Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Kinh nghi?m ?n ngh? t?t cho tim

?n ngh? t?t cho tim

Email In PDF.

?n ngh? t?t cho tim

Theo m?t nghin c?u m?i ?y c?a Canada, ch?t curcuma c trong ngh? cho php gi?m nguy c? m?c b?nh nh?i mu c? tim, ??c bi?t l ? nh?ng ng??i hay ngy khi ng?.

?n ngh? t?t cho tim


Tr??c ?y, chng ta ? bi?t ??n tc d?ng ch?t curcuma (chnh ch?t ny t?o nn mu vng c?a ngh?), ? l ch?ng lo ho c?c hi?u qu? v gi?m ???c cholesterol trong mu. Nghin c?u m?i c?a Canada v? tc d?ng phng b?nh nh?i mu c? tim m?t l?n n?a kh?ng ??nh cng d?ng tuy?t v?i c?a ngh? ??i v?i s?c kho? con ng??i.

?? c ???c k?t lu?n quan tr?ng ny, cc nh nghin c?u ? ti?n hnh th?c nghi?m trn chu?t. Cc con chu?t ny ??u c chung 1 ??c ?i?m l tim to. Tim to l m?t trong nh?ng y?u t? hng ??u gy nn b?nh nh?i mu c? tim. Chng ???c cho ?n ngh? h?ng ngy.

Sau nhi?u tu?n theo di, nhm nghin c?u nh?n th?y, ?? phnh c?a tim gi?m, ?i?u ny c?ng ??ng ngh?a r?ng nguy c? m?c b?nh nh?i mu c? tim gi?m.

N?u ch?t curcuma ???c ?ng d?ng thnh cng ??i v?i ng??i, n s? m? ra m?t h??ng ?i m?i cho cch phng v ?i?u tr? b?nh nh?i mu c? tim ??ng th?i b?o v? s?c kho? tim m?ch c?a chng ta.

Ngh? l m?t lo?i gia v? khng ??t ti?n, d? tm v ???c s? d?ng nhi?u trong ch? bi?n mn ?n, cn ch?n ch? g n?a b?n hy b? sung gia v? ny vo cc b?a ?n hng ngy c?a mnh

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209