cho nhi?u ng??i suy t?ng khc, TS ??c chia s?.

H?ng H?i

   
C? h?i m?i cho th?y thu?c VN trong ph?u thu?t l?ng ng?c, tim m?ch - ?nh 1

???c t? ch?c ??nh k m?i n?m m?t l?n, H?i ngh? cc nh ph?u thu?t l?ng ng?c v tim m?ch Chu (ATCSA) n?m 2014 do Vi?t Nam ch? tr l di?n ?n chia s? ki?n th?c, kinh nghi?m y khoa mang t?m khu v?c v th? gi?i.

Theo ?, t? ngy 5 8/11, H?i ngh? cc nh ph?u thu?t l?ng ng?c v tim m?ch Chu - l?n th? 24 (The 24th ATCSA Congress) v?i ch? ?? M?t chu , m?t tri tim ? ???c t? ch?c tr?ng th? t?i Th? ? H N?i. H?i ngh? thu ht 1.022 ??i bi?u tham d?, trong ? c 612 ??i bi?u trong n??c, 410 ??i bi?u Qu?c t? ??n t? 30 Qu?c gia Chu v nh??ng chuyn gia n?i ti?ng ??n t?? nh??ng n?n y t? r?t pha?t tri?n nh? ???c, Pha?p, Anh, My?, U?c, A?o

Quang c?nh c?a H?i ngh? cc nh ph?u thu?t l?ng ng?c v tim m?ch Chu

H?i ngh? ny ???c ?nh gi l h?i ngh? hng ??u chu v? khoa h?c v qu?n l c?a ph?u thu?t l?ng ng?c, tim m?ch. ?y c?ng la? m?t di?n ?a?n l??n ?? cc bc s?, ph?u thu?t vin v ng???i tham d?? co? th? chia se? kinh nghi?m, kha?m pha?, ho?c ho?i thm nh??ng ti?n b? c?a y khoa trong ngnh ph?u thu?t tim m?ch, l?ng ng?c.

H?i ngh? vinh d? ?n ti?p b Nguy?n Th? Kim Ti?n, b? tr??ng b? Y t?
Trong 4 ngy lm vi?c, cc ??i bi?u tham d? h?i ngh? ? ???c nghe 243 bi bo co khoa h?c ?? c?p t??i nhi?u li?nh v??c trong chuyn nga?nh ph?u thu?t tim ma?ch, l?ng ng??c. Trong ?, nh?ng s? chia v? kinh nghi?m trong cng tc khm, ?i?u tr? cc b?nh nh?: B?nh tim b?m sinh, b?nh van tim, b?nh c? tim, b?nh ma?ch va?nh, ??ng ma?ch chu?, ph?u thu?t ghe?p ta?ng, b?nh ly? ?a ma?ch ma?u, b?nh ly? ph?i - trung th?t, ch?n th??ng v?t th??ng ma?ch ma?u, ca?c b?nh ly? hi?m g??p ???c ?? c?p, trao ??i v?i nh?ng khi?a ca?nh m??i nh?t, tin ti?n nh?t.
Cng v?i ?, cc ??ng du?ng khoa ho?c cng ngh? trong ch?n ?oa?n va? ?i?u tri? b?nh tim ma?ch, l?ng ng??c nh?: Can thi?p thay - s??a van tim qua da, ph?u thu?t xm l?n, can thi?p n?i ma?ch ma?u, ghe?p tim va? ghe?p kh?i tim ph?i, s?? du?ng t? ba?o g?c, siu m n?i soi ma?ch ma?u, vai tro? cu?a c??t l??p vi ti?nh, c?ng h???ng t?? trong ca?c b?nh tim b?m sinh va? m??c pha?i, nghin c??u c? ba?n v? gen - t? ba?o trong pha?t hi?n s??m ca?c b?nh tim ma?ch c?ng ???c ??a ra trao ??i m?t cch th?ng th?n, cng khai v ???c cc ??i bi?u tham d? ?nh gi cao.

