Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n

T?ng ti?t m? hi v cch ?i?u tr? b?ng m? n?i soi

Email In PDF.

T?ng ti?t m? hi v cch ?i?u tr? b?ng m? n?i soi

alt

C?n b?nh ny khi?n m? hi ra nhi?u ? bn tay, h? nch v bn chn. ?a ph?n b?nh nhn than phi?n r?ng h? g?p r?c r?i trong khi lm vi?c v giao ti?p, v d? nh? khi b?t tay, c?m bt, ?nh my v n?m tay ng??i yu. Tuy nhin, c?n b?nh ny c th? ch?a kh?i nh? m? n?i soi ng?c c?t h?ch giao c?m.

R?t nhi?u ch?c n?ng c?a c? th? ???c ki?m sot b?ng h? th?ng th?n kinh giao c?m v ph giao c?m. Chng c vai tr c?nh tranh v ??i l?p ??i v?i nhi?u ch?c n?ng c?a c? th? nh? nh?p tim, bi ti?t m? hi. Tuy ch?a bi?t r nguyn nhn gy t?ng ti?t m? hi nh?ng cc bc s? bi?t r?ng n ch?u s? ki?m sot c?a h? th?n kinh giao c?m. Ngoi ra, cc y?u t? nh? stress, c?m xc, vi?c luy?n t?p... c?ng gp ph?n lm t?ng ti?t m? hi. ? nh?ng ng??i b? b?nh n?ng, tri?u ch?ng ny c th? xu?t hi?n m?t cch t? nhin, khng c?n y?u t? kch thch. Kho?ng 1% dn s? M? b? ch?ng t?ng ti?t m? hi.

T?t c? cc ph??ng php ?i?u tr? khng ph?i ngo?i khoa ??u ch? l t?m th?i. Trong khi ?,m? n?i soi ng?c c?t h?ch giao c?m (ETS)??n gi?n m l?i ??t hi?u qu? cao, lm ng?ng s? ra m? hi qu m?c ? tay, v ?i khi c?ng gip gi?m m?t ph?n s? ra m? hi nhi?u ? chn v h? nch.

M?t ?ng n?i soi v cc d?ng c? nh? xu ???c ??a vo l?ng ng?c qua nh?ng l? c kch th??c b?ng ??u s?i r?m. Thng qua nh?ng chi?c l? g?n pha d??i nch, bc s? s? c?t b? dy th?n kinh kch ho?t vi?c ti?t m? hi.

M? n?i soi c ?u th? h?n h?n so v?i ph??ng php m? phanh c? ?i?n. Cc ca m? phanh th??ng ko di h?n v gy t?n th??ng nhi?u h?n (bc s? ph?i m? m?t ???ng l?n ? ng?c, c?t c?, tch x??ng s??n ?? ti?p c?n dy th?n kinh giao c?m). Ph?n l?n b?nh nhn ph?u thu?t ETS ???c ra vi?n trong cng ngy ho?c ngy hm sau v c th? b?t ??u cc ho?t ??ng c?a mnh g?n nh? ngay l?p t?c.

B?n quan tm ??n ph??ng php ?i?u tr? ny xin lin h?

TS. Ph?m H?u L? Khm v t? v?n

ho?c g?i ?i?n :0913572381

 

L?i khuyn cho b?nh nhn suy t?nh m?ch

Email In PDF.

18 L?i khuyn cho b?nh nhn Suy t?nh m?ch

V?n ??ng b?p chn cng v?i mang v? y khoa l hai ph??ng php quy?t ??nh s? thnh cng c?a ?i?u tr? suy t?nh m?ch. Khi b?p chn v?n ??ng s? n? ra t?ng ??t theo nh?p b??c c?a chn v p vo t?nh m?ch t?o ra m?t nht b?m mu v? tim. C?n hi?u r v?n ??ng nh? th? no l c l?i nh?t cho t?nh m?ch.

lk 1
1. ?n ?? ch?t x?, trnh b? to bn

??m b?o kh?u ph?n ?n h?ng ngy c ?? ch?t x? nh? tri cy, rau qu? t??i, ng? c?c, rau c?, ?? trnh b? to bn.

