Email In PDF.
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Tr?n Huy 24 ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ):Ti b? ng?c lm t? b, n?m nay 24t, thi?u t? tin khi m?c o, qu?n v i ng?i khi s?p ph?i l?y v?, nghe ni b?nh ny c th? ?i?u tr? ???c, v?y BS cho bi?t v? b?nh ny v ph??ng php ?i?u tr? nh? th? no ? c?m ?n

tr? l?i


C nhi?u thuy?t ni v? nguyn nhn c?a b?nh ng?c hnh ph?u: Do x??ng ?c b? ? p trong qu trnh hnh thnh bo thai, do dnh ch?t x??ng ?c v?i c? honh, do b?nh lo?n s?n s?n, do r?i lo?n c?u t?o bo thai.

M?c ??:?? 1: Ph?u su khng qu 2 cm, ?? 2: ph?u su > 2 cm,?? 3: ph?u su> 4 cm.

Khi tr? b? ph?u ?? 3 s? ?nh h??ng ??n s? pht tri?n ton thn ni chung v ??c bi?t l chi?u cao, r?t chng m?t m?i, xanh xao, kh th?, tim ??p nhanh...

C 2 cch ?i?u tr?:

- T?p ph?c h?i ch?c n?ng v dng d?ng c? ch?nh hnh do cc chuyn gia ch?nh hnh v ph?c h?i ch?c n?ng ch? ??o ?i?u tr?.

- Ph?u thu?t:B?t bu?c ph?i ph?u thu?t khib? ph?u ?? 3 ho?c ?? 2c cc bi?n ch?ngnh?: m?t m?i t?ng, gi?m ch?c n?ng h h?p, tu?n hon, vim ???ng h h?p. L?a tu?i c th? ph?u thu?t: L?n h?n 3 tu?i v khng nn qu 14 tu?i. ??i v?i tr?d??i 3 tu?i m c nh?ng r?i lo?n tu?n hon h h?p n?ng do ph?u qu suth c?n ph?u thu?tnh?ng ph?i h?t s?c th?n tr?ng? khu gy m h?i s?c v c?n c s? h? tr? c?a bc s? nhi khoa.

Ph??ng php ph?u thu?t:Lm di ??ng l?i x??ng ?c b?ng cch c?t s?n s??n v tch dy ch?ng s??n - honh (khi c?n thi?t). Sau ? c? ??nh x??ng ?c v x??ng s??n ? t? th? ? ???c ch?nh l?i. Ty theo ph??ng php ph?u thu?t c cc cch c? ??nh khc nhau.

 

gigigi

2013-09-12 191209