GS.TS bc s? Bi ??c Ph pht bi?u t?i h?i ngh?
T?i h?i ngh?, GS.TS bc s? Bi ??c Ph, ch? t?ch H?i ph?u thu?t l?ng ng?c tim m?ch Vi?t Nam, ch? t?ch H?i cc nh ph?u thu?t l?ng ng?c v tim m?ch chu (ATCSA) nhi?m k? 2014 - 2015 cho bi?t: H?i ph?u thu?t l?ng ng?c v tim m?ch Vi?t Nam ???c thnh l?p t? n?m 2005 v l m?t trong nh?ng h?i y h?c cn non tr?. Tuy nhin, v?i s? tham gia c?a ??i ng? y, bc s? ti n?ng, h?i ? c nh?ng b??c pht tri?n nhanh chng, ?p ?ng nhu c?u c?aX h?i v b?t k?p trnh ?? c?a cc n??c trong khu v?c. Hng n?m, h?i ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c Vi?t Nam ? th?c hi?n thnh cng trn 10.000 ca m? tim, mang l?i s? s?ng v ni?m hy v?ng cho hng ngn b?nh nhn m?c cc b?nh lin quan v? tim m?ch, l?ng ng?c.
C?ng theo GS.TS Bi ??c Ph, H?i ngh? cc nh ph?u thu?t l?ng ng?c v tim m?ch Chu l?n th? 24 (The 24th ATCSA Congress) v?i ch? ?? M?t chu , m?t tri tim ???c t? ch?c t?i Vi?t Nam l m?t vinh d? to l?n c?a ngnh y khoa n??c nh. ?y c?ng l c? h?i r?t t?t cho ca?c ba?c si? Vi?t Nam ????c ho?c ho?i, c?p nh?t ca?c thng tin m??i nh?t c?a n?n y khoa th? gi?i; l di?p ?? ca?c ??ng nghi?p trn kh??p th? gi??i ????c giao l?u va? hi?u bi?t thm v? th??c tra?ng va? tri?nh ?? cu?a ca?c th?y thu?c Vi?t Nam trong li?nh v??c tim ma?ch, l?ng ng??c, m?? ra ca?c c? h?i h??p ta?c, pha?t tri?n trong t??ng lai.
   
alt

Ph Ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n Th? Kim Ngn ??n th?m, t?ng qu T?t Trung thu cho 70 b?nh nhi ?ang ?i?u tr? t?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c. (?nh: Anh Tu?n/TTXVN)


Sng 6/9, nhn d?p T?t Trung thu 2014, ?y vin B? Chnh tr?, Ph Ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n Th? Kim Ngn cng B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng Binh v X h?i Ph?m Th? H?i Chuy?n, Th? tr??ng B? Y t? Nguy?n Vi?t Ti?n v ??i di?n Qu? B?o tr? tr? em Vi?t Nam ? ??n th?m, t?ng qu cho tr? em ?ang ?i?u tr? t?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c.

B Nguy?n Th? Kim Ngn chc m?ng nh?ng thnh t?u ??t ???c c?a ngnh y t? ni chung v c?a B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c ni ring trong cng tc ch?m sc v b?o v? s?c kh?e nhn dn; ??ng th?i kh?ng ??nh B?nh vi?n l ??a ch? tin c?y c?a ng??i dn c? n??c, l ci ni c?a ngnh ngo?i khoa Vi?t Nam v khng ch? l n?i khm, ?i?u tr? cho b?nh nhn m cn l n?i ?o t?o nhn l?c cho ngnh y t?.

Ph Ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n Th? Kim Ngn mong r?ng thng qua ch??ng trnh ph?i h?p gi?a Qu? B?o tr? tr? em v B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c, s? c nhi?u tr? ???c ph?u thu?t tim thnh cng; chc B?nh vi?n ti?p t?c pht huy cc thnh t?u ??t ???c ?? th?c hi?n t?t nhi?m v? ch?m sc v b?o v? s?c kho? nhn dn; ??ng th?i ph?n ??u tr? thnh ??n v? c uy tn khng ch? c?a Vi?t Nam m cn c?a cc n??c trong khu v?c.

Ph Ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n Th? Kim Ngn ? trao 70 su?t qu cho cc chu ?ang ?i?u tr? b?nh t?i Khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c, Khoa nhi c?a B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c.

B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c l h?t nhn c? b?n c?a Ch??ng trnh "Tri tim cho em" v b?t ??u ph?u thu?t cho tr? thu?c ch??ng trnh t? n?m 2010.

T? thng 1/2011, B?nh vi?n b?t ??u t? ch?c cc ??t khm sng l?c, t? v?n mi?n ph b?nh tim b?m sinh ? cc vng su, vng xa, vng bin gi?i. Trung bnh m?i n?m, B?nh vi?n ? t? ch?c khm t? 4-6 ??t v?i t?ng s? 6.000-7.000 tr? em.

Ring n?m 2014, cc bc s? c?a b?nh vi?n ? th?c hi?n 11 chuy?n cng tc t?i b?n t?nh (H Giang, Cao B?ng, B?c K?n v H?i D??ng) th?c hi?n khm sng l?c b?nh tim b?m sinh cho g?n 10.000 l??t tr? em.

T?i B?nh vi?n, trung bnh m?i n?m ph?u thu?t cho h?n 100 tr? b? tim b?m sinh thu?c cc ch??ng trnh t? thi?n v?i chi ph ti tr? hng t? ??ng.