lk 2
2. ??m b?o nhu c?u 2 lt n??c m?i ngy

Nhu c?u n??c m?i ngy cho c? th? m?t ng??i l?n l 2 lt n??c (bao g?m: n??c u?ng v c? nh?ng th?c ?n ho?c th?c u?ng c n??c), ??c bi?t khi th?i ti?t nng.

lk 3
3. Nn mang giy ?? m?m, gt th?p. Khng nn mang giy cao gt

Nn b??c ?i t? nhin b?ng c? bn chn.

lk 4
4. Khng nn m?c qu?n o qu ch?t (b st qu)

Khng nn m?c nh?ng lo?i qu?n o ch?t, ??c bi?t l b st ? vng ch?u v hng. Qu?n o b ch?t lm c?n tr? mu l?u thng.

lk 5
5. Nn v?n ??ng nhi?u, ?i b? hng ngy

?i c?u thang b? thay v dng thang my.
C nhi?u c? h?i ?? t?p t?nh m?ch: ? cao ?c v?n phng, ? cc trung tm mua s?m, ? chung c? Nn dng thang b? v s?c kh?e t?nh m?ch c?a b?n.

alt
6. Ng?i ?ng t? th?, trnh ? p ln m?t d??i ?i

Khng ng?i ?ong ??a chn, nn ng?i t? th? ch?c ch?n: chn ch?m ??t, ?? m?t d??i ?i v?a ch?m gh? ho?c h?ng trn m?t gh?, sao cho m?t gh? khng t? ln m?t d??i ?i v s? lm c?n tr? l?u thng mu t?nh m?ch ch?y d?c m?t sau ?i.

lk 7
7. N?u cng vi?c c?a b?n bu?c ph?i ??ng lin t?c th nn thay ??i t? th? th??ng xuyn

B?n c th? ch?y t?i ch? m v?n lm vi?c ???c, n s? gip lm gi?m t?i ln h? th?ng t?nh m?ch c?a b?n.

lk 8
8. Trnh khing vc n?ng

Xch n?ng (v d? nh? ?i ch?, mua s?m) s? lm cho mu d?n xu?ng chn nhi?u h?n v lm cho t?nh m?ch cng b? qu t?i. C? g?ng trnh xch n?ng, hy ?? t?t c? ln xe ??y.

lk 9
9. Nn xoay trn bn chn trn gt chn

Xoay t? tri qua ph?i, v ng??c l?i.

lk 10
10. Nn nhn gt khi ph?i ng?i lu. L?p l?i nhi?u l?n

T?p nhn gt ??ng cng lc c? hai bn chn ln ??u cc ngn chn, l?p l?i nhi?u l?n.

lk 11
11. Ho?c nh?p chn khi ph?i ng?i lu. L?p l?i nhi?u l?n

Nh?c m?i bn chn ln xu?ng gi?ng nh? ??ng tc nh?p chn. C? g?ng nng bn chn ln t?i ?a cho ??n khi khng th? nh?c ln ???c n?a. L?p l?i nhi?u l?n.

alt
12. Ho?c ? chn co du?i hai chn xen k? khi ng?i lu

Co v du?i nh? hai chn xen k? nhau (? chn tr??c sau xen k?), k?t h?p nhn gt (lc co chn l?i) v nh?c bn chn (lc du?i chn ra).

lk 13
13. Nn t?p nh?ng mn th? thao c ??ng tc nh?p nhng v nh? nhng

V d? nh?: ?i b?, ch?y b?, khiu v?, b?i l?i, ??p xe,

alt
14. Khng nn ch?i nh?ng mn th? thao c? ??ng nhanh, m?nh v chuy?n 
h??ng ??t ng?t gy ch?n ??ng ln h? t?nh m?ch chn

Cc mn th? thao n?ng (c? t?, t?p th? hnh, ch?y t?c ??, nh?y cao, nh?y xa, ), cc mn c ??i ??u c?ng th?ng (tennis, c?u lng, ), nh?ng mn ch?i v?i bng (bng ?, bng r?, bng chuy?n, ).

lk 15
15. K chn cao khi ng?

