Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Tr?n V?n Thng 52t (nam ??nh):

"Ti b? h?i h?p ?nh tr?ng ng?c v ?au nh? b? bp ngh?t ng?c tri. Ti ? ?i khm b?nh v ???c cc bc s? ch?n ?on b? thi?u n?ng ??ng m?ch vnh v cho ti u?ng thu?c betaloc 50mg ngy/1 vin, vastarel 20mg ngy/2 vin. Sau khi u?ng thu?c ???c vi ngy, ti th?y h?t h?i h?p v ?au ng?c. T??ng b?nh ? kh?i, ti u?ng thu?c thm 2 tu?n n?a v d?ng l?i, tuy nhin, sau khi d?ng thu?c, ti l?i b? ?au ng?c nh? c?. Xin cho bi?t, v sao ti b? ?au ng?c tr? l?i v c?n u?ng thu?c nh? th? no? Ti xin c?m ?n!"


tr? l?i:

Thi?u n?ng ??ng m?ch vnh hay thi?u mu c? tim c bi?u hi?n ch? y?u b?ng tri?u ch?ng ?au th?t ng?c, d?u hi?u ?au ng?c nh? ? p tim ho?c bp ngh?t tim, th??ng ?au lan ln c?m tri, vai hay cnh tay tri. C?n ?au th??ng ch? ko di vi ch?c giy ??n vi pht, n?u ?au ko di th ph?i c?n th?n v c th? b? nh?i mu c? tim. Nguyn nhn c?a thi?u mu c? tim l do ??ng m?ch vnh nui d??ng c? tim b? h?p l?i do v?a x? ??ng m?ch. Do b? h?p nn ??ng m?ch vnh khng cung c?p ?? mu cho c? tim khi c? tim c?n nhi?u oxy h?n (v d? lc g?ng s?c lm cho nh?p tim nhanh ln, ho?c khi b? r?i lo?n nh?p tim lm cho tim ??p nhanh), lc ? s? x?y ra hi?n t??ng ?au th?t ng?c, n?u khng ???c ?i?u tr? t?t, c th? s? d?n ??n nh?i mu c? tim hay ??t t?. ?? ?i?u tr? thi?u mu c? tim, c r?t nhi?u ph??ng php, m?t trong nh?ng ph??ng php ? l ?i?u tr? n?i khoa. Betaloc l m?t trong nh?ng lo?i thu?c ?i?u tr? b?nh thi?u mu c? tim. Thu?c c tc d?ng ?c ch? th? c?m th? beta giao c?m, do v?y c tc d?ng lm gi?m nh?p tim, gi?m m?c ?? tiu th? oxy c?a c? tim, gy gin ??ng m?ch vnh. Do v?y, ?y l nhm thu?c r?t t?t ?? ?i?u tr? b?nh thi?u mu c? tim. Tuy nhin, thu?c ny c?ng c nhi?u ch?ng ch? ??nh nh? b? co th?t ph? qu?n (hen ph? qu?n, b?nh ph?i ph? qu?n t?c ngh?n m?n tnh...), t?c ngh?n ???ng d?n truy?n nh? th?t c?p 2 tr? ln, suy tim, nh?p tim qu ch?m. Khi ? dng cc thu?c nhm ?c ch? beta, m?t ?i?u ??c bi?t c?n ch l khng nn d?ng thu?c ??t ng?t, khi d?ng thu?c ??t ng?t s? c th? lm xu?t hi?n l?i cc tri?u ch?ng thi?u mu c? tim, th??ng l n?ng h?n v th?m ch c th? gy nn ??t t?. Trong nh?ng tr??ng h?p ph?i ng?ng thu?c th c?n gi?m li?u d?n d?n sau ? m?i ng?ng h?n. V bc d?ng thu?c ??t ng?t nn ? b? ti pht cc d?u hi?u ?au th?t ng?c v n?ng h?n tr??c ?. Khi ? s? d?ng thu?c, bc nn dng ko di v khng bao gi? ???c d?ng thu?c ??t ng?t.

 

gigigi

2013-09-12 191209