Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Kinh nghi?m Di?t m?m b?nh ? tim b?ng ?n u?ng

Di?t m?m b?nh ? tim b?ng ?n u?ng

Email In PDF.
img9094
M?t ch? ?? ?n h?p l v cn ??i ch?ng nh?ng c tc ??ng tr?c ti?p lm gi?m cc thi quen ?n u?ng ph?n khoa h?c m cn gin ti?p gip ki?m sot cn n?ng, phng trnh bo ph, r?i lo?n m? mu v t?ng huy?t p. T? ? lm gi?m cc y?u t? b?t l?i cho tri tim.

B?nh tim m?ch l m?t nhm b?nh l lin quan ??n tim v h? th?ng m?ch mu trong c? th?. Th??ng g?p ? n??c ta l cc b?nh l nh? van tim, m?ch vnh, thi?u mu c? tim, tai bi?n m?ch mu no C nhi?u y?u t? nguy c? ? ???c xc ??nh, ?a ph?n lin quan ??n l?i s?ng (ht thu?c l, t v?n ??ng), ch? ?? ?n (?n nhi?u ch?t bo c ngu?n g?c ??ng v?t, u?ng r??u bia) c?ng nh? m?t s? b?nh l (th?a cn v bo ph, t?ng huy?t p, r?i lo?n m? mu, ti?u ???ng). Nhi?u nghin c?u cho th?y, thay ??i s? l??ng c?ng nh? thnh ph?n ch?t dinh d??ng trong kh?u ph?n ?n ??u c ?nh h??ng ??n t?ng hay gi?m nguy c? m?c b?nh tim m?ch.
img9094
Ch? ?? ?n h?p l v cn ??i gip gi?m cc y?u t? b?t l?i cho tri tim
Ngu?n: timeinc.net

T?ng n?ng l??ng: m?c n?ng l??ng trung bnh c?n ?n vo c?a m?t ng??i bnh th??ng kho?ng 25 35kCal/kg/ngy, tu? m?c ?? v?n ??ng. ??i v?i ng??i b? bo ph ho?c c cc b?nh l m?n tnh khc th nhu c?u n?ng l??ng thay ??i tu? tr??ng h?p.
Ch?t bo: theo khuy?n ngh? cho ng??i Vi?t Nam c?a b? Y t?, ch?t bo trong kh?u ph?n nn t? 15 20%. Ch? ?? ?n nhi?u axit bo no (c nhi?u trong th?t m?, b? ??ng v?t, n??c lu?c th?t) hay axit bo th? trans (c nhi?u trong th?t m?, th?c ?n nhanh) gy t?ng l??ng cholesterol ton ph?n, cholesterol x?u (LDL-cholesterol) v gi?m cholesterol c l?i (HDL-cholesterol) d?n ??n t?ng nguy c? m?c b?nh tim m?ch. Theo m?t khuy?n co dinh d??ng g?n ?y, l??ng axit bo no trong kh?u ph?n nn gi?m cn d??i 10% t?ng n?ng l??ng; ??i v?i ng??i c nguy c? b?nh tim m?ch th nn gi?m cn d??i 7% v axit bo trans cn d??i 1%. Trong khi ?, axit bo khng no (m?t n?i ?i ho?c nhi?u n?i ?i nh? omega-3 hay omega-6) l?i gip b?o v? tri tim. Ch? ?? ?n nhi?u acid bo khng no (thay th? cc acid bo no) s? lm gi?m cholesterol ton ph?n v cholesterol x?u. Omega-3 c nhi?u trong c v h?i s?n. M?i tu?n nn c t? 3 5 l?n ?n c, h?i s?n thay cho th?t.

Ngoi ra, cc s?n ph?m ch?t bo c ngu?n g?c th?c v?t (nh? d?u ?n) ch?a nhi?u axit bo khng no nn c?n s? d?ng d?u th?c v?t thay cho m? ??ng v?t. M?t thnh ph?n ch?t bo trong th?c ph?m c?ng c?n quan tm ? l cholesterol. L??ng cholesterol c trong kh?u ph?n c ?nh h??ng nhi?u ??n l??ng cholesterol ton ph?n v LDL-cholesterol trong mu. Cholesterol c nhi?u trong tr?ng, s?a ??ng v?t, th?t gia c?m (??c bi?t c mu ??) v n?i t?ng ??ng v?t (no, gan, tim). L??ng cholesterol trong ch? ?? ?n hng ngy nn d??i 300mg ? ng??i bnh th??ng v d??i 200mg ? ng??i b? r?i lo?n m? mu, c nguy c? b?nh tim m?ch.
img9095Ch?t x?, tinh b?t: tinh b?t l ngu?n cung c?p n?ng l??ng chnh nh?ng ?n qu nhi?u tinh b?t c th? gy nn r?i lo?n m? trong mu (t?ng triglyceride). Trong c? c?u kh?u ph?n nn c kho?ng 55 65% n?ng l??ng t? tinh b?t. Cc lo?i tinh b?t c ch? s? ???ng huy?t th?p nh? g?o l?c, ng? c?c nguyn h?t, s?a chua, s?a tch bo gip gi?m cholesterol ton ph?n v LDL-cholesterol ? nh?ng b?nh nhn b? ?i tho ???ng. Th?c ph?m c nhi?u ch?t x?, ??c bi?t ch?t x? ho tan, c?ng th??ng c ch? s? ???ng huy?t th?p (??u nnh, bng c?i, cr?t, khoai lang, khoai ty). Ngy cng c nhi?u nghin c?u ch?ng minh vai tr c?a ch?t x? trong phng ng?a b?nh tim m?ch. Nhu c?u khuy?n ngh? v? ch?t x? cho m?i ng??i trong kh?u ph?n ?n hng ngy l 20 25g. Rau qu? l ngu?n cung c?p ch?t x? quan tr?ng, l??ng ch?t x? trong rau chi?m kho?ng 0,3 3,5%, tu? lo?i.

Ch?t ??m: ngoi cung c?p n?ng l??ng, ?y cn l ch?t n?n trong ti t?o cc m, t? bo, kch thch t? cho c? th?. L??ng ??m trong kh?u ph?n ?n nn chi?m 12 18% t?ng n?ng l??ng v bao g?m c? ??m ??ng v?t (th?t, c, tr?ng), ??m th?c v?t (h? ??u, g?o, khoai). ??m th?c v?t, ??c bi?t t? ngu?n h? ??u (??u nnh) c hi?u qu? lm gi?m nguy c? b?nh tim m?ch. Theo khuy?n co c?a c?c qu?n l th?c ph?m v d??c ph?m M? (FDA), nn ?n 25g ch?t ??m ??u nnh/ngy ?? gi?m nguy c? b?nh tim m?ch.

Mu?i khong: gi?m l??ng mu?i ?n vo s? gip gi?m huy?t p c?ng nh? gi?m t? vong do ??t qu? hay nh?i mu c? tim. L??ng mu?i ?n trung bnh hng ngy nn d??i 5g (kho?ng m?t mu?ng cph). Nn t?p thi quen khng thm mu?i hay dng cc lo?i n??c ch?m thm khi ?n.

TS.BS L Nguy?n Trung ??c S?n
Trung tm Dinh d??ng TP.HCM
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209