Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Kinh nghi?m

Email In PDF.

hnh ty

Hnh l lo?i gia v? thng d?ng ch?a nhi?u ch?t nh? protid, m?, ???ng, vitamin, caroten, canxi, ph?t pho, s?t... Y h?c hi?n ??i cho r?ng hnh c tc d?ng tr? b?nh tim m?ch r?t hi?u qu?, n lm gi?m s? l?ng ??ng cholessterol trn thnh m?ch mu v c th? ph h?y cc ch?t gy t?c ngh?n trong m?ch mu. C th? dng hnh ty, hnh ta, hnh t?m ??u c tc d?ng. Sau ?y l m?t s? bi thu?c c hnh:

Hnh ty ngm d?m:l?y m?t c? hnh ty bc b? v? ngoi r?i ngm trong d?m 4-5 ngy c th? ?n ???c, m?i ngy ?n kho?ng 50-100g (t? 1/3 - 1/2 c?), dng trong 1-2 thng s? c hi?u qu?. Tc d?ng gi?m cholessterol, ch?a b?nh ??ng m?ch vnh, t?c m?ch mu no, c? tim ho?i t?, x? c?ng ??ng m?ch, t?ng huy?t p, ?au ??u, vim quanh vai, b ??i ti?u ti?n, bo ph, cc ch?ng b?nh th?i k? ti?n mn kinh.


Cho hnh: hnh 2 cy, ki?u tr?ng 10-15g, b?t g?o 100g. T?t c? cho vo n?u cho chia 2 l?n ?n trong ngy.

SK?S

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209