Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n
 

Tim ti ??p nhanh v hay m?t bnh t?nh li?u ti c m?c b?nh tim ?

Email In PDF.

Tim ti ??p nhanh v hay m?t bnh t?nh li?u ti c m?c b?nh tim ?

Tr?n Hng 32 t, H n?i h?i: Ti r?t hay b? m?t bnh t?nh, tot m? hi, tim ??p nhanh, b? h?i h?p qu m?c khi g?p nh?ng vi?c b?t ng?.Ho?c khiph?i trnh by ki?n c?a mnh tr??c ?m ?ng. C ph?i ti b? b?nh tim? Ti ph?i lm g th?a bc s??

 

C?ng th?ng tm l ???c cho l m?t y?u t? gy b?nh v?a x? ??ng m?ch

Email In PDF.

C?ng th?ng tm l ???c cho l m?t y?u t? gy b?nh v?a x? ??ng m?ch quan tr?ng.

C?ng th?ng tm l thc ??y qu trnh v?a x? ??ng m?ch

C?ng th?ng tm l ???c cho l m?t y?u t? gy b?nh v?a x? ??ng m?ch quan tr?ngNh?ng ng??i hi?u bi?t v? stress, c s?c kh?e v tm l v?ng vng s? d? dng v??t qua ???c nh?ng tc ??ng c?a stress v vui t??i trong cu?c s?ng.
Ng??c l?i, nh?ng ng??i c c? th? ?m y?u, suy s?p, khng v??t qua v thch ?ng n?i th d? pht sinh b?nh t?t v c th? b? ?nh h??ng l?n b?i stress, d?n ??n ??t t? khi g?p nh?ng c s?c qu l?n trong cu?c ??i.
Bn c?nh 3 y?u t? nguy c? ch? y?u gy v?a x? ??ng m?ch l t?ng cholesterol mu, t?ng huy?t p v ht thu?c l, c?ng th?ng tm l c?ng ???c xc ??nh l m?t y?u t? nguy c? quan tr?ng.
C?ng th?ng v? tm l gy t?ng ho?t ??ng c?a h? th?n kinh giao c?m v do v?y gy ?nh h??ng x?u ??n thnh m?ch, lm r?i lo?n tu?n hon v t?ng nguy c? gy t?n th??ng cc t? bo n?i m?c, lm t?ng tnh th?m c?a t? bo n?i m?c v do v?y lm t?ng nguy c? l?ng ??ng LDL-C gy hnh thnh v pht tri?n v?a x? ??ng m?ch.

 

Phng b?nh tim m?ch ? ph? n?

Email In PDF.

Cch phng ng?a b?nh tim m?ch ? ph? n?

Khoa h?c ? ch?ng minh r?ng ? ?? tu?i sinh n?, h? th?ng tim m?ch c?a ph? n? ???c b?o v? b?i cc hormone sinh d?c n? (estrogen).

Ph? n? b? m?c cc b?nh tim m?ch mu?n h?n nam gi?i. Khoa h?c ? ch?ng minh r?ng ? ?? tu?i sinh n?, h? th?ng tim m?ch c?a ph? n? ???c b?o v? b?i cc hormone sinh d?c n? (estrogen), cc hormone sinh d?c ny c tc d?ng gi?m hm l??ng cholesterol c?a c? th?, b?o v? thnh m?ch v tim. Ph? n? qua sinh ?? th h? th?ng tim m?ch cng ???c b?o v? t?t h?n.

 
Trang 2 trong tổng số 5

gigigi

2013-09-12 191209