Th? dn ngh? ng?i v ng?: nn k chn cao h?n tim kho?ng 15 cm.

lk 16
16. Sau khi t?m xong nn x?i chn l?i b?ng n??c l?nh

N??c l?nh s? lm co th?t t?nh m?ch, gip cho s? v?n chuy?n mu h?i l?u v? tim d? dng h?n.
Trnh t?m n??c nng.

lk 17
17. Sau khi t?m h?i, t?m b?n nn x?i chn l?i b?ng n??c l?nh

T?m h?i v ng?i ngm mnh trong n??c nng (Jacuzzi) c?ng ???c, nh?ng sau ? b?n ph?i nh? x?i chn l?i b?ng n??c l?nh v n?m gc chn cao.

lk 18
18. Khng nn ph?i n?ng nhi?u, n?ng nng c h?i cho t?nh m?ch c?a b?n

Chng ta th??ng thch t?m n?ng. Nh?ng n?ng nng c h?i cho t?nh m?ch c?a b?n. B?n nn ch?n n?i c bng mt, v n?u c ?i?u ki?n b?n nn ?i d?o trn b? bi?n b?ng cch l?i chn tr?n trong n??c bi?n l?nh.

 

KHM T? V?N B?NH SUY T?NH M?CH

Email In PDF.

KHM T? V?N B?NH SUY T?NH M?CH

ab


Nh?m nng cao khm v ?i?u tr? b?nh suy gin T?nh M?ch nng chi d??i cho nhn dn trong c?ng ??ng, Khoa Ph?u thu?t Tim m?ch v l?ng ng?c B?nh vi?n HN Vi?t ??c tri?n khai khm v t? v?n cho ng??i m?c b?nh " Suy gin t?nh m?ch nng chi d??i"

tm

KHOA PT TIM M?CH V L?NG NG?C B?NH VI?N HN VI?T ??C
PHNG KHM 127 T?NG 1 NH C2 KHU KHM B?NH

?i?n tho?i phng khm: 04.38253531 nhnh 392
?i?n tho?i t? v?n: 0916393842 - 0988558245
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Bc s? s? l?a ch?n ph??ng php no, ty thu?c vo tnh tr?ng lm sng c?a b?nh: ?? l?n c?a t?nh m?ch b? dn, c bi?n ch?ng khng, nguy c? c?a t?nh m?ch dn

?i?m chung c?a cc ph??ng php xm l?n l nh?m lo?i b? v?nh vi?n cc t?nh m?ch dn n?i d??i da (cc t?nh m?ch nng), hon ton khng can thi?p vo h? t?nh m?ch su. M?c ?ch l ?? th?m m?, ?? ?i?u tr? ho?c phng ng?a nh?ng bi?n ch?ng c th? x?y ra (nh? kh? n?ng hnh thnh huy?t kh?i cao ??i v?i cc t?nh m?ch ngo?n nghoo g?p khc qu nhi?u).

C?ng c?n nh?c l?i l h? t?nh m?ch nng ch? c tc d?ng thu gom d?ch v cc ch?t th?i chuy?n ha ?? ??a vo t?nh m?ch su. T? ?, t?nh m?ch su s? v?n chuy?n mu v? tim, sau khi ? qua th?n v gan ?? l?c ch?t d?, sau ? ??a ln ph?i ?? ??i l?y -xy. Nh? v?y, sau khi lo?i b? t?nh m?ch nng, cc ch?t d?ch d? s? ???c thu gom b?ng cc t?nh m?ch cn l?i ho?c tn sinh cc m?ch mu, ho?c b?ng h? th?ng b?ch huy?t t?i ch?.

alt

B?N LASER QUA DA

L dng n?ng l??ng laser b?n qua da ?? ??t nh?ng m?ch mu nh? li ti n?i ln b? m?t da (t?nh m?ch m?ng nh?n). S?c nng laser s? lm m?ch mu teo l?i v t?c v?nh vi?n. M?ch mu ch?t s? ?n d??i da.

Ph??ng php ny ch? p d?ng cho cc t?nh m?ch m?ng nh?n (cc s?i gn ?? li ti n?i d??i da) m khng dng cho cc t?nh m?ch l?n h?n.

CHCH X?

L dng m?t lo?i th t?o b?t ??c bi?t tim vo t?nh m?ch dn ?? lm ?ng kh t?nh m?ch l?i. Lo?i thu?c ny khi ti?p xc v?i mu trong t?nh m?ch s? nhanh chng ?ng l?i, lm t?c v?nh vi?n m?ch mu ny (gi?ng nh? ?? xi m?ng). Qua th?i gian, ?o?n t?nh m?ch ch?t s? teo l?i v ?n d??i da.

