Email In PDF.
Xem kết quả: / 4
Bình thườngTuyệt vời 

?y l c?m t? ng??i dn th??ng dng ?? ch? r?i lo?n lipid mu. Trong mu lc no ch? c m?, nh?ng khi chng v??t qu gi?i h?n bnh th??ng th cc nh chuyn mn g?i l t?ng lipid huy?t. Cn g?i l r?i lo?n lipid mu b?i c? th? khng ?i?u ch?nh ???c, cn b?ng b? ph v?. mo mau


M? trong mu g?m cholesterol, triglycerid, phospholipid v acid bo t? do. 60-70% lipid mu l cholesterol nn ???c ch h?n c?, c ng??i cn cho r?ng cholesterol l ??i di?n, gi?ng nh? t? tr??ng dn ph? trong t? lipid mu. Th??ng xt nghi?m ng??i ta quan tm ??n cholesterol, triglycerid v hai ch?t gi?ng nh? xe t?i v?n chuy?n cholesterol t? n?i ny ??n n?i khc l HDL (high density lipoprotein) v LDL (low density lipoprotein).

Cholesterol tham gia c?u t?o mng c?a t? bo th?n kinh, kch thch s?n sinh nh?ng t? bo m?i khi chng ta b? t?n th??ng ? n?i no ?. Cholesterol l y?u t? ??u tin v quan tr?ng trong qu trnh sinh t?ng h?p hormon steroid (hormon sinh d?c, th??ng th?n). N c hai ngu?n: n?i sinh do c? th? t? s?n xu?t chi?m 75%, ngo?i sinh do chng ta ?n th?c ph?m ch?a cholesterol (tr?ng, h?i s?n, m? ??ng v?t, s?a). N?u k?t qu? xt nghi?m bo cholesterol ton ph?n c?a b?n ? 180mg/dl l bnh th??ng, n?u > 200mg/dl g?i l cao.

HDL ???c g?i l cholesterol t?t v n v?n chuy?n cholesterol t? cc m, lng m?ch ?o th?i ra ngoi. Cn LDL g?i l cholesterol x?u v v?n chuy?n theo chi?u ng??c l?i, gy ? ??ng m? trong lng m?ch mu t?o hi?n t??ng x? m? ??ng m?ch, r?t nguy hi?m v n c? ch?n m?ch mu ? tim, m?ch no m n?m ?, dng ch?y b? ng?n l?i v c?c mu ?ng xu?t hi?n gy nh?i mu, ??t qu?.

?n d?u c m?

Triglycerid: B?n hnh dung d? hi?u ? l kh?i m? n?m d??i da, bm vo n?i t?ng. Bnh th??ng h?n l nh kho d? tr? n?ng l??ng, lm ??y c?p nh? hoa c?a cc c gi, ??p vo m?t ?? cho khun tr?ng ??y ??n. L?p triglycerid d??i da ? m?c v?a ph?i s? lm da trng m??t h?n, c?ng h?n v m?n mng h?n. Thi?u h?n chng ta ch? cn khung x??ng, m?t t c?, ch? khc g con kh m?c.

Khi no b?n th?y xt nghi?m bo r?ng n >150mg/dl th g?i l cao. Nhi?u ng??i nghe th? cu ti?t m ni: em ton ?n d?u, ly hn v?i m? t? lu r?i, v sao bc c? b?o m? trong mu cao? Th?c m?c ny c l. Bo ph v ch?ng bo m m? c? cao: chuy?n ha c?a ba ch?t chnh c m?i quan h? nh? gia ?nh. B con ?n nhi?u ch?t ng?t, nhi?u tinh b?t th ???ng g vo trong c? th? c?ng bi?n thnh glucose nh? cc men ? ru?t. Glucose c khod? tr? d??i d?ng glycogen, nh?ng nh kho ny ho?t ??ng theo ki?u ng?n h?n ch? c n?a ngy, s? d? c?a ???ng ???c tr? l?i d??i d?ng triglycerid.

1g d?u hay m? ??u cho n?ng l??ng 9kcal, d?u khng gy x? m? n?u ch? ch?a cc acid bo ch?a no. N?u b?n c? ?n nhi?u d?u th n?ng l??ng d? ra c?ng ph?i bi?n thnh cc ch m? c?ng trn.

Ht thu?c thm m?

C m?t y?u t? thu?n l?i c?ng xin th?a v?i cc anh: ht thu?c l ???c nh?n b?nh ph?i t?c ngh?n mn tnh, trng ?m o nh? cy s?y c linh h?n m m? c?ng cao. 142 v? anh hng, trong ? ch? x? l nicotine gi?ng nh? nh?ng k? gy r?i lm m?t cn b?ng chuy?n ha, ??y m? cao ln v t nh?t c thm gan nhi?m m?, n?ng h?n th nhi?m tm lum h?t cc t?ng. Nghin c?u t?i New Orleans cho th?y ch? c?n 3-4 ?i?u thu?c l m?i ngy l cholesterol cao v HDL gi?m.

?n t?i nhi?u, ??c bi?t l cc tn ?? c?a bia r??u th??ng pht t??ng kh nhanh v?i ci b?ng hnh tri to. Cc b n?i tr? th??ng cho c? nh ??i ti?c vo b?a t?i, ch?ng con khng ?n h?t th ti?c c?a cho h?t vo b?ng mnh theo nguyn l h? b?ng cn h?n h? ?? ?n. Khng ph?i ch? lu, cc ch? ???c to?i nguy?n v?i ba vng t?o ra m?t ???ng th?ng. Lc ny m? trong mu cao l?i h?t h?n, s? ch?t.

M? l m?t t? ch?c ??c bi?t nn khi b?n g?p stress, m?t ng? chng c?ng chia s? n?i bu?n theo ki?u r?i tinh ln g?i l r?i lo?n lipid mu.

V? kh h? m?

?n u?ng h?p l, king m? ??ng v?t v s? d?ng d?u th?c v?t, ch?t ng?t c m?c ??. N?u l? bo, h?n ch? c? tinh b?t. ?n nhi?u rau (??c bi?t l gi ??u, c?i cc lo?i) v tri cy nh? b??i, cam, c chua, du ??u lm gi?m m? x?u v t?ng HDL. ??m t?t nh?t l c, nn ?n t nh?t hai l?n m?t tu?n (c ba sa, c c?m, c trch, c n?c, c h?i). Gia v? t?t nh?t l t?i c kh? n?ng lm gi?m m? (hai tp m?t ngy).

V? kh h? m? t?t th? hai l t?p luy?n. T?p luy?n v?a gi?m m? v?a t?ng d?o dai cho c? x??ng. Sau ?n l u?ng. B? sung Omega 3 t? ngu?n c ho?c d?ng vin km v?i vitamine E m?i ngy. Omega 3 ???c g?i l ki?n trc s? c?a tr thng minhv c tc d?ng b?o v? tim m?ch nh? gip bnh ?n cholesterol mu. Sinh ho?t lnh m?nh, trnh stress c?ng gp ph?n phng ch?ng m? trong mu cao.

Tu?i tr? BS. L THY T??I

 

gigigi

2013-09-12 191209