Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n

Email In PDF.

kham

Sng t? 8h30 ??n 11h;

Chi?u t? 14h ??n 16h.

Tr? chi?u th? 5: thng qua m? v h?i ch?n khoa.

* T?i phng khoa (t?ng 3 nh B4)

tmc

* T? th? 2 ??n th? 6 hng tu?n.

kham

* Sng t? 8h30 ??n 11h; chi?u t? 14h ??n 16h. Tr? chi?u th? 5: thng qua m? v h?i ch?n khoa.

Th? t?c c?n thi?t khi ??n khm:

16-11-2012_3-50-36_PM

  • B?nh nhn khm l?n ??u:
  • Nh? mang theo ton b? gi?y t?, film ,??n thu?c ? ???c khm t?i c? s? khc tr??c ?
  • B?nh nhn c th? ??n ??ng k khm t?i t?ng 1 khu khm b?nh sau ? s? ???c h??ng d?n ??n khoa
  • Ho?c b?nh nhn c th? ??n tr?c ti?p t?ng 3 nh B1 ?? ??ng k khm
  • 16-11-2012_3-51-08_PM
  • V?i b?nh nhn khm l?i:
  • nn mang ton b? h? s? gi?y t?, film v ??n thu?c bc s? ? cho l?n tr??c
  • V?i b?nh nhn c BHYT:
  • ngoi h? s? s?c kh?e b?nh nhn c?n mang theo: gi?y chuy?n vi?n t? tuy?n T?nh chuy?n ??n, gi?y CMND ??i v?i ng??i l?n.
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209