Ty theo ?? l?n t?nh m?ch m dng n?ng ?? thu?c khc nhau. T?nh m?ch cng l?n th ?? ??m ??c cng cao. T?nh m?ch nh? qu th khng chch x? ???c, ph?i ??t laser qua da.

phongmo1 PH?U THU?T T??C T?NH M?CH

T??c t?nh m?ch c th? dng d?ng c? ho?c khng. Nguyn t?c l r?ch da hai ??u t?nh m?ch c?n l?y b?, sau khi c?m mu, rt b? t?nh m?ch dn. Ph??ng php ny khng ?? l?i t?nh m?ch d??i da nh? ph??ng php khc, do ? khng th?y m?t ???ng xanh ?n d??i da sau khi lm th? thu?t.

R?CH T?NH M?CH L?Y C?C MU ?NG

Khi t?nh m?ch b? t?c gy ph chn bn d??i ch? t?c. Ty theo tnh tr?ng lm sng, bc s? s? quy?t ??nh th?i ?i?m thch h?p ?? r?ch l?y ?i c?c mu ?ng, nh?m gi?i p cho m?ch mu, t?o s? l?u thng tr? l?i bnh th??ng. N?u ?i?u tr? n?i khoa lm tan m?ch mu ???c th c th? khng c?n ph?i lm th? thu?t ny.

alt??T N?I M?CH B?NG LASER HO?C SNG RADIO (RFA)

?y l k? thu?t hi?n ??i nh?t hi?n nay. Tuy nhin, c?ng gi?ng nh? ph??ng php ph?u thu?t t??c t?nh m?ch, m?c ?ch c?a ph??ng php ny l lo?i b? v?nh vi?n cc t?nh m?ch nng b? dn v l?n, cn t??ng ??i th?ng. N?u ? ngo?n nghoo v g?p khc nhi?u, khng lm ???c ph??ng php ny v khng th? lu?n dy trong lng m?ch ???c.

K? thu?t c? b?n l lu?n m?t s?i dy kim lo?i th?t m?nh vo trong t?nh m?ch (c camera ho?c khng), t? d??i ln, ??n v? tr c?n thi?t, sau ? b?m nt kh?i ??ng trong vi giy, s?c nng c?a laser ho?c RF s? lm teo ??u trn c?a m?ch mu, lm t?c ???ng v? v ch?t m?ch mu v?nh vi?n. Qua th?i gian, m?ch mu s? kh ?i, ?? l?i m?t ???ng gn xanh ?en d??i da.

 

Dinh d??ng cho tri tim kh?e m?nh

Email In PDF.

Tri tim kh?e m?nh khng c nguy c? m?c cc b?nh v? tim m?ch l ?i?u ai c?ng mong mu?n. ?? lm ???c ?i?u ? chng ta nn ch t?i ch? ?? ?n u?ng c?a mnh. D??i ?y l ch? ?? nn ?n t?t cho tim m?ch, trnh nguy c? m?c hi?n t??ng nh?i mu c? tim - tri?u ch?ng nguy hi?m c th? d?n ??n t? vong trong 3 pht n?u khng c?p c?u k?p th?i.


Trnh ?n qu nhi?u d?n ??n th?a cn

Bo ph l m?t trong nh?ng nguyn nhn hng ??u d?n ??n x? v?a ??ng m?ch v b?nh tim m?ch bao g?m : t?ng huy?t p, khng isulin, cholesterol t?ng caoTheo cc nh khoa h?c, m?t ng??i bnh th??ng c ch? s? BMI ( cn n?ng chia cho bnh ph??ng chi?u cao ) dao ??ng t? 18 - 24,9. Tri tim c?a b?n ???c c?u t?o v ho?t ??ng t?t nh?t khi n lm vi?c trong m?t c? th? c ch? s? BMI t? 18-24,9.


N?u nh? b?n th?a 15 kg, ?i?u ? c?ng nh? hng ngy b?n khoc trn vai m?t ba l ??ng15 vin g?ch. Khi ? tri tim s? ph?i lm vi?c qu s?c, tnh tr?ng ny ko di khi?n c? tim ho?t ??ng km hi?u qu?. Tim c?ng gi?ng nh? m?t ??ng c? trong my mc, mu?n lm vi?c t?t v b?n ch? khi n lm vi?c ?ng cng su?t v th??ng xuyn b?o d??ng. B?o v? tim, trnh nguy c? m?c b?nh tim m?ch ph?i c m?t ch? ?? ?n h?p l, ?n t d?u, m?, mu?i, ???ngH?n ch? s? d?ng cc ?? ?n nhanh, th?c ph?m ? qua ch? bi?n, ho?c ?? ?ng l?nh, c ch?t b?o qu?n.