T? thng 4/2014, b?nh vi?n ? chnh th?c h?p tc v?i Qu? B?o tr? tr? em Vi?t Nam trong vi?c t? ch?c khm sng l?c v ph?u thu?t ?i?u tr? cho tr? b? tim b?m sinh c?a cc t?nh Cao B?ng, B?c K?n, Thanh Ha./.

   
alt

Vi?t Nam th?c hi?n ca ghp tim th? gi?i ch?a t?ng ch?ng ki?n

(X h?i) - L?n ??u tin ? Vi?t Nam, ? c m?t ca ghp tim cho ng??i b? tim b?m sinh. V ??c bi?t h?n n?a ? em Phan Th? Tuy?n (27 tu?i, ? TP.Yn Bi) ng??i ???c ghp tim th? 11 ny l qu? tim n?m bn ph?i. Kp ph?u thu?t B?nh vi?n Vi?t ??c ? th?c hi?n thnh cng ca ghp tim k? l?, th?m ch ch?a t?ng ???c ghi nh?n trn y v?n th? gi?i ny.

Ca ghp tim khng th? khng lm

Khi bi?t ? ch?c ch?n c ng??i cho tim ?? ghp cho b?nh nhn Tuy?n, PGS-TS Nguy?n H?u ??c Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch, B?nh vi?n Vi?t-??c ? suy ngh? ph?i ghp qu? tim c?a ng??i cho bnh th??ng ra sao ?? c th? ?n kh?p vo v? tr qu? tim c? c qu nhi?u b?t th??ng.

Qu? tim ? ? n?m bn ph?i, l?i cn h?i t? t?t c? d? t?t n?ng nh?t: Th?t ph?i ???ng ra th? ??o g?c ??ng m?ch, thng sn nh? th?t ton b?, t?nh m?ch ph?i l?c ch? hon ton, h?p r?t kht ??ng m?ch ph?i. Khng ch? kh, m vi?c ph?u thu?t trn m?t c? th? ?eo ??ng b?nh t?t su?t 26 n?m qua v?i nhi?u l?n ch?t h?t, r?t y?u c?ng s? r?i ro cao.

PGS-TS Nguy?n H?u ??c: "?y l ca ghp tim ??c bi?t nh?t m ti th?c hi?n trong 9 tr??ng h?p v?a qua"

V ?ng ni l ??n nay, trn th? gi?i, ch?a c tr??ng h?p ghp tim no t??ng t? ???c c?p nh?t. Nh?ng ngh? l?c v??n ln c?a b?nh nhn ? thc ??y PGS- TS Nguy?n H?u ??c quy?t tm d?n s?c c?u c ??n cng. Nhi?u bu?i tr?a ng ? b? b?a ?? phc th?o hng ch?c b?n v? ?? c th? tm ra m?t ph??ng n ghp t?i ?u. Phng lm vi?c c?a ng ??y nh?ng b?n nhp vo trn. S? kh kh?n c?a ca ghp nh? m?t thch th?c ??i v?i nh ph?u thu?t tim hng ??u ny.

ng khng th? th?y m?t c? h?i c th? c?u m l?i th? tay, d bi?t c th? ph?i thua cu?c. ng ch? ni v?i b? m? Tuy?n m?t cu: ?y l m?t ca ghp tim ?ng lm. Tuy?n b? b?nh tim t? khi m?i ra ??i. Gia ?nh ??a em t?i t?t c? cc b?nh vi?n chuyn khoa tim m?ch trong Nam, ngoi B?c.

Cc bc s? tim m?ch ??u ngnh trn c? n??c ??u ? ghi tn trn b?nh n c?a Tuy?n. Tuy nhin, cc d? t?t tim c?a Tuy?n khng th? s?a ch?a b?ng m? v qu nhi?u, qu n?ng. Tuy?n ch? cn cch s?ng chung v?i b?nh, ???c ngy no hay ngy ?. V?y m, m?i ng??i lun nhn th?y ? Tuy?n khng ch? l?c quan s?ng, m m?t s? tun th? ?i?u tr? hi?m c. B?nh nhn c?m nh?n ???c v? tnh tr?ng b?nh c?a mnh, t? ?o huy?t p, b?t m?ch, ?i?u tr? b?ng thu?c ? ???c bc s? k ??n v c?ng t? lin l?c v?i th?y thu?c khi x?y ra chuy?n, ?? bi?t cch x? tr.

Vo h?c THCS, s?c kh?e Tuy?n ? km ?i nhi?u, b? m? khuyn em ngh? ? nh, may ra cn c c? h?i s?ng v?i ng??i thn. B?i lc ?, c ch ? ngh? m?ng s?ng c?a ??a con mnh cn qu gi h?n vi?c ?i h?c. Th? nh?ng, Tuy?n khng nh?ng khng b? h?c, m cn h?c r?t gi?i. Tuy?n l h?c sinh chuyn ton, Tr??ng chuyn Nguy?n T?t Thnh (thnh ph? Yn Bi), c m?t trong ??i tuy?n thi h?c sinh gi?i c?a tr??ng.

