Email In PDF.
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Lan( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ): Con ti t? ngy ?? ra ti pht hi?n chu khc tr? khc, mi v ??u chi r?t tm, v c?m gic chu m?t h?n cc tr? khc , nhi?u ng??i ? t? v?n ti ?i khm b?nh cho chu, nh?ng v gia ?nh ch?a c ?i?u ki?n ?i, chu hi?n 3 thng tu?i, ti mu?n h?i bc s? b?nh tim tm l b?nh g, b?nh ny c nguy hi?m khng ?


Tr? l?i

Cc d?ng d? t?t b?m sinh c tm ph? bi?n nh?t lt? ch?ng Fallot (b? t? b?t th??ng v? c?u trc c?a tim gy tm);??o g?c ??ng m?ch (hon ??i v? tr gi?a ??ng m?ch ch? v ??ng m?ch ph?i n?i chng xu?t pht ra kh?i tim lm cho dng mu mang xy quay tr? v? ph?i thay v ?i nui c? th? qua ??ng m?ch ch?);teo t?t van ba l (van tim ng?n cch gi?a cc bu?ng tim bn ph?i) vt?nh m?ch ph?i ?? l?c ch? hon ton (dng mu mang xy t? ph?i khng ?? v? tm nh? tri m th??ng v? tm nh? ph?i). Trong t?t c? cc tr??ng h?p, v?n ?? c? b?n l tnh tr?ng khng ?? kh? n?ng bo ho xy trong mu do b?t th??ng gi?i ph?u c?a tim gy ra.

??i t??ng m?c b?nh

C? kho?ng 120 ??a tr? ra ??i th c 1 mang d? t?t b?m sinh tim no ?. Tuy nhin, ?a s? cc tr??ng h?p th??ng nh? v khng gy tm. B?nh tim b?m sinh c th? lin quan v?i b?t th??ng v? di truy?n (nh? trong h?i ch?ng Down). Ho?c c th? do tnh tr?ng b?nh t?t (m?c s?i) hay vi?c s? d?ng thu?c c?a ng??i m? khi mang thai. D??ng nh? khng c nguyn nhn r rng no ???c xc ??nh.

Tri?u ch?ng

Tm da, nim m?c l d?u hi?u c? b?n v n?i b?t nh?t. Nh?ng ??a tr? m?c t? ch?ng Fallot ho?c ??o g?c ??i ??ng m?ch khi sinh ra th??ng c ngn tay, ngn chn hnh di tr?ng v ch?m pht tri?n. N?u suy tim xu?t hi?n, ??a tr? s? kh kh?n v? dinh d??ng v khng ?? s?c ?? b, th? nhanh v khc t h?n nh?ng ??a tr? bnh th??ng.

Ch?n ?on

Vi?c ?nh gi ton ?i?n m?t ??a tr? b? tm bao g?m khm lm sng, ch?p X quang ng?c, ghi ?i?n tm ?? v lm siu m tim. Thng tim c?ng th??ng ???c ti?n hnh ?? xc ??nh cc th??ng t?n gi?i ph?u.

?i?u tr?

Ph?u thu?t s?a ch?a t?m th?i ??i v?i tr??ng h?p ??o g?c ??ng m?ch ch? v ph?i nh?m lm t?ng l??ng mu mang xy ?i nui c? th?, th??ng ???c ti?n hnh khi ??a tr? ???c 2 ??n 3 thng tu?i. Cc ph?u thu?t ti?p theo c th? ???c th?c hi?n tr??c khi tr? ??n tr??ng nh?m thi?t l?p m?t h? tu?n hon bnh th??ng. T? ch?ng Fallot c?n ph?u thu?t thu?t s?a ch?a tr??c ?? tu?i 4 5, ?i khi ph?i ti?n hnh ph?u thu?t s?a ch?a c?p c?u ? ?? tu?i s?m h?n. Dng thu?c v xy li?u php l c?n thi?t, chu?n b? cho ph?u thu?t.

Bi?n ch?ng

Tim b?m sinh c tm l b?nh n?ng lm ??a tr? ch?m pht tri?n, c th? gy suy tim n?ng ho?c ??t t? khi ch?a ???c ph?u thu?t. May thay, ngy nay tin l??ng sau ph?u thu?t b?nh tim b?m sinh c tm th??ng kh? quan.

D? phng

Nh?ng ng??i c ti?n s? gia ?nh m?c b?nh tim b?m sinh c?n ???c t? v?n di truy?n tr??c khi l?p gia ?nh v sinh con. Ph? n? ch?a ???c tim phng s?i c?n ???c tim vacine tr??c khi mang thai. Vi?c dng thu?c trong th?i k mang thai ph?i h?t th?c th?n tr?ng.

 

gigigi

2013-09-12 191209