?n nhi?u rau v hoa qu? t??i

Rau qu? t??i c ch?a r?t nhi?u vitamin v khong ch?t cc lo?i. L??ng calorie trong rau qu? l?i th?p v nhi?u ch?t x? (ch?t nhu?n trng h?u ch). Rau qu? c?ng ch?a cc y?u t? vi l??ng nh? ??ng, k?m c ch cho h? tim m?ch. T?t nh?t nn ch?n cc lo?i rau qu? t??i v?a thu ho?ch. N?u l hoa qu? d? tr? ho?c ?ng h?p, nn ch?n nh?ng lo?i ???c c?t gi? trong t? l?nh ho?c ?ng l?nh. Trnh cc lo?i hoa qu? ?ng h?p c hm l??ng mu?i ho?c ???ng cao, rau qu? ?ng h?p tr?n d?u ho?c kem


?n ng? c?c nguyn h?t

K?t h?p ng? c?c nguyn h?t trong ch? ?? ?n u?ng ?? gi?m cholesterol. Ng? c?c nguyn h?t ch?a cc s?i ch?t x? gip ng?n c?n qu trnh hnh thnh m?ng x? v?a trnh tnh tr?ng ??ng m?ch vnh b? t?c ngh?n khi?n mu khng th? l?u thng ??n tim. V d? nh? g?o l?t, trong g?o l?t r?t giu ch?t dinh d??ng ??c bi?t l cc nguyn t? v sinh t? vi l??ng. L?p cm c?a g?o l?t khi xay d?i c?ng ch?a m?t ch?t d?u ??c bi?t c tc d?ng ?i?u ha huy?t p, lm gi?m cholesterol. V v?y ngay hm nay hy b? sung trong ch? ?? ?n m?t s? ng? c?c nguyn h?t.


H?n ch? ch?t bo c h?i v cholesterol

Ch?t bo c h?i t?n t?i nhi?u trong m? ??ng v?t, da ??ng v?t, d?u chin ?i chin l?i nhi?u l?n... ch?t bo t?n t?i trong ? kh t?ng h?p, phn h?y. N?u ch?t bo ny lin t?c ???c b? sung lu ngy s? hnh thnh cc kh?i m? th?a. Duy tr l??ng cholesterol d??i 300mg/ngy v?i ng??i kh?e m?nh v d??i 200mg/ngy v?i ng??i ? c l??ng LDL cao. Cc lo?i ch?t bo ???c khuyn nn s? d?ng l?a ch?n l d?u oliu, b? th?c v?t, d?u l?c,

th?t t m?


Th?t t m?

Nn l?a ch?n cc lo?i th?t t m? nh? th?t n?c, th?t gia c?m, c, lng tr?ng tr?ng. Nh?ng lo?i th?c ph?m ny cung c?p m?t l??ng l?n protein nh?ng l?i t ch?t bo km theo. Nhi?u loi c nh? c h?i, c thu, c trch, ngoi protein cn ch?a nhi?u ch?t omega 3, l m?t lo?i axit bo r?t t?t cho tim m?ch. M?t s? cc loi ??u nh? ??u nnh, ??u l?ng c?ng ch?a nhi?u protein nn c th? thay th? ???c th?t ??ng v?t. H?n ch? s?a ch?a tch b?, n?i t?ng ??ng v?t, lng ?? tr?ng, th?t ngu?i, th?t, s??n n??ng trong b?a ?n.


?n nh?t

?n m?n c th? lm t?ng huy?t p tm thu ln t? 8 10mmHg. L??ng mu?i trong ngy ??i v?i ng??i kh?e m?nh khng nn qu m?t tha c ph (kho?ng 2.300mg) v khng qu 1.500mg/ ngy ??i v?i ng??i trn 50 tu?i, ng??i c b?nh ?i tho ???ng, t?ng huy?t p, suy th?n.

 
Trang 1 trong tổng số 5

gigigi

2013-09-12 191209