Email In PDF.

Ch?m sc sau m? timph?c h?i sau khi ph?u thu?t timt?i gia ?nh

Sau khi b?n hay ng??i thn tr? v? nh sau ca ph?u thu?t tim, nh?ng h??ng d?n ?i?n hnh cho vi?c h?i ph?c bao g?m:

Ch?m sc v?t m? sau khi ph?u thu?t tim

?? c th? ch?m sc v?t m? m?t cch thch h?p sau ca ph?u thu?t, b?n nn:

Gi? cho v?t m? s?ch v kh ro.

Ch? dng x phng v n??c ?? lm s?ch vng ???c m?.

C ch? ?? ?n u?ng lnh m?nh ?? gip lm lnh v?t th??ng.

?i bc s? n?u d?u hi?u nhi?m trng xu?t hi?n, g?m c:

T?ng s? m?t n??c hay v?t m? r? mu

V?t m? m? r?ng ra.

V?t m? b? ?? hay ?m ln.

T?ng nhi?t ?? c? th? (l?n h?n 101oF hay 38oC)

B?n c?ng nn g?i bc s? n?u b?nh nhn than phi?n hay ?? th?y x??ng ?c c?a mnh gi?ng nh? b? d?ch chuy?n, hay l b? n?t gy do chuy?n ??ng.

Thu?c gi?m ?au sau khi ph?u thu?t tim

Vi s? kh ch?u v? c? v v?t m?, ng?a ngi, c?ng c?ng, hay t li?t d?c theo v?t m? th th??ng c sau khi ph?u thu?t tim. Tuy nhin, c?n ?au khng t??ng t? nh? nh?ng g ? tr?i qua tr??c khi ph?u thu?t. B?nh nh?n s? ???c k toa thu?c gi?m ?au tr??c khi xu?t vi?n.

??i v?i gi?i ph?u ghp tim nhn t?o, c nhi?u c?n ?au ? chn h?n l xung quanh v?t m? ? ng?c n?u t?nh m?ch hi?n (t?nh m?ch ? chn) ???c n?i ghp. Vi?c ?i l?i, nh?ng ho?t ??ng th??ng ngy v th?i gian s? gip lm gi?m s? kh ch?u v t c?ng c?a chn.

Li xe sau khi ph?u thu?t tim

Sau khi ph?u thu?t tim, bc s? s? quy?t ??nh khi no l t?t nh?t ?? c th? li xe tr? l?i. Th??ng th c th? li xe l?i kho?ng 6 tu?n sau khi ph?u thu?t, tuy nhin th?i gian ny c th? ng?n h?n n?u b?nh nhn ???c ph?u thu?t t xm l?n (thu?t n?i soi). Trong su?t th?i gian ny, b?nh nhn nn c ng??i ch? trong qu trnh di chuy?n.

Ho?t ??ng sau khi ph?u thu?t tim

Bc s? s? cho b?nh nhn bi?t khi no h? c th? tr? l?i cc ho?t ??ng th??ng nh?t c?a mnh sau ca ph?u thu?t tim. Tuy nhin, vo 6-8 tu?n ??u tin, b?nh nhn ???c khuy?n co nh?ng ch? d?n ?? h?i ph?c sau khi ph?u thu?t tim:

T?ng ho?t ??ng d?n d?n. C th? lm cng vi?c nh, nh?ng khng nn ??ng m?t ch? lu h?n 15 pht.

Khng mang vc v?t n?ng h?n 5kg

Khng ??y hay ko cc v?t n?ng.

Tr? khi bc s? h?n ch?, vi?c ln xu?ng c?u thang ???c cho php; tuy nhin khng nn ?i ln xu?ng c?u thang nhi?u l?n trong ngy, ??c bi?t l khi b?nh nhn v?a m?i v? nh. Khi s?p x?p cc ho?t ??ng, c? g?ng s?p sao cho b?nh nhn c th? xu?ng c?u thang vo bu?i sng v ln c?u thang vo lc ?i ng?.

?i b? h?ng ngy. Bc s? hay chuyn khoa ph?c h?i tim s? cho b?nh nhn hay ng??i ch?m sc h??ng d?n cho vi?c ?i b? lc b?nh nhn tr? v? nh sau ca ph?u thu?t tim.

Ch? ?? ?n u?ng sau khi ph?u thu?t tim

Khuy?n khch b?nh nhn c ch? ?? ?n u?ng lnh m?nh gip cho qu trnh h?i ph?c s?c kh?e. Sau khi ph?u thu?t tim, bc s? s? cho m?t h??ng d?n v? ch? ?? ?n u?ng ??c bi?t n?u c?n. M?t ngon mi?ng th??ng hay g?p sau khi ph?u thu?t. N?u g?p tnh tr?ng ny, b?nh nhn ???c khuy?n khch nn ??u ??n ?n nh?ng b?a nh?. S? ngon mi?ng s? tr? l?i trong vng vi tu?n ??u tin. N?u v?n khng th?y, hy bo v?i bc s?.

C?m xc sau khi ph?u thu?t tim

Sau ca ph?u thu?t tim, b?nh nhn th??ng c?m th?y bu?n chn. Nh?ng c?m xc ny th??ng bi?n m?t sau vi tu?n, n?u khng th hy ?i bc s?. Ng??i ch?m sc c th? gip b?nh nhn lm khuy kh?a n?i bu?n b?ng cch ??ng vin h?:

Thay qu?n o m?i ngy.

?i b? h?ng ngy.

Khi ph?c l?i nh?ng s? thch v ho?t ??ng x h?i h? yu thch.

Cng nh?ng ng??i khc chia s? c?m xc v?i b?nh nhn.

Vi?ng th?m cng nh?ng ng??i khc. M?i ??u gi?i h?n cu?c th?m vi?ng kho?ng 15 pht, sau ? t?ng d?n ty theo c?m xc c?a b?nh nhn.

C gi?c ng? ?m ngon gi?c.

Tham gia m?t nhm tr? gip hay ch??ng trnh ph?c h?i tim.

Gi?c ng? sau khi ph?u thu?t tim

Nhi?u ng??i phn nn r?ng h? th??ng g?p r?c r?i v? gi?c ng? sau khi ph?u thu?t tim. Gi?c ng? bnh th??ng s? tr? l?i trong vi thng. Nn ?i bc s? n?u thi?u ng? lm thay ??i hnh vi hay gi?c ng? bnh th??ng khng tr? l?i.

Vi l?i khuyn v? gi?c ng?:

N?u b?nh nhn b? ?au, khuy?n khch h? nn u?ng thu?c gi?m ?au n?a ti?ng tr??c khi ng?. Chu?n b? m?t ci g?i ?? h? c th? duy tr v? tr n?m ng? tho?i mi.

Lun ghi nh? trong ??u l ho?t ??ng ph?i cn b?ng v?i ngh? ng?i trong su?t th?i gian h?i ph?c, khuy?n khch b?nh nhn khng nn ng? ch?p m?t th??ng xuyn trong ngy.

Khuyn b?nh nhn nn trnh ch?t caffeine vo bu?i t?i (nh?: scla, c ph, tr, v cola).

Khuyn b?nh nhn nn nghe nh?ng lo?i nh?c th? gin.

Khuy?n khch b?nh nhn nn c thi quen v? gi? ?i ng?. B?ng cch ny, c? th? bi?t ???c khi no c?n th? gin v ng?.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
Tin cũ hơn:
 

gigigi

2013-09-12 191209