Email In PDF.
Xem kết quả: / 9
Bình thườngTuyệt vời 

Ti siu m tim pht hi?n b? h? 1,5/4, ng??i thn c?a ti h? 1/4. M?c ?? h? 1-1,5/4 c g nguy hi?m cho tim khng, c ph?i ?i?u tr?? Ti?n tri?n h? s? nh? th? no? C ph?i sau 5-10 n?m tim s? h? ln 3-4/4, ph?i m??

VI?T H??NG

tr? l?i:


- Khi m?, van tim cho mu ch?y qua theo m?t chi?u; khi ?ng, van tim ng?n khng cho mu ch?y ng??c l?i. N?u van ?ng khng kn l b?nh h? van tim, n?u van m? khng ?? r?ng l b?nh h?p van tim.

Trong cu h?i, b?n khng nu r mnh b? h? van no. V?i m?c h? van ba l 1-1,5/4 th khng ?ng k?, cn v?i h? van hai l ho?c h? van ??ng m?ch ch? c?n l?u tm k? h?n.

?? n?ng c?a h? van hai l v h? van ??ng m?ch ch? ???c chia thnh b?n m?c: 1/4 l h? nh?, 2/4 h? trung bnh, 3/4 h? n?ng, 4/4 h? r?t n?ng. Khi van tim b? h?, mu ph?t ng??c tr? l?i gy ? ? tim, tim ph?i lm vi?c nhi?u h?n ?? ??y c? l??ng mu ? ? ?i, lu d?n s? b? suy y?u. Ty m?c ?? h? n?ng hay nh?, ? c bi?n ch?ng hay ch?a m ng??i b?nh c cc bi?u hi?n nh?: m?t m?i, kh th?, ?au ng?c, suy tim, r?i lo?n nh?p... ?? quy?t ??nh m?t tnh tr?ng h? van tim c c?n ?i?u tr? thu?c ho?c ph?u thu?t, bc s? khng ch? d?a vo m?c ?? h? m cn c?n c? vo tri?u ch?ng c ? ng??i b?nh (nh?t l tri?u ch?ng m?t), s? ti?n tri?n c?a h? van, m?c ?? b? ?nh h??ng c?a tim, ch?c n?ng tim (tim c gin ch?a, tim bp cn t?t khng...).

Khi ? c tri?u ch?ng c?a b?nh nn ??n g?p bc s? chuyn khoa tim m?ch ?? ???c ?nh gi b?nh v c h??ng ?i?u tr?. N?u b?n gi? s?c kh?e t?t, s?ng lnh m?nh, theo di v ?i?u tr? ?ng cch, m?c h? van nh? c th? gi? ???c trong nhi?u n?m v ch?m ti?n tri?n thnh n?ng h?n.

M?t s? l?i khuyn v? l?i s?ng dnh cho ng??i h? van tim:

- Ki?m tra huy?t p th??ng xuyn v ?i?u tr? t?ng huy?t p (n?u c) v huy?t p cao lm tim ph?i g?ng s?c nhi?u h?n.

- ?n l?t, ?n t mu?i: lm gi?m vi?c gi? n??c c?a c? th?, trnh cho tim ph?i g?ng s?c v khng lm t?ng huy?t p. ?n th?c ?n t ch?t bo v ki?m tra n?ng ?? m? trong mu th??ng xuyn ?? phng ng?a b?nh m?ch vnh v b?nh m?ch vnh ?nh h??ng t?i c? tim, ??a ??n t?ng m?c ?? h? van tim.

- Khng u?ng c ph: h? van tim c th? km theo tnh tr?ng r?i lo?n nh?p. C ph s? lm n?ng thm r?i lo?n nh?p (n?u c). Khng u?ng r??u: t??ng t? c ph, r??u c?ng lm x?u h?n tnh tr?ng r?i lo?n nh?p. Ngoi ra, u?ng r??u nhi?u c th? gy b?nh c? tim, ?nh h??ng tnh tr?ng h? van.

- Trnh ?? qu cn v tnh tr?ng qu cn l m?t gnh n?ng cho tim khi co bp. T?p th? d?c m?i ngy. Sinh ho?t ?i?u ??, trnh ho?t ??ng g?ng s?c.

 

gigigi

2013-09-12 191209