Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Kinh nghi?m

Email In PDF.

Tri tim kh?e m?nh khng c nguy c? m?c cc b?nh v? tim m?ch l ?i?u ai c?ng mong mu?n. ?? lm ???c ?i?u ? chng ta nn ch t?i ch? ?? ?n u?ng c?a mnh. D??i ?y l ch? ?? nn ?n t?t cho tim m?ch, trnh nguy c? m?c hi?n t??ng nh?i mu c? tim - tri?u ch?ng nguy hi?m c th? d?n ??n t? vong trong 3 pht n?u khng c?p c?u k?p th?i.


Trnh ?n qu nhi?u d?n ??n th?a cn

Bo ph l m?t trong nh?ng nguyn nhn hng ??u d?n ??n x? v?a ??ng m?ch v b?nh tim m?ch bao g?m : t?ng huy?t p, khng isulin, cholesterol t?ng caoTheo cc nh khoa h?c, m?t ng??i bnh th??ng c ch? s? BMI ( cn n?ng chia cho bnh ph??ng chi?u cao ) dao ??ng t? 18 - 24,9. Tri tim c?a b?n ???c c?u t?o v ho?t ??ng t?t nh?t khi n lm vi?c trong m?t c? th? c ch? s? BMI t? 18-24,9.


N?u nh? b?n th?a 15 kg, ?i?u ? c?ng nh? hng ngy b?n khoc trn vai m?t ba l ??ng15 vin g?ch. Khi ? tri tim s? ph?i lm vi?c qu s?c, tnh tr?ng ny ko di khi?n c? tim ho?t ??ng km hi?u qu?. Tim c?ng gi?ng nh? m?t ??ng c? trong my mc, mu?n lm vi?c t?t v b?n ch? khi n lm vi?c ?ng cng su?t v th??ng xuyn b?o d??ng. B?o v? tim, trnh nguy c? m?c b?nh tim m?ch ph?i c m?t ch? ?? ?n h?p l, ?n t d?u, m?, mu?i, ???ngH?n ch? s? d?ng cc ?? ?n nhanh, th?c ph?m ? qua ch? bi?n, ho?c ?? ?ng l?nh, c ch?t b?o qu?n.

?n nhi?u rau v hoa qu? t??i

Rau qu? t??i c ch?a r?t nhi?u vitamin v khong ch?t cc lo?i. L??ng calorie trong rau qu? l?i th?p v nhi?u ch?t x? (ch?t nhu?n trng h?u ch). Rau qu? c?ng ch?a cc y?u t? vi l??ng nh? ??ng, k?m c ch cho h? tim m?ch. T?t nh?t nn ch?n cc lo?i rau qu? t??i v?a thu ho?ch. N?u l hoa qu? d? tr? ho?c ?ng h?p, nn ch?n nh?ng lo?i ???c c?t gi? trong t? l?nh ho?c ?ng l?nh. Trnh cc lo?i hoa qu? ?ng h?p c hm l??ng mu?i ho?c ???ng cao, rau qu? ?ng h?p tr?n d?u ho?c kem


?n ng? c?c nguyn h?t

K?t h?p ng? c?c nguyn h?t trong ch? ?? ?n u?ng ?? gi?m cholesterol. Ng? c?c nguyn h?t ch?a cc s?i ch?t x? gip ng?n c?n qu trnh hnh thnh m?ng x? v?a trnh tnh tr?ng ??ng m?ch vnh b? t?c ngh?n khi?n mu khng th? l?u thng ??n tim. V d? nh? g?o l?t, trong g?o l?t r?t giu ch?t dinh d??ng ??c bi?t l cc nguyn t? v sinh t? vi l??ng. L?p cm c?a g?o l?t khi xay d?i c?ng ch?a m?t ch?t d?u ??c bi?t c tc d?ng ?i?u ha huy?t p, lm gi?m cholesterol. V v?y ngay hm nay hy b? sung trong ch? ?? ?n m?t s? ng? c?c nguyn h?t.


H?n ch? ch?t bo c h?i v cholesterol

Ch?t bo c h?i t?n t?i nhi?u trong m? ??ng v?t, da ??ng v?t, d?u chin ?i chin l?i nhi?u l?n... ch?t bo t?n t?i trong ? kh t?ng h?p, phn h?y. N?u ch?t bo ny lin t?c ???c b? sung lu ngy s? hnh thnh cc kh?i m? th?a. Duy tr l??ng cholesterol d??i 300mg/ngy v?i ng??i kh?e m?nh v d??i 200mg/ngy v?i ng??i ? c l??ng LDL cao. Cc lo?i ch?t bo ???c khuyn nn s? d?ng l?a ch?n l d?u oliu, b? th?c v?t, d?u l?c,

th?t t m?


Th?t t m?

Nn l?a ch?n cc lo?i th?t t m? nh? th?t n?c, th?t gia c?m, c, lng tr?ng tr?ng. Nh?ng lo?i th?c ph?m ny cung c?p m?t l??ng l?n protein nh?ng l?i t ch?t bo km theo. Nhi?u loi c nh? c h?i, c thu, c trch, ngoi protein cn ch?a nhi?u ch?t omega 3, l m?t lo?i axit bo r?t t?t cho tim m?ch. M?t s? cc loi ??u nh? ??u nnh, ??u l?ng c?ng ch?a nhi?u protein nn c th? thay th? ???c th?t ??ng v?t. H?n ch? s?a ch?a tch b?, n?i t?ng ??ng v?t, lng ?? tr?ng, th?t ngu?i, th?t, s??n n??ng trong b?a ?n.


?n nh?t

?n m?n c th? lm t?ng huy?t p tm thu ln t? 8 10mmHg. L??ng mu?i trong ngy ??i v?i ng??i kh?e m?nh khng nn qu m?t tha c ph (kho?ng 2.300mg) v khng qu 1.500mg/ ngy ??i v?i ng??i trn 50 tu?i, ng??i c b?nh ?i tho ???ng, t?ng huy?t p, suy th?n.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209