R?i Tuy?n ti?p t?c thi ?? ??i h?c Kinh t? qu?c dn v?i s? ?i?m 26,5. Ngy Tuy?n xa b? m? v? H N?i h?c, c ch khng hnh dung ra con gi mnh s? s?ng ra sao v?i qu? tim lc no c?ng mong manh nh? v?y. Th?y Tuy?n quy?t tm h?c, c ch ch? cn bi?t ??ng vin con mnh. R?i ??n m?t ngy, trn gi?ng ???ng, khi Tuy?n h?c n?m th? 2, qu? tim khng cn ??p n?i, cc b?n ??a Tuy?n vo b?nh vi?n c?p c?u, bc s? ph?i s?c ?i?n cho ??p l?i.

Ba l?n nh? th?, l?n cu?i em m?i ch?u ngh? h?c v? nh. Nh?ng Tuy?n v?n ch?a ch?u khu?t ph?c, ng??i ? siu g?y, khng t? ?i l?i ???c, n?m trn gi??ng, nh?ng ? b?t ??u cu?c s?ng m?i b?ng cch gia s? cho cc em chu?n b? thi ??i h?c. Tuy?n b?o: Lc ph?i ngh?, em c?ng suy s?p l?m, v s? ph?i ph? thu?c vo m?i ng??i mi. Th? nn ph?i lm ?i?u g ?. V r?i, 6 h?c sinh m Tuy?n d?y km c?ng ??u ?? ??i h?c.

Con t?m nh? t? mi c?ng h?t, s?c l?c trong con ng??i Tuy?n c?ng d?n c?n, lin ti?p nh?ng l?n tai bi?n, l?n cu?i cng b? tai bi?n m?ch mu no, Tuy?n ph?i nh?p vi?n ?? h?i s?c. Khi Tuy?n ???c ??a ??n Trung tm Ph?u thu?t tim m?ch c?a B?nh vi?n Vi?t ??c, cc bc s? ? ch? ??nh ghp tim ?y l cch duy nh?t ?? c?u s?ng ng??i b?nh.

Qu? tim m?i cu?c ??i m?i

Hai l?n ??u ghp h?t, v ??n pht cu?i thn nhn ng??i cho tim ? thay ??i ki?n. L?n th? 3 c ng??i cho, b? c?a Tuy?n cng c con gi g?y g, ki?t s?c ??n khng ?i n?i vo bu?ng b?nh.

20 n?m theo ?u?i ??a con ch?a b?nh, b? m? Tuy?n ? bn nh, vay m??n ?? c ti?n cho con c c? h?i s?ng cu?i cng. B?i n?u l?n ny n?a v? tay khng, c th? Tuy?n khng tr? ???c ti?p. Tr??c gi? m?, Tuy?n l?i c??i l?c quan v?i anh Nguy?n Xun Vinh ?i?u d??ng tr??ng c?a khoa Ph?u thu?t tim m?ch: Anh Vinh ?i, l?n ny ch?c ch?n c? h?i em c. ?y l may m?n c?a em h?n so v?i m?i ng??i r?i. B? m? Tuy?n di theo bng con gi, r?i kp ph?u thu?t vo bu?ng m?, nh?ng nh m?t khng cht bu?n r?u. H? ? c m?t c con gi ?ng t? ho, ?ng ?nh ??i t?t c? ?? c?u l?y m?ng s?ng c?a em.

PGS-TS Nguy?n H?u ??c l m?t chuyn gia gi?i v? tim b?m sinh, ??ng th?i l m?t ph?u thu?t tim k? c?u. T? ch?t 2 trong 1 ? ? gip ng c ?p n cho bi ton ghp tim ny. Hai ?i?u kh nh?t c?a ca ghp ? ???c ng th?c hi?n thnh cng ngo?n m?c: ??o ng??c cu?ng m?ch tim v? bn tri cho ?ng v?i c?u t?o c?a qu? tim ???c ghp, sau ? t?o chn ?? ?? h? qu? tim m?i. Qu? tim m?i sau vi ngy ? ??p v b?m ???c mu trong c? th? ng??i ???c ghp.

Th? nh?ng qu? th?n, l ph?i v?n khng ho?t ??ng. Kh kh?n ny, PGS-TS Nguy?n H?u ??c c?ng ? l??ng tr??c. Qu? tim m?i ghp s?ng s? v?c ln, thay ??i g?n nh? hon ton c? th?. Nh?ng c? th? 26 n?m b? b?nh n?ng, ?i?u tr? nhi?u thu?c, nhi?u l?n ch?c l?y mu ? suy ki?t ??n cng. H?ng c?u trong mu c?ng bi?n d?ng ?? thch nghi, ch?c n?ng th?n, gan r?i lo?n, khng th? ph?c h?i m?t s?m m?t chi?u.

