Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Nguy?n Tr?n L (Gia lai):Xin cho bc s?,B nh em m?i sinh ngy 05/08/2011, n?ng 2,9kg, sau khi sinh em th?y b b? tm khi khc nn ? ??a b ??n b?nh vi?n Nhi ki?m tra v c k?t qu?: B?nh tim b?m sinh Ebstien : thng lin th?t ph?n c? d?ng th?t (T) - nh? (P) d1,4mm, t?n t?i l? b?u d?c d3mm, shunt (P)-(T), h? van 3 l 1/4, ch?c n?ng tim bnh th??ng Nh?ng 2 ngy sau em ??a b ??n Vi?n Tim ?? ki?m tra l?i v c k?t qu?: Ebstein type C: ?? chnh van 2 l v 3 l 15,3mm, l tr??c v l vch c? ??ng r?t km, bu?ng nh? ho l?n 30*16mm, h? van 3 l 3/4, khng TA?MP (PAPs0mmHg), thng lin nh? l? thu pht d5mm, chi?u lu?ng thng tri - ph?i, ch?c n?ng tm thu th?t tri t?t (FE%).Xin bc s? cho bi?t t?i sao l?i c 2 k?t qu? khc nhau nh? v?y?N?u v?y th k?t qu? no m?i ?ng v nn cho b ?i?u tr? ? ?u l t?t nh?t?B?nh c?a b nh? th? no? C kh? n?ng ?i?u tr? h?t b?nh cho b khng?Mong bc s? ni r h?n v? b?nh c?a b. Xin chn thnh cm ?n

tr? l?i

Cho b?n,

Theo nh? nh?ng g b?n m t? th con c?a b?n c kh? n?ng m?c b?nh g?i l Ebstein's Malformation. B?nh ny c t?t c? 4 type v?i m?c ?? n?ng t?ng d?n ( A,B,C,D) v ?nh h??ng ch? y?u l van 3 l. Theo c?u t?o bnh th??ng th van 3 l c t?t c? 3 l van g?i l : l tr??c, l sau v l chch.Ty m?c ?? di ??ng v v? tr bm c?a 3 l van m phn chia ra 4 type .

??i v?i type C th l sau v l vch bm th?p , l tr??c b? gi?i h?n v?n ??ng.B?nh ny tri?u tr? t??ng ??i ph?c t?p. B?n c th? ??a b ??n khm t?i tim m?ch v l?ng ng?c BV Vi?t ??c ?? ???c ki?m tra l?i v t? v?n.

 

gigigi

2013-09-12 191209