Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

?? m?t tri tim khng l? nh?p

ANT? - Lc s? th?y Thch T?nh Hi?u b? ??a tr? m?i h?n 1 tu?i ?m s?p ch?t ?i g c?a m?y b?nh vi?n trn H N?i, khng t ng??i dn d??i qu ? i ng?i cho b: ?ng l lm phc ph?i t?i, ai ??i ??n ng?n ny tu?i l?i ph?i ?i nui con m?n. ??a nh? b?nh t?t hi?m ngho th? kia, th?y l?y ?u ra ti?n m ch?y ch?a cho n. Th? nh?ng th?y v?n ?i, tay b?ng con, mi?ng ni?m Ph?t, cu?i cng b?ng ni?m tin v t?m lng c?a th?y, ci sinh linh ?y c?ng thot kh?i tay th?n ch?t.


S? th?y Thch T?nh Hi?u v b Minh Tu?
ANT? - Lc s? th?y Thch T?nh Hi?u b? ??a tr? m?i h?n 1 tu?i ?m s?p ch?t ?i g c?a m?y b?nh vi?n trn H N?i, khng t ng??i dn d??i qu ? i ng?i cho b: ?ng l lm phc ph?i t?i, ai ??i ??n ng?n ny tu?i l?i ph?i ?i nui con m?n. ??a nh? b?nh t?t hi?m ngho th? kia, th?y l?y ?u ra ti?n m ch?y ch?a cho n. Th? nh?ng th?y v?n ?i, tay b?ng con, mi?ng ni?m Ph?t, cu?i cng b?ng ni?m tin v t?m lng c?a th?y, ci sinh linh ?y c?ng thot kh?i tay th?n ch?t.


S? th?y Thch T?nh Hi?u v b Minh Tu?

N?ng m?t ch? duyn


PGS.TS Nguy?n H?u ??c - Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch b?nh vi?n Vi?t ??c v?n nh? nh? in ci bu?i sng cch ?y h?n 1 thng, khi m?t ph? n? m?c qu?n o nu s?ng ??ng tr??c m?t ng v?i ??a tr? trn tay. ng nh? b?i ?y l l?n ??u tin m?t b?nh nhi vo khoa ng ph? trch m khng c b? m? hay ng??i thn ?i km, thay vo ? l?i l m?t s? n?: m?t tr??ng h?p r?t ??c bi?t.

Ngay t? nh?ng xt nghi?m ban ??u chu b ? ? ???c nh?n ??nh l b? d? t?t tim b?m sinh Fallot 4. ?y l m?t th? d? t?t tim r?t n?ng v?i nh?ng bi?u hi?n ban ??u l m?t m?i b tm ti, ho r?t d? - bc s? ??c ni. Tranh th? lc v?ng ng??i bc s? ??c m?i c th?i gian ti?p xc v?i nh s? ?? tm hi?u l do t?i sao l?i ??a chu b ?i vi?n. ng nh? l?i: B?y gi?, nh s? kia c?ng ph?i ch?u kh nhi?u nh m?t d xt t? cc b?nh nhn ?ang ?i?u tr? trong khoa, ng??i ta c? x x?m bn tn nhau ??y v? c : L? nh?, tu hnh sao l?i c con? ho?c Hay l nh cha c m m?u g?. G?ng mi cu?i cng ng m?i bi?t c?n nguyn vi?c t?i b?nh vi?n c?a s? th?y Thch T?nh Hi?u b?t ngu?n t? m?t bu?i sng thng 6-2011.

Trng Quang l m?t ngi cha nh? n?m ven Qu?c l? 5 thu?c thn Phong C?c x Minh ??c, huy?n M? Ho, H?ng Yn. Sng hm ?y, nh? th??ng l? th?y Hi?u d?y t? s?m ?? chu?n b? lm l? cho m?t s? ph?t t? trong thn th b?t ng? m?t ph? n? cn r?t tr?, ch? ?? 20 tu?i tay b? ??a con vo g?p th?y xin n??c u?ng. C?a Ph?t lc no c?ng r?ng m? cho nh?ng ng??i l? ?? ???ng nn th?y ch?ng ng?i ng?n b? gip ??a nh? ?? ng??i m? tr? kia ra gi?ng mc n??c r?a m?t. Rt s?n ly n??c ch? khch, th?y Hi?u c? nh? b? thi min b?i n? c??i c?a ??a nh? m qun b?ng ?i ng??i m? tr?. Th? r?i ??i mi c?ng khng th?y c ?y quay tr? vo u?ng n??c, th?y Hi?u ra tm th khng th?y ?u n?a. ??n qu tr?a th th?y ch?c ch?n, ng??i m? ?y ? b? ??a con l?i cho nh cha. L?n tm trong chi?c ti nh? ??ng ??, th?y Hi?u th?y m?t t? gi?y ghi v?n v?n m?y dng: V ?i?u ki?n khng cho php nn con khng th? nui ???c chu. Con xin cng l?i cho nh cha ??a b ny. Tr?m s? nh? cc th?y gip ??.