M?i ph??ng ti?n hi?n ??i nh?t trong khoa ? ???c huy ??ng h? tr? cho b?nh nhn Tuy?n. M?t bu?ng b?nh bnh th??ng k 7 8 gi??ng ? ???c thu x?p dnh ring cho Tuy?n ?? ??m b?o v trng. Th? r?i, qu? th?n cm 1 thng cu?i cng c?ng ch?u ho?t ??ng. Ba thng th? my, v?i r?t nhi?u l?n b? r?i l?i n?i v c? h h?p cn y?u, qu? tim m?i l?i p vo ph?i tri khi?n l ph?i ny cn y?u. Cu?i cng, Tuy?n ? cai ???c my th?. C? chn, c? tay ? teo v ph?i n?m trn gi??ng nhi?u ngy c?ng ? ???c nui d??ng h?i ph?c tr? l?i.

Tuy?n t?p co du?i chn, t?p g?p c?ng tay, r?i ch? ?i chn h?ng ho cho PV Bo Lao ??ng xem nh? b?ng ch?ng vi?c ? ph?c h?i hon ton sau ca ghp: Chn em ngy tr??c tm ti, g?n nh? ? ch?t r?i, ch? khng trng nh? nh? th? ny ?u. Hi?n nay, Tuy?n ?ang trong giai ?o?n ph?c h?i t?t v c th? ra vi?n ngay sau d?p ngh? l? 2.9. ? c ai ? h?i PGS-TS Nguy?n H?u ??c, nh?ng ca m? tim sau ? s?ng ???c bao lu?

ng ? tr? l?i r?ng: M?t ca ghp tim, sau ? s?ng 1 thng th ? l thnh cng v? m?t k? thu?t. Ph?u thu?t thnh cng, chng ti ? tr? l?i b?nh nhn cu?c s?ng v?i ch?t l??ng s?ng th?c s?.

Cn th?i gian s?ng c?a ng??i b?nh ko di ???c bao lu th ph?n l?n ph? thu?c vo ch? ?? dinh d??ng h?p l, sinh ho?t ?i?u ?? v cn b?ng c?a chnh ng??i b?nh. V?i b?nh nhn Phan Th? Tuy?n, c l? em s? l ng??i c?m nh?n ???c r nh?t s? thay ??i ch?t l??ng cu?c s?ng ?. Sau nh?ng n?m b?nh t?t tri?n min v?i nhi?u l?n c?p c?u, tai bi?n, gi? ?y s? ???c thay b?ng m?t cu?c s?ng kh?e m?nh, bnh th??ng ?ang ch? ?n em.

Cc b?nh vi?n trn c? n??c ??n nay th?c hi?n ???c 11 ca ghp tim, ring B?nh vi?n Vi?t- ??c ? th?c hi?n 9 ca. V ?y l ca ??c bi?t nh?t m PGS-TS Nguy?n H?u ??c ? ghp. Khng ch? l s? sng t?o trong k? thu?t, ch?a t?ng c trong y v?n, ng v cc thnh vin trong kp ph?u thu?t, ch?m sc sau ghp ? th?c hi?n ???c m?t k? tch.

H? ? vi?t ti?p cu chuy?n v? cu?c s?ng n?m th? 27 c?a m?t c gi ngh? l?c, l?c quan, ti n?ng v nh? ?i?u d??ng Vinh so snh: C gi nh? m?t cy bonsai qu m?c t? m?t h?t gi?ng ???c gieo trn ?, qua bao n?ng m?a ? m?c v ??ng v?ng vng nh? ngy hm nay

(Theo Lao ??ng)

   
alt

Khm, t? v?n b?nh tim m?ch mi?n ph cho 1.345 ng??i dn t?i B?nh vi?n ?a khoa t?nh
07:14' 25/08/2014 (GMT+7)

Trong hai ngy 23 v 24/08/2014, B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c H N?i ph?i h?p v?i S? Y t? B?c K?n tri?n khai ch??ng trnh khm, t? v?n mi?n ph b?nh tim m?ch cho ng??i dn t?nh B?c K?n t?i B?nh vi?n ?a khoa t?nh.

?on cng tc ? khm cho 1.345 b?nh nhn, siu m tim cho 160 b?nh nhn, ?i?n tim cho 300 b?nh nhn. Trong ?, ?a ph?n l ng??i dn vng su, vng xa, vng ??ng bo dn t?c thi?u s?.

Lm th? t?c cho ng??i dn ??n khm b?nh

Qua khm sng l?c ? pht hi?n t?ng s? 36 b?nh nhn m?c b?nh tim, ch? ??nh ph?u thu?t cho 30 ??i t??ng.

Khm, sng l?c cc b?nh v? tim m?ch

Thng qua ch??ng trnh cc ??i t??ng b? m?c b?nh tim, nh?t l tr? em ???c pht hi?n b?nh s?m t? ? c k? ho?ch ?i?u tr?, ph?u thu?t k?p th?i./.

