Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n H??ng d?n ng??i b?nh khi n?m ?i?u tr? h?i s?c sau m? tim

H??ng d?n ng??i b?nh khi n?m ?i?u tr? h?i s?c sau m? tim

Email In PDF.

Sau khi b?nh nhn ???c ??a t? phng m? vo khu h?i s?c, ?y l giai ?o?n quan tr?ng nh?t, bc s? h?i s?c v ?i?u d??ng lun ch?m sc tch c?c, theo di st sinh hi?u, d?n l?u, ?i?u ch?nh thu?c, cc thi?t b? h? tr?. Sau kho?ng th?i gian 2-3h khi tnh tr?ng b?nh nhn ? t??ng ??i ?n ??nh ng??i nh s? ???c vo th?m.

 
Sau khi b?nh nhn ???c ??a t? phng m? vo khu h?i s?c, ?y l giai ?o?n quan tr?ng nh?t, bc s? h?i s?c v ?i?u d??ng lun ch?m sc tch c?c, theo di st sinh hi?u, d?n l?u, ?i?u ch?nh thu?c, cc thi?t b? h? tr?. Sau kho?ng th?i gian 2-3h khi tnh tr?ng b?nh nhn ? t??ng ??i ?n ??nh ng??i nh s? ???c vo th?m.

V khu h?i s?c ?i h?i ?i?u ki?n v trng r?t cao, vi?c thn nhn ra vo s? lm t?ng nguy c? nhi?m trng cho b?nh nhn, ?y l m?t bi?n ch?ng c?c k? nguy hi?m cho b?nh nhn. Do ?, m?i b?nh nhn ch? c m?t v duy nh?t m?t ng??i vo th?m trong kho?ng 10 pht. Khi vo th?m c?n ph?i khoc thm o ngoi, ??i m? v mang kh?u trang y t? (s? ???c cc nhn vin c?a khoa h??ng d?n), thay dp tr??c khi vo khu h?i s?c. Khi vo th?m h?n ch? ti?p xc, hay lay g?i b?nh nhn, m?i kch thch ??u c th? ?nh h??ng x?u t?i b?nh nhn trong giai ?o?n h?i s?c.

Trong giai ?o?n ny b?n nn tm hi?u v? nh?ng h??ng d?n ch?m sc b?nh nhn sau m?: ?n u?ng, v? sinh, tm l, v?t l tr? li?u ?? c th? th?c hi?n ?ng nguyn t?c khi b?nh nhn ???c ??a ra ngoi phng h?i s?c n?m theo di t?i khu h?u ph?u.

II. KHU H?I S?C SAU M?

?y l giai ?o?n theo di st m?i gi?, cc nhn vin s? ki?m tra sinh t?n th??ng xuyn, v giai ?o?n ngy c?ng c th? tr? n?ng b?t c? lc no v tri tim ch?a th?t s? ?n ??nh. V v?y Nhn vin y t? s? hon ton theo di v ch?m sc b?nh nhn.

a) ?n u?ng:

Khi ng??i nh b?n ? c th? trung ti?n v ??i ti?n th ??ng ngh?a vi vi?c c th? ?n u?ng bnh th??ng tr? tr??ng h?p c ch? ??nh khng ???c ?n u?ng c?a bc s? ?i?u tr?. Do ? nn tham kh?o ki?n bc s? ?i?u tr? tr??c khi cho ng??i nh ?n.

Thng th??ng ??i v?i b?nh nhn m? tim th khng king ?n b?t c? th? g, b?n nn tham kh?o thp dinh d??ng v cc ti li?u khc. ?i?u quan tr?ng nh?t l c?n ?n l?t, h?n ch? mu?i. Nn n?u th?c ?n v?a ?n v khng ch?m thm b?t k? th? g: n??c m?m, n??c t??ng, mu?i, chao ... Nn ?n theo ch? ?? c?a b?nh vi?n.

b) V? sinh:

Sau khi ra kh?i khu h?i s?c, tnh tr?ng b?nh nhn ch?a ph?c h?i hon ton. Nn gip ?? v cho b?nh nhn ?i v? sinh t?i gi??ng cho ??n khi b?nh nhn c th? t? ?i l?i m?t cch d? dng khng gy m?t.

Trong th?i gian ny nn dng n??c ?m ?? lau mnh cho b?nh hn v sau nh?ng ngy n?m trong h?i s?c s? b?c r?t kh ch?u s? ?nh h??ng nhi?u ??n v? sinh v tm l c?a b?nh nhn.

c) Tm l:

Khi tnh d?y sau cu?c ph?u thu?t, b?n s? th?y mnh ng?m 1 ci ?ng (n?i kh qu?n) r?t kh ch?u, ?ng ny gip b?n th? ???c nh?ng khng th? ni ???c, ??ng th?i b?n s? hoang mang khi pht hi?n ra trn ng?c mnh c v?t m? di, nhi?u ?ng d?n t? ng??i mnh ra m xung quanh ton l my mc c nh?ng ???ng xanh ? lo?ng ngo?ng, ?n th ch?p ch?p, v h?n ... khi ?y b?n hy nh? t?i nh?ng l?i ? ??c hm nay

??NG LO L?NG!

HY ?? CHNG TI CH?M SC B?N

B?n hy t?p th? theo h??ng d?n c?a chng ti, ?ng gip th? s? ???c rt kh?i mi?ng cng s?m cng t?t , ??ng lo l?ng v? c?m gic ng?m t?u. T?t c? cc ?ng d?n l?u c?ng s? ???c rt kho?ng 1 ngy sau m?.

Sau m? thu?c m v qu trnh ch?y my c th? ?nh h??ng cht t t?i tm l c?a ng??i nh b?n, ??ng lo l?ng ?i?u ?y th??ng h?i ph?c sau 1 tu?n. Trong giai ?o?n ny nn ch?m sc, c?ng chi?u ng??i nh b?n nh? m?t em b v th?t s? ... h? g?n gi?ng m?t em b trong giai ?o?n ny hihi.

d) V?t l tr? li?u

Tr??c khi m? b?n ? ???c h??ng d?n t?p th?, t?p cc ??ng tc gip b?n nhnh chng qua kh?i giai ?o?n h?i s?c nhanh nh?t, hi?u qu? nh?t. N?u b?n ? qun th ??ng lo, sau khi ra khu h?u ph?u cc nhn vin y t? s? h??ng d?n b?n t?p l?i cc ??ng tc ? m?t cch thu?n th?c.

e) L ng??i thn b?n c th? gip thng bo chng ti:

- ??t nhin l? m?, khng ti?p xc, y?u li?t, m?t c?m gic, ng?t ....

- Than m?t, kh th?, h?i h?p, tim ??p nhanh, v m? hi.

- S?t cao

- Gi? l?i l ghi nh?n l??ng n??c ti?u trong 1 ngy.

- V nh?ng bi?u hi?n b?t th??ng khc khi?n b?n v ng??i nh lo l?ng hy bo ngay cho nhn vin y t?.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209