Tr? tr cha ny ? lu, c?ng ? t?ng nui c nhi b? b? r?i nn th?y Hi?u khng qu b?t ng? tr??c s? vi?c. Nhn sinh linh b nh? ?y, th?y ch? ngh?: u c?ng l ci duyn c?a ??a nh? v?i ch?n thi?n mn. Ch? e l ??a tr? m?i ???c vi thng tu?i, l?i l con gi, khng ?u ra s?a m? cho n b. Thi th th?y ?nh nui b? v?y. Th? l b V? Th? Minh Tu? nh?p h? kh?u vo nh cha.

Nh?ng ng??i tch ??c cho ??i

Cu chuy?n ??n ?y th s? ch?ng c g ?? ni ti?p, v ci s? nui con c?a m?t nh s? c?ng s? b? cu?n ?i trong m? ng?u s? ??i th??ng n?u nh? b Minh Tu? khng m?c m?t ch?ng b?nh hi?m ngho ph?i c?n ??n s? gip ?? c?a cc y bc s? khoa Ph?u thu?t tim m?ch - b?nh vi?n Vi?t ??c.

Th?c ra, tr??c khi ??n b?nh vi?n Vi?t ??c, b Tu? ? ???c ??a ??n m?t s? trung tm y t? khc, nh?ng th?y tnh tr?ng b qu n?ng nn h? ??u t? ch?i. Th?y Hi?u b?o: Lc ??u, ti c?ng khng bi?t con m?c b?nh g, ch? ngh? n vim ph? qu?n v ho r?t d?. ??n khi cc bc s? thng bo, b Tu? b? tim b?m sinh th th?y Hi?u ti m?t. M?t ca m? tim t?n 50 tri?u ??ng th nh cha l?y ?u ra. May cho th?y (hay ?ng ra l may cho b Tu?) ?ang lc kh kh?n th m?t ng??i quen mch th?y nn ??a t?i b?nh vi?n Vi?t ??c. C th? t?i ?, cc bc s? s? xin h? kinh ph ph?u thu?t cho b t? ch??ng trnh V tri tim tr? th?.

Khi ? r hon c?nh o le c?a b?nh nhn ??c bi?t ny, bc s? Nguy?n H?u ??c quy?t ??nh s? c?u b?ng ???c chu b. Tuy nhin ?? ?i t?i quy?t ??nh ?, ng ph?i ??ng tr??c m?t l?a ch?n v cng kh kh?n: V tnh tr?ng chu b kh n?ng nn t? l? r?i ro khi m? l r?t l?n. ?i?u ? ??ng ngh?a v?i vi?c n?u ca m? khng thnh cng th ton b? chi ph ph?u thu?t s? khng ???c ch??ng trnh V tri tim tr? th? thanh ton. Hay ni cch khc, n?u khng c?u ???c b Tu? th cc bc s? ch? cn cch t? b? ti?n ti ra m tr? cho ca m?. Khng m?, ch?c ch?n b Tu? s? ch?t, n?u m? th t? l? thnh cng r?t nh? nh?ng d?u sao c?ng v?n cn hy v?ng. ?y l m?t v? ??t c??c. Ci gi ph?i tr? khng ch? l tnh m?ng b Tu? m cn l uy tn v lng t? tr?ng c?a ton b? khoa Ph?u thu?t tim m?ch - b?nh vi?n Vi?t ??c.

5 ti?ng ??ng h? trong phng ph?u thu?t hm ? di nh? 5 ngy. ?ch thn bc s? ??c c?m dao tr?c ti?p m? cho b Tu?. Khi ca m? b?t ??u, th?y Thch T?nh Hi?u c?m chi?c chung nh? ??ng d??i m?t g?c cy ngoi sn l?ng l? t?ng kinh. Th?y tin, Ph?t s? ch?ng cho t?m lng c?a cc bc s? m ?? cho s? ph?n c?a sinh linh b b?ng nh?ng ??y b?t h?nh m th?y ? c?u mang su?t m?y thng tr?i.

Cu?i cng th s? quy?t tm c?a cc bc s? c?ng ???c ??n ?p. Nh?ng ngy h?u ph?u ??y c?ng th?ng c?ng tri qua, b Tu? d?n d?n h?i ph?c. By gi? th b Tu? ? t?nh, ? c th? a ch?i ?a. Th?y Hi?u ? c th? m?m c??i v cc bc s? ? c th? trt ???c gnh n?ng su?t nh?ng ngy qua. Ring ti, c? ngh? mi v? cu chuy?n ny: N?u s? th?y khng nh?n nui ??a tr?, ch? vi?c bn giao l?i cho chnh quy?n, ch?c ch?n s? th?y khng kh? s? v v?t v? su?t m?y thng tr?i. V, n?u cc bc s? c?a b?nh vi?n Vi?t ??c c?ng t? ch?i ph?u thu?t nh? ch? ??nh c?a ngnh y, c?ng coi nh? b tay gi?ng cc c? s? y t? khc th h? c?ng ch?ng ph?i ??ng tr??c nguy c? r??c n? vo ng??i.

V n?u nh? c? 2 ch? n?u kia x?y ra th ch?c ch?n b Tu? khng cn t?n t?i trn ci ??i ny n?a. May thay, trn ??i v?n c nh?ng ng??i khng ??t ra ch? n?u khi ??ng tr??c l??ng tm c?a chnh mnh.

Nguy?n Long

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209