H?ng H?nh

   
alt

C?u s?ng m?t du khch ng??i M? m?c b?nh hi?m ngho

Cc chuyn gia y t? nh?n ??nh ?y l m?t thnh cng c ngh?a c?a h? th?ng y t? Vi?t Nam v? m?t chuyn mn c?ng nh? ngh?a x h?i.

Cc bc s? B?nh vi?n H?u Ngh? Vi?t ??c v B?nh vi?n Vi?t Php v?a c?u s?ng m?t n? du khch ng??i M? khng may m?c b?nh t?c ??ng m?ch ph?i c?p tnh do huy?t kh?i.

Ph gio s? Nguy?n H?u ??c - Tr??ng khoa ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c (B?nh vi?n H?u Ngh? Vi?t ??c) cho hay, ?y l m?t b?nh r?t c?p tnh, hi?m g?p v c nguy c? t? vong r?t cao.

B?nh nhn C.N. l m?t n? du khch 53 tu?i, ng??i M?, v?i ti?n s? b?nh l kh ph?c t?p.
Cc bc s? m? c?p c?u cho b?nh nhn. (?nh: PV/Vietnam+)
Tr??c khi ??n Vi?t Nam, b ? qua th?m Thi Lan v ngay ? ? ? b? ng?t, kh th?. Sau khi ???c s? c?u, b?nh nhn th?y d? ch?u h?n v ti?p t?c chuy?n du l?ch sang Vi?t Nam.
Ngy 27/11, ngay khi xu?ng sn bay N?i Bi, b C.N. th?y kh th? v ?au ng?c t?ng ln r?t nhi?u nn quy?t ??nh ??n b?nh vi?n.
Sau khi qua m?t vi c? s? y t? ban ??u, b?nh nhn ???c chuy?n ??n B?nh vi?n Vi?t Php ngy 27/11 v?i ch?n ?on nghi nh?i mu c? tim.
B?ng cc th?m khm chuyn khoa, cc bc s? c?a B?nh vi?n Vi?t Php ch?n ?on b C.N. b? t?c ??ng m?ch ph?i c?p tnh kh n?ng do cc kh?i mu ?ng di chuy?n t? t?nh m?ch ? chn ph?i c?a b?nh nhn ln tim r?i vo c? hai ??ng m?ch ph?i.
Qua hai ngy ?i?u tr? n?i khoa, b?nh c?a b C.N. khng ?? v c bi?u hi?n ti?n tri?n n?ng ln, r?t nguy k?ch v c th? s?m t? vong.
B?nh vi?n Vi?t Php ? m?i cc chuyn gia c?a B?nh vi?n Vi?t ??c ??n h?i ch?n, th?ng nh?t chu?n ?on v quy?t ??nh chuy?n b?nh nhn sang B?nh vi?n Vi?t ??c ?? m? tim h? c?p c?u l?y cc kh?i mu ?ng ra kh?i ??ng m?ch ph?i.
M?c d b?nh nhn l ng??i n??c ngoi, song do tnh tr?ng b?nh qu n?ng, nn cc th? t?c hnh chnh ???c gi?i quy?t r?t nhanh, v ch? sau h?n 2 gi? t? khi ra quy?t ??nh, b?nh nhn ? ???c ??a ln bn m? c?a B?nh vi?n Vi?t ??c ngay trong ?m 29/11.
Ca m? tuy r?t ph?c t?p, song ? di?n ra kh?n tr??ng trong g?n 6 gi?, ?? hy v?ng c?u ???c tnh m?ng b?nh nhn. Sau ?, r?t nhi?u kh?i mu ?ng ? ???c cc bc s? l?y ra kh?i ??ng m?ch ph?i.
Di?n bi?n sau m? c?a b?nh nhn t??ng ??i thu?n l?i. Sau m? 3 ngy, b?nh nhn ? h?i ph?c v rt ???c my th? h? tr?. H?n 1 tu?n sau m?, b?nh nhn ? c th? d?y t? ?i l?i v ?n u?ng.
Cc th?m khm ki?m tra tim ph?i cho k?t qu? r?t t?t. T?i ngy 9/12, b C.N. ? ???c chuy?n sang Bangkok (Thi Lan) ti?p t?c ?i?u tr? tr??c khi tr? v? M?, theo yu c?u c?a Cng ty b?o hi?m M?. Hi?n nay, s?c kh?e c?a b?nh nhn v?n ?n ??nh.
Cc chuyn gia y t? nh?n ??nh ?y l m?t thnh cng c ngh?a c?a h? th?ng y t? Vi?t Nam v c?a hai B?nh vi?n Vi?t ??c v Vi?t Php, c? v? m?t chuyn mn c?ng nh? ngh?a x h?i.
???c bi?t, t?c ??ng m?ch ph?i n?ng c?p tnh do kh?i mu ?ng l m?t c?p c?u tim m?ch t g?p v r?t n?ng, v?i t? l? t? vong r?t cao n?u khng ???c ph?u thu?t k?p th?i.
Trong g?n 10 n?m, ?y l ca t?c ??ng m?ch ph?i th? hai ???c m? k?p th?i v c?u s?ng b?nh nhn t?i B?nh vi?n Vi?t ??c. ??ng th?i ?y c?ng l cc ca m? c?p c?u t?c ??ng m?ch ph?i c?p tnh ??u tin ? Vi?t Nam./.

