Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Kinh nghi?m

Email In PDF.

M?t ch? ?? ?n u?ng c hm l??ng mu?i (sodium) cao c th? d?n t?i ch?ng huy?t p cao, b?nh tim m?ch, b?nh hen v ??t qu?.
Sau ?y l m?t s? cch gip gi?m mu?i trong ch? ?? ?n u?ng,

theo bo The Times of India:

1. Trnh th?c ph?m ?ng h?p, ? qua ch? bi?n do chng ch?a hm l??ng cao sodium;

2. Gi?m cc lo?i th?c ?n v?t (snack) ch?a nhi?u mu?i nh? h?t d?, ??u ph?ng rang mu?i...;

3. N?u sp, th?c ph?m t??i thay v dng ?? h?p;

4. Cc lo?i th?t ? qua ch? bi?n nh? th?t mu?i, xc xch th??ng c hm l??ng sodium cao; do ? b?n nn trnh dng nh?ng th?c ph?m ny;

5. Gi?m dng x d?u, x?t mayonnaise;

6. Cc lo?i th?c ?n ? nh hng c th? ch?a nhi?u mu?i nn khi ?n b?n h?n ch? thm mu?i;

7. Trnh th?c ?n nhanh nh? bnh pizza, bnh m k?p th?t (hamburger) v khoai ty chin.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209