Email In PDF.
CC D?U HI?U C? N?NG G?I TR? M?C B?NH TIM B?M SINH
C cc d?u hi?u th??ng g?p: tr? ch?m l?n,t v?n ??ng, hay vim ph? qu?n, v nhi?u m? hi, v tm. C nh?ng d?u hi?u khc t g?p h?n: ng?t, ?au ng?c khi g?ng s?c, ph, t?c m?nh, huy?t kh?i.
3.1. Ch?m l?n: Hay g?p ? nhm c lu?ng thng tri - ph?i khng tm, t g?p ? nhm c tm.
3.2. L??i v?n ??ng: G?i b?ng d?u hi?u th? d?c hay tm khi g?ng s?c. Tr? s? sinh ?n ch?m v l??i, tr? l?n t tham gia cc ho?t ??ng ? tr??ng h?c.
3.3. Hay vim ph? qu?n: Hay th? nhanh, th?m ch kh th? - hay g?p trong lu?ng thng tri - ph?i khng tm.
3.4. Ra nhi?u m? hi: Hay g?p khi c suy tim do lu?ng thng tri - ph?i nhi?u.
3.5. Tm: l hi?n t??ng tm da v nim m?c, xu?t hi?n khi bo ho xy 96%. Nh? v?y, c?n l?u l c 1 vng - d thi?u xy, nh?ng khng bi?u hi?n tm trn lm sng.
3.6. C?n ng?t tm: Hay g?p nh?t trong Fallot 4 th? n?ng
Bi?u hi?n: Giai ?o?n ??u tr? kch thch, qu?y khc v tim nhanh, sau ? xu?t hi?n tm ?en, th? r?t nhanh, tr? x?u ?i, m?nh r?t nhanh ...
3.7. ?au ng?c: C th? l bnh th??ng ? tr? em, tuy nhin c th? g?p trong d? d?ng m?ch vnh, ho?c c vim mng tim.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209