Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Nguy?n V?n An 67t lo cai: ti ???c bc s? khm v ch?n ?on b? phnh ??ng m?ch ch? b?ng, v?y ti xin h?i b?nh ny l b?nh g v ?i?u tr? th? no ?Khi no ti ph?i ?i m? ?

tr? l?i:

Ph?ng ??ng m?ch l tnh tr?ng thnh ??ng m?ch b? gin khng h?i ph?c v?i ???ng knh l?n h?n 50% so v?i ???ng knh bnh th??ng c?a ?o?n ??ng m?ch ?.

M?t ti ph?ng ??ng m?ch n?u khng ???c ?i?u tr? th lun lun c xu h??ng pht tri?n to ln d?n v d?n ??n cc bi?n ch?ng:
+ V? ti ph?ng: l bi?n ch?ng nguy hi?m v lun lun c nguy c? x?y ra. Ti ph?ng cng ? ?o?n ??ng m?ch g?n tim th m?c ?? c?p tnh v ?e do? tnh m?ng b?nh nhn c?a bi?n ch?ng v? ti ph?ng cng n?ng.
+ Chn p cc c? quan xung quanh: m?c ?? chn p t?ng d?n v kh?i ph?ng ngy cng to ra. Ngoi vi?c ?nh h??ng ??n ho?t ??ng ch?c n?ng c?a cc c? quan xung quanh, s? chn p c?a kh?i ph?ng cn lm thi?u mu nui d??ng vng t? ch?c pha ngo?i vi c?a kh?i ph?ng.
+ Nhi?m khu?n: kh?i ph?ng b? nhi?m khu?n c th? gy bi?n ch?ng v? kh?i ph?ng ??t ng?t.
+ T?c m?ch pha ngo?i vi: do c?c mu ?ng trong ti ph?ng b? tch ra v theo dng mu ??ng m?ch ??n gy t?c cc ??ng m?ch ? pha ngo?i vi kh?i ph?ng.

Ch? ??nh m?:
M?i ph?ng ??ng m?ch ch? b?ng d kch th??c nh? c?ng ph?i ???c theo di b?ng Siu m hay CT 6 thng m?t l?n, cc ph?ng ??ng m?ch ch? b?ng kch th??c to th ph?i ???c theo di st h?n. Ch? ??nh m? ni chung l:
+ M?i ph?ng ??ng m?ch ? c bi?u hi?n tri?u ch?ng lm sng.
+ M?i ph?ng ??ng m?ch c kch th??c> 5 cm ho?c c ???ng knh kh?i ph?ng t?ng ln h?n 0,5 cm/n?m.
+ Cc ph?ng ??ng m?ch hnh ti ( th??ng b? b?i nhi?m gy v? ti ph?ng ??t ng?t ).
Cc ph??ng php ph?u thu?t:
+ C?t b? ti ph?ng v ghp m?ch:
- M? b?ng ???ng tr?ng gi?a.
- K?p ngang ??ng m?ch ch? ? ??u trn v ??u d??i kh?i ph?ng ??ng m?ch. M? kh?i ph?ng theo hnh ch? T ? hai ??u hay c?t ti ph?ng ngang qua ch? ??ng m?ch khng b? ph?ng.
- Ghp m?t ?o?n ??ng m?ch nhn t?o vo ch? kh?i ph?ng ? b? m? ra ho?c c?t b? ?i. C th? dng:
* ?o?n ghp hnh ?ng: ??u trn n?i vo ??u trung tm khng b? ph?ng c?a ??ng m?ch ch? b?ng, ??u d??i n?i vo ?o?n ngay trn ch? ch?c ba ??ng m?ch ch? b?ng chia ra hai ??ng m?ch ch?u g?c.
* ?o?n ghp c hnh ba ch?c: ??u chnh n?i vo ??u trung tm khng b? ph?ng c?a ??ng m?ch ch? b?ng, hai ??u d??i n?i vo cc ??ng m?ch ch?u g?c ph?i v tri.
- Th?i gian k?p ??ng m?ch ch? b?ng ?? ti?n hnh ghp ??ng m?ch c th? cho php l 60 pht.
+ Ph?u thu?t n?i t?t ??ng m?ch nch-?i (axillobifemoral bypass):
- Dng cho cc b?nh nhn c ton tr?ng n?ng ho?c ?ang b? b?i nhi?m kh?i ph?ng ??ng m?ch ch? b?ng.
- Ti?n hnh n?i t?t ??ng m?ch nch-?i ??ng th?i th?t ??ng m?ch ch? b?ng ? ??u trung tm kh?i ph?ng ho?c lm ngh?n kh?i ph?ng.


 

gigigi

2013-09-12 191209