Email In PDF.

18 L?i khuyn cho b?nh nhn Suy t?nh m?ch

V?n ??ng b?p chn cng v?i mang v? y khoa l hai ph??ng php quy?t ??nh s? thnh cng c?a ?i?u tr? suy t?nh m?ch. Khi b?p chn v?n ??ng s? n? ra t?ng ??t theo nh?p b??c c?a chn v p vo t?nh m?ch t?o ra m?t nht b?m mu v? tim. C?n hi?u r v?n ??ng nh? th? no l c l?i nh?t cho t?nh m?ch.

lk 1
1. ?n ?? ch?t x?, trnh b? to bn

??m b?o kh?u ph?n ?n h?ng ngy c ?? ch?t x? nh? tri cy, rau qu? t??i, ng? c?c, rau c?, ?? trnh b? to bn.

lk 2
2. ??m b?o nhu c?u 2 lt n??c m?i ngy

Nhu c?u n??c m?i ngy cho c? th? m?t ng??i l?n l 2 lt n??c (bao g?m: n??c u?ng v c? nh?ng th?c ?n ho?c th?c u?ng c n??c), ??c bi?t khi th?i ti?t nng.

lk 3
3. Nn mang giy ?? m?m, gt th?p. Khng nn mang giy cao gt

Nn b??c ?i t? nhin b?ng c? bn chn.

lk 4
4. Khng nn m?c qu?n o qu ch?t (b st qu)

Khng nn m?c nh?ng lo?i qu?n o ch?t, ??c bi?t l b st ? vng ch?u v hng. Qu?n o b ch?t lm c?n tr? mu l?u thng.

lk 5
5. Nn v?n ??ng nhi?u, ?i b? hng ngy

?i c?u thang b? thay v dng thang my.
C nhi?u c? h?i ?? t?p t?nh m?ch: ? cao ?c v?n phng, ? cc trung tm mua s?m, ? chung c? Nn dng thang b? v s?c kh?e t?nh m?ch c?a b?n.

alt
6. Ng?i ?ng t? th?, trnh ? p ln m?t d??i ?i

Khng ng?i ?ong ??a chn, nn ng?i t? th? ch?c ch?n: chn ch?m ??t, ?? m?t d??i ?i v?a ch?m gh? ho?c h?ng trn m?t gh?, sao cho m?t gh? khng t? ln m?t d??i ?i v s? lm c?n tr? l?u thng mu t?nh m?ch ch?y d?c m?t sau ?i.

lk 7
7. N?u cng vi?c c?a b?n bu?c ph?i ??ng lin t?c th nn thay ??i t? th? th??ng xuyn

B?n c th? ch?y t?i ch? m v?n lm vi?c ???c, n s? gip lm gi?m t?i ln h? th?ng t?nh m?ch c?a b?n.

lk 8
8. Trnh khing vc n?ng

Xch n?ng (v d? nh? ?i ch?, mua s?m) s? lm cho mu d?n xu?ng chn nhi?u h?n v lm cho t?nh m?ch cng b? qu t?i. C? g?ng trnh xch n?ng, hy ?? t?t c? ln xe ??y.

lk 9
9. Nn xoay trn bn chn trn gt chn

Xoay t? tri qua ph?i, v ng??c l?i.

lk 10
10. Nn nhn gt khi ph?i ng?i lu. L?p l?i nhi?u l?n

T?p nhn gt ??ng cng lc c? hai bn chn ln ??u cc ngn chn, l?p l?i nhi?u l?n.

lk 11
11. Ho?c nh?p chn khi ph?i ng?i lu. L?p l?i nhi?u l?n

Nh?c m?i bn chn ln xu?ng gi?ng nh? ??ng tc nh?p chn. C? g?ng nng bn chn ln t?i ?a cho ??n khi khng th? nh?c ln ???c n?a. L?p l?i nhi?u l?n.

alt
12. Ho?c ? chn co du?i hai chn xen k? khi ng?i lu

Co v du?i nh? hai chn xen k? nhau (? chn tr??c sau xen k?), k?t h?p nhn gt (lc co chn l?i) v nh?c bn chn (lc du?i chn ra).

lk 13
13. Nn t?p nh?ng mn th? thao c ??ng tc nh?p nhng v nh? nhng

V d? nh?: ?i b?, ch?y b?, khiu v?, b?i l?i, ??p xe,

alt
14. Khng nn ch?i nh?ng mn th? thao c? ??ng nhanh, m?nh v chuy?n 
h??ng ??t ng?t gy ch?n ??ng ln h? t?nh m?ch chn

Cc mn th? thao n?ng (c? t?, t?p th? hnh, ch?y t?c ??, nh?y cao, nh?y xa, ), cc mn c ??i ??u c?ng th?ng (tennis, c?u lng, ), nh?ng mn ch?i v?i bng (bng ?, bng r?, bng chuy?n, ).

lk 15
15. K chn cao khi ng?

Th? dn ngh? ng?i v ng?: nn k chn cao h?n tim kho?ng 15 cm.

lk 16
16. Sau khi t?m xong nn x?i chn l?i b?ng n??c l?nh

N??c l?nh s? lm co th?t t?nh m?ch, gip cho s? v?n chuy?n mu h?i l?u v? tim d? dng h?n.
Trnh t?m n??c nng.

lk 17
17. Sau khi t?m h?i, t?m b?n nn x?i chn l?i b?ng n??c l?nh

T?m h?i v ng?i ngm mnh trong n??c nng (Jacuzzi) c?ng ???c, nh?ng sau ? b?n ph?i nh? x?i chn l?i b?ng n??c l?nh v n?m gc chn cao.

lk 18
18. Khng nn ph?i n?ng nhi?u, n?ng nng c h?i cho t?nh m?ch c?a b?n

Chng ta th??ng thch t?m n?ng. Nh?ng n?ng nng c h?i cho t?nh m?ch c?a b?n. B?n nn ch?n n?i c bng mt, v n?u c ?i?u ki?n b?n nn ?i d?o trn b? bi?n b?ng cch l?i chn tr?n trong n??c bi?n l?nh.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209