Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

(Dn tr) - Cc bc s? ? gi?i thot ch?ng ti kh?i c?a t?, ?? gia ?nh ti ???c sum h?p. ?i?u m tr??c ?, chng ti khng dm m? t?i" l chia s? c?a v? ng Nguy?n V?n Gic, b?nh nhn suy tim giai ?o?n cu?i ???c h?i sinh sau ca ghp tim.
Chi?u 23/11, khi phng vin Dn tr g?i ?i?n xu?ng H?i Phng xin g?p bc Nguy?n V?n Gic, b?nh nhn ???c ghp tim t? ng??i cho ch?t no t?i b?nh vi?n Vi?t ??c, th bc ? ?i lm s?m.


V? ch?ng bc Gic trong l?n ti khm hm 1/11 t?i b?nh vi?n Vi?t ??c

(Dn tr) - Cc bc s? ? gi?i thot ch?ng ti kh?i c?a t?, ?? gia ?nh ti ???c sum h?p. ?i?u m tr??c ?, chng ti khng dm m? t?i" l chia s? c?a v? ng Nguy?n V?n Gic, b?nh nhn suy tim giai ?o?n cu?i ???c h?i sinh sau ca ghp tim.
Chi?u 23/11, khi phng vin Dn tr g?i ?i?n xu?ng H?i Phng xin g?p bc Nguy?n V?n Gic, b?nh nhn ???c ghp tim t? ng??i cho ch?t no t?i b?nh vi?n Vi?t ??c, th bc ? ?i lm s?m.


V? ch?ng bc Gic trong l?n ti khm hm 1/11 t?i b?nh vi?n Vi?t ??c

Bc L??ng Ng?c Thy, v? bc Gic h? h?i chia s?: Bc trai ?i lm tr? l?i h?n thng nay r?i. Gi? m?i ci t? sinh ho?t, lm vi?c, ?n u?ng, bc ??u kh?e m?nh nh? m?t ng??i bnh th??ng. M?i sng d?y bc ch? con trai ?i h?c cch tr??ng 5km, c? ?i c? v? l c? h?n ch?c cy s?. R?i v? nh, bc l?i ?i lm ngh? hn x c?a, s?t cho cc cng trnh xy d?ng. T?i v?, ?n c?m, t?m tp xong, hai v? ch?ng ti l?i ?i b? th? d?c ch?ng 3 - 4km. Gi?ng bc Thy vui m?ng khn t? b?i s?c kh?e c?a ch?ng ? hon ton ?n ??nh. Bc cng vui h?n khi bi?t tin cc bc s? b?nh vi?n Vi?t ??c ???c vinh danh nh?n Gi?i th??ng Nhn ti ??t Vi?t trong l?nh v?c Y D??c n?m 2011 do bo Dn tr t? ch?c.

Ngh? l?i nh?ng thng ngy v?t v? c?p ?? ??c, hnh l ?i kh?p cc vi?n ?? ch?a tr? c?n b?nh suy tim c?a ch?ng, bc Thy v?n khng kh?i rng mnh v c?m gic s? hi ch?ng c th? ra ?i b?t c? lc no. N?i lo suy th?n, chn y?u khng ?i ???c, khng th? t? ng?i d?y qu 10 pht, m?t ng? tri?n min, d?m b?a n?a thng l?i nh?p vi?n Vi?t Ti?p v ng?t b?ng ch?c tr? thnh th? y?u khi sau l?n khm siu m tim t?i b?nh vi?n Vi?t ??c, bc s? ni: Tim h?ng m?t r?i, ch?ng thu?c g c th? ch?a ???c n?a, ch? c n??c thay qu? tim m?i. Ti v?n nh? mi c?m gic r?ng r?i chn tay sau cu ni c?a bc s?. L tri tim con ng??i, ?u ph?i mu?n l l?y tim c?a ng??i khc r?i thay cho ???c Gia ?nh ti khc ng?t, ngh? r?ng l?n ny m?t ng ?y th?t r?i, bc Thy nh? l?i.

V?y nn v?i bc Thy, cho ??n gi?, l?m lc v?n ng? mnh ?ang m? v?i cu?c s?ng hi?n t?i.

Gia ?nh ti ?n cc bc s? c? ??i. Cc bc s? ? gi?i thot ch?ng ti kh?i c?a t?, ?? gia ?nh ti v?n ???c vui v?y, sum h?p. ?n cc bc l?m, s? bi?t ?n khng t? ???c b?ng l?i, c?ng khng bi?t c th? by t? nh? th? no, ch? bi?t ?? trong lng hai ch? Ghi ?n, bc Thy by t?.

??n nay, sau h?n n?a n?m ???c ghp tim, bc Gic tr? v? cu?c s?ng hon ton bnh th??ng, c khc ch?ng l ??u ??u ln b?nh vi?n Vi?t ??c ?? ki?m tra l?i ngy ??u m?i thng.

PGS.TS Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa tim m?ch v l?ng ng?c (BV Vi?t ??c) cho bi?t, ca ghp tim ny b?nh nhn ph?c h?i t?t ngoi s?c t??ng t??ng c?a cc bc s?. Tri tim m?i ? ha nh?p ??p, hon ton bnh th??ng v c?n b?nh suy th?n, ?au chn do chn p m?ch mu c?a ng Gic c?ng kh?i hon ton. ng ? t? ?i l?i, sinh ho?t bnh th??ng.

Theo TS ??c, tr??ng h?p c?a ng Gic l m?t ng??i r?t may m?n trong nhm 10 ng??i ch? ghp tim ?ang theo di t?i khoa. V trong th?i gian ch? ??i ?, c nh?ng tri tim ? m?t m?i v ng?ng ??p

ngu?n http://dantri.com.vn/c7/s7-540987/gia-dinh-toi-on-bac-si-ca-doi.htm

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209