Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Kinh nghi?m Nh?ng th?c ?n t?t cho ng??i b?nh tim

Nh?ng th?c ?n t?t cho ng??i b?nh tim

Email In PDF.

Trong cc lo?i th?c ph?m m chng ta s? d?ng h?ng ngy, c m?t s? lo?i c kh? n?ng gip c? th? phng ch?ng ???c m?t s? b?nh t?t nh?: tim m?ch, ung th? sau ?y xin gi?i thi?u 5 lo?i th?c ?n ? ???c cc trung tm nghin c?u ?nh gi cao v? kh? n?ng h? tr? phng ch?ng tim m?ch, nh? vo m?t s? ho?t ch?t c trong n.


Cy vi?t qu?t (blueberry)
Lo?i cy ny khng nh?ng ngon m cn giu ch?t ch?ng oxy ha. Cc chuyn gia tin r?ng: ch?t ch?ng oxy ha trong cy vi?t qu?t c tc d?ng gi?m l??ng cholesterol x?u (LDL cholesterol) l?ng ??ng ? thnh m?ch mu. ?y l nguyn nhn gy ra b?nh tim m?ch v tai bi?n m?ch mu no. Nh?ng nghin c?u c?a Trung tm dinh d??ng Hoa K?, ? ??a ??n vi?c x?p cy vi?t qu?t vo hng s? 1 v? ho?t tnh ch?ng oxy ha khi so snh v?i 40 lo?i tri cy v rau t??i khc. Ch?t ch?ng oxy ha gip trung ha cc ch?t ??c h?i c?a qu trnh chuy?n ha (cc g?c t? do). Cc g?c t? do c th? d?n ??n b?nh ung th? ho?c nh?ng b?nh lin quan ??n tu?i gi. Anthocyamin, m?t ch?t oxy ha ???c tm th?y trong cy vi?t qu?t l m?t ch?t c tc d?ng t?t nh?t ??i v?i s?c kh?e. Anthocyamin cn tm th?y trong cy mm xi (raspberry), nho ?en (black currant), nho ??. Ng??i ta khuy?n co ch? c?n m?i ngy ?n m?t c?c tri cy vi?t qu?t t??i l ??.

C h?i
C h?i l m?t th?c ph?m c nhi?u tc d?ng t?t cho s?c kh?e, n l m?t ngu?n cung c?p t?t nh?t m? t?t cho c? th?. M? t?t ? chnh l acid bo omega-3. Ngoi c h?i th c thu, c trch, c mi c?ng giu acid bo omega-3. M? ny gip lm gi?m nguy c? pht tri?n b?nh tim m?ch, do n lm gi?m l??ng triglyceride trong c? th?, triglyceride l lo?i m? mu c lin quan ??n b?nh tim m?ch v ?i tho ???ng. Cc nghin c?u cho th?y, acide bo omega-3 ng?n s? t?o thnh c?c mu ?ng do s? k?t dnh ti?u c?u, ti?u c?u khng k?t dnh v ?ng ln thnh ??ng m?ch ???c. M?ch mu c?ng t b? co th?t h?n v c?ng ng?n ch?n lo?n nh?p tim gy ?e d?a tnh m?ng. H?i tim m?ch Hoa K? khuy?n co ?n c t nh?t l 2 l?n m?i tu?n (cc lo?i c nh? c h?i).

Ngoi vi?c dng th?c ?n giu acid bo omega-3, protein, vitamin, khong ch?t th c?ng c?n ??n protein ??u nnh, v n l m?t l?a ch?n t?t h?n so v?i th?t ?? (th?t ??ng v?t).

??u nnh.
N c?ng t ch?t bo c h?i v giu ch?t x? h?n b?t k? lo?i th?t no. ? ng??i c cholesterol mu cao, cc nghin c?u cho th?y protein ??u nnh khi dng v?i ch? ?? ?n t m? s? lm gi?m cholesterol. C nh?ng nghin c?u cho th?y, ?n m?t vi lo?i th?c ?n gi?m cholesterol s? lm h? m?c cholesterol mu nhi?u h?n so v?i dng thu?c. C? H?i tim m?ch Hoa K? l?n C? quan qu?n l thu?c & th?c ph?m Hoa K? ??u khuy?n co dng kho?ng 30g protein ??u nnh m?i ngy. C th? l?y protein ??u nnh t? ??u nnh, s?a ??u nnh, ??u h?, b?t ??u nnh

B?t y?n m?ch (oatmeal)
T? lu, ? ph??ng Ty ng??i ta hay dng b?t y?n m?ch pha nng m?i sng cho nh?ng ng??i c?n gi? gi?ng t?t. Ch? c?n n?a c?c y?n m?ch m?i ngy th khng nh?ng ???c cung c?p n?ng l??ng 130Kcal m cn nh?n ???c 5g ch?t x? c l?i cho tim (gip lm gi?m cholesterol v gi? cho cn n?ng c? th? ? m?c kh?e m?nh). M?t tc d?ng t?t khc l b?t y?n m?ch dng bu?i sng s? t?o c?m gic no ??n bu?i ?n tr?a nn b?n s? gi?m ?n v?t gi?a bu?i (?n v?t l m?t trong nh?ng l do t?o ra bo ph). B?t y?n m?ch v cc lo?i h?t khc nh?: la m?ch, la m, g?o l?c gip gi?m nguy c? b?nh ?i tho ???ng c?ng nh? nguy c? b?nh tim m?ch. C th? dng g?o l?c ?? thay th? b?t y?n m?ch. H?i ?i tho ???ng Hoa K? khuy?n co l??ng ch?t x? hng ngy l 21-38g ty thu?c vo gi?i v tu?i.

Rau xanh
Cc lo?i rau c mu xanh s?m cng v?i c?i xo?n, c?i l, bng c?i ch?a m?t l??ng cao vitamin, khong ch?t v ch?t ch?ng oxy ha m n c kh? n?ng b?o v? c? th? ch?ng l?i b?nh l tim m?ch. N c?ng cung c?p l??ng acid bo omega-3. Rau xanh c?ng giu acid folic, l m?t ch?t gip gi?m homocysteine (m?t acid amin). Nguy c? b?nh tim m?ch t?ng cao theo n?ng ?? homocysteine trong mu.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209