Email In PDF.
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Nguy?n Thinh 17t (Thi Bnh): BS ? m? dng thanh kim lo?i ?? nng ng?c l?m c?a ti, v?y xin h?i BS bao gi? th thanh kim lo?i trong ng??i ti ???c b? ra hay ti ph?i mang n v?nh vi?n, c?m ?n


tr? l?i:

N?m1998, Donald Nuss gi?i thi?u ph?u thu?t can thi?p t?i thi?u (minimally invasive), dng m?t thanh kim lo?i lu?n qua ng?c ?? nng ph?n ng?c lm ln. Thanh ny ???c gi? trong c? th? kho?ng 3 n?m th ???c l?y ra, lc ? l?ng ng?c gi? nguyn ???c hnh dng ? ???c ch?nh s?a. Ph?u thu?t ny ngy cng ???c ch?p nh?n nh? m?t ph??ng php thay th? cho k? thu?t c?a Ravitch. Khi Nuss ??a ra ph?u thu?t vo n?m 1998, ph?u thu?t ch? y?u dnh cho nhi khoa v c?ng ch? dnh cho lo?i lm ng?c cn ??i (?i?m lm nh?t n?m chnh gi?a x??ng ?c v cn x?ng 2 bn ng?c). V? k? thu?t, c th? hnh dung theo hnh v? d??i ?y:


Hnh ?nh (t??ng tr?ng) cho th?y thanh ng?c ???c ??t vo trong l?ng ng?c, lu?n qua trung th?t tr??c, tr??c tim v sau x??ng ?c. Ng??i ta u?n thanh kim lo?i ? ?? t?o hnh cho l?ng ng?c theo m?t hnh dng m?i, gi?ng nh? ng??i th? u?n khung cho cy c?nh ?? t?o dng, th? cho cy. Tuy nhin khc v?i th? cy c?nh, thanh kim lo?i khng th? u?n trong l?ng ng?c ???c m ph?i u?n s?n theo t? th? ? ngoi tr??c khi ??a vo trong l?ng ng?c sau ? xoay thanh ?? ??a l?ng ng?c cao v t?o th? theo mu?n. Sau ? l?i ph?i c? ??nh ch?c thanh ny vo khu s??n ?? n khng di l?ch ho?c xoay ng??c l?i. Thanh l?i ???c ?? trong ng??i trong kho?ng th?i gian l 3 n?m.

 

gigigi

2013-09-12 191209