Theo Thy Giang/Vietnam+

   
alt

G?n 50 bc s? ???c chuyn gia Php ?o t?o v? ?i?u tr? b?nh l m?ch mu

Ch? V? Th? Xuy?n (55 tu?i, l cng nhn xy d?ng) b? b?nh suy t?nh m?ch chi d??i 10 n?m qua. Th?i gian ??u, ch? ch? b? n?i gn chn, ?au m?i, kh ??ng. Nh?ng 2 3 n?m g?n ?y, m?c ?? ?au ngy cng t?ng, ?i chn b? xu?ng mu tr? nn tm th?m. Ch? ? nh?p vi?n t?i BV Vi?t - ??c (H N?i) v may m?n ???c ?on chuyn gia Php cng cc BS Khoa Ph?u thu?t tim m?ch - l?ng ng?c th?c hi?n can thi?p b?ng ph??ng php ??t nhi?t t?nh m?ch b?nh l b?ng sng cao t?n.

V?i ph??ng php ny, ch? Xuy?n c th? ?i l?i ???c ngay ngy hm sau, ch? khng ph?i h?u ph?u di ngy nh? ph?u thu?t thng th??ng. Sau khi m?, PGS - TS Nguy?n H?u ??c Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c ? h??ng d?n h?ng ngy ch? c?n s? d?ng t?t y khoa. ?i t?t c tc d?ng t?ng s?c p vo c? v vo thnh t?nh m?ch, trnh t?nh m?ch b? dn ra nhi?u v gy ? tr? dng mu tr? v? tim gy ph, ?au chn v chu?t rt. Ch? nn ?i vo ban ngy, lc lm vi?c v ?i l?i nhi?u; bu?i t?i, ngh? ng?i c th? b? ra ???c.

Ch? Xuy?n l 1 trong 2 ca b? suy t?nh m?ch ???c cc chuyn gia thu?c BV ?H Grenoble (Php) tr?c ti?p ?i?u tr? tu?n v?a qua t?i BV Vi?t - ??c b?ng ph??ng php ??t sng cao t?n. Ngoi ra, cc BS ny cn th?c hi?n 2 ca m? v 7 ca tim x? khc ??i v?i cc b?nh nhn b? b?nh m?ch mu t?i ?y. ??t b?ng song cao t?n v tim x? l cc k? thu?t hi?n ??i nh?t hi?n nay ?? ?i?u tr? b?nh l t?nh m?ch. B?ng vi?c tr?c ti?p ?i?u tr?, k?t h?p v?i cc bi gi?ng v? ph??ng php khm, siu m, ch?n ?on, can thi?p, 4 chuyn gia Php 2 BS ph?u thu?t v 2 BS n?i m?ch mu - ? trao ??i kinh nghi?m v?i 50 BS ??n t? nhi?u BV ? H N?i v cc t?nh ln c?n quan tm ??n l?nh v?c ny.

G?n 15 bi gi?ng c?a chuyn gia Php v Vi?t Nam t?p trung vo nh?ng ph??ng php m? v can thi?p m?i: ?i?u tr? b?nh l t?nh m?ch b?ng tim x? gy t?c m?ch ho?c ??t nhi?t b?ng sng cao t?n, lm c?u n?i thng ??ng t?nh m?ch trong ch?y th?n nhn t?o... GS Pierre Desoutter v cc gio s? Php ? t?ng cc ??ng nghi?p VN cu?n sch Siu m ch?n ?on b?nh l m?ch mu l?nh v?c chuyn su cn t ti li?u gi?ng d?y hi?n nay.

L?p t?p hu?n T?ng c??ng n?ng l?c ch?n ?on v ?i?u tr? b?nh h?c m?ch mu kha I ny do Hi?p h?i qu?c t? pht tri?n tim m?ch v Trung tm ?o t?o ch? ??o tuy?n BV Vi?t - ??c ph?i h?p t? ch?c t? ngy 17 22.11 v?a qua.
   

Thng tin t? b?nh vi?n Vi?t ??c, t? ngy 17-22/11, Khoa ph?u thu?t tim m?ch-l?ng ng?c c?a b?nh vi?n k?t h?p v?i ?on chuyn gia m?ch mu ??n t? C?ng ha Php t? ch?c ch??ng trnh khm, t? v?n mi?n ph cc b?nh m?ch mu cho b?nh nhn.

?y l ho?t ??ng n?m trong ch??ng trnh h?p tc th??ng nin gi?a B?nh vi?n Vi?t ??c v H?i Pht tri?n ph?u thu?t m?ch mu ?ng Nam (ADVASE).

?on g?m 6 chuyn gia hng ??u v? m?ch mu ??n t? C?ng ha Php s? tham gia t? v?n, khm b?nh mi?n ph cho cc b?nh nhn v? m?ch mu.

Trong ngy 13/11, ng??i dn c th? ??ng k khm tr?c ti?p t?i Phng khm chuyn khoa tim m?ch: Phng 127 nh C2 khu khm b?nh, s? 40 Trng Thi, Hon Ki?m, H N?i.

Ng??i b?nh c?ng c th? ??ng k qua ??a ch? email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , hay g?i ??ns? ?i?n tho?i: 04.38253531 (nhnh 392) Hotline: 0988558245-0989135802.

Ngy 14-15/11, cc bc s? s? t? ch?c h?i ch?n v khm sng l?c cho b?nh nhn t?i b?nh vi?n, chi ph khm sng l?c theo quy ??nh chung. B?nh vi?n s? ?u tin cho cc tr??ng h?p b?nh nhn c b?nh n?ng v ??ng k s?m.

T? ngy 18-21/11, cc chuyn gia khm v t? v?n b?nh m?ch mu mi?n ph cho cc b?nh nhn ? tham gia khm sng l?c ngy 14/11 v 15/11.

Ngoi ra, n?m trong khun kh? ch??ng trnh, Khoa ph?u thu?t tim m?ch-l?ng ng?c s? ph?i h?p cng ?on chuyn gia m?ch mu trn t? ch?c l?p T?ng c??ng n?ng l?c ch?n ?on-?i?u tr? b?nh h?c m?ch mu, Kha I cho cc h?c vin trn c? n??c.
   
alt

(Chinhphu.vn) - Tr? em b? b?nh tim b?m sinh s? ???c h? tr? chi ph khm, ph?u thu?t timv c?ti?n ?n, ti?n ?i l?i trong m?i ??t khm, ph?u thu?t.

?nh minh h?a

Th? t??ng Chnh ph? v?a ban hnhQuy?t ??nhv? chnh schh? tr? ph?u thu?t tim cho tr? em b? b?nh tim b?m sinh.

??i t??ng ???c h??ng chnh sch h? tr? ny l tr? em c Th? b?o hi?m y t?: Thu?c h? gia ?nh ngho; thu?c h? gia ?nh c?n ngho; thu?c di?n h???ng tr?? c?p ba?o tr?? xa? h?i h?ng thng theo quy ??nh c?a php lu?t.

Trong m?i ??t khm, ph?u thu?t tim, tr? em b? b?nh tim b?m sinh s? ???c h? tr? chi ph khm b?nh c lin quan ??n ph?u thu?t tim, chi ph ph?u thu?t tim. C? th?, Qu? b?o hi?m y t? thanh ton chi ph khm, ph?u thu?t tim theo quy ??nh c?a php lu?t v? b?o hi?m y t?; ngn sch ??a ph??ng thanh ton ph?n chi ph m Qu? b?o hi?m y t? khng thanh ton.

Ngoi ra, tr? em b? b?nh tim b?m sinh cn ???c h? tr? ti?n ?n, ti?n ?i l?i trong m?i ??t khm, ph?u thu?t tim. C? th?, ngn sch ??a ph??ng h? tr? ti?n ?n v?i m?c 50.000 ??ng/tr? em/ngy, trong th?i gian khng qu 15 ngy; ngn sch ??a ph??ng h? tr? ti?n ?i l?i theo gi ph??ng ti?n cng c?ng thng th??ng.

Vi?c khm b?nh c lin quan ??n ph?u thu?t tim v ph?u thu?t tim cho tr? em thu?c ??i t??ng c?a Quy?t ??nh ny ch? th?c hi?n t?i c? s? khm b?nh, ch?a b?nh c?a Nh n??c c k h?p ??ng khm b?nh, ch?a b?nh v?i t? ch?c b?o hi?m y t?.

Ngu?n kinh ph th?c hi?n chnh sch h? tr? ???c l?y t? Qu? b?o hi?m y t?; Ngn sch Nh n??c; Qu? b?o tr? tr? em, Qu? khm, ch?a b?nh cho ng??i ngho; h? tr? c?a cc t? ch?c, c nhn trong v ngoi n??c; cc ngu?n kinh ph h?p php khc.

Quy?t ??nh c hi?u l?c thi hnh t? ngy 20/11/2013.

ngu?n Chnh Ph?

   

gigigi

2013-09-12 191209