Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

?i?u d??ng B?o Ng?c xinh ??p t?ng xt xa ch?ng ki?n b?nh nhi th?p t? nh?t sinh, ch? c khi v?a lau thi th? chu b v?a khc.

Ngh? ?ng qu

??n khoa Ph?u thu?t Tim m?ch - L?ng ng?c, b?nh vi?n Vi?t ??c, n? ?i?u d??ng trong khoa chi?m t? l? kh cao kho?ng 70%. Cng vi?c ?i?u d??ng ? ?y l ch?m sc b?nh nhn n?m trong khoa, b?nh nhn n?ng ? phng h?i s?c c?p c?u sau ph?u thu?t, s?p x?p l?ch khm, ??a ?n b?nh nhn. Th?m ch, h? cn c nh?ng nhi?m v? khng tn v ??y cao c? l ti?n b?nh nhn qu n?ng, tin l??ng khng qua kh?i v? v?i gia ?nh.

G?p ?i?u d??ng Nguy?n B?o Ng?c, ng??i b?nh s? c?m th?y ?? ?au ??n h?n. Ng?c hay c??i v kh xinh ??p. Ng?c cn qu tr?, em sinh n?m 1990. Sau khi h?c xong trung c?p Y, em vo ?y lm vi?c.

Ng?c t?ng tham gia thi tuy?n vo ngnh ti?p vin hng khng, nh?ng v ngh? ? ph?i ?i nhi?u, nh l?i neo ng??i nn Ng?c ? ch?n ngh? ?i?u d??ng ?? theo ?u?i. Em b?o r?ng, ?y l m?t ngh? ?ng qu, ch?m sc ???c cho ng??i b?nh r?i ng??i nh c?a mnh.

?i?u d??ng l cng vi?c v?t v?, ph?i tr?c ?m nh?ng Ng?c v?n vui v?. ? ngoi vi?n, d c vi?c g bu?n ??n m?y, khi ??n vi?n, b?n v?i b?nh nhn, g?p g? b?nh nhn khi?n em th?y vui th?y cu?c s?ng c ngh?a h?n.

Nh?ng ngh? ny c?ng khi?n em tr?n tr? nhi?u. M?t l?n, trong m?t kp tr?c, sau khi bc s? gi?i thch kh? n?ng c?u s?ng b?nh nhi khng cao. B? em b nghe th?y v?y, li?n qu? xu?ng van xin bc s? c?u. Em ch?ng bi?t lm g h?n ngoi an ?i ng??i nh b?nh nhi ch? vi thng tu?i ? d mnh c?ng th?y xt xa l?m, Ng?c k?.

V Ng?c m?i vo ngh? nn n?i v?t v? c?a ngh? ?i?u d??ng em v?n ch?a tr?i qua h?t. Em cn m? m?ng l?m. C?ng ph?i thi, Ng?c cn tr? qu.

Ngh? ?i?u d??ng v?i n? gi?i cng v?t v? h?n. Chuy?n ?? ch?ng con ? nh ?? ?i tr?c ?m l chuy?n nh?, th?m ch ngy T?t, v?n ph?i b? gia ?nh ?? ??n vi?n. C em, v?a c??i ch?ng, tu?n tr?ng m?t ch?a h??ng h?t ? ph?i ?i tr?c ?m, ?? ch?ng m?i c??i ? nh m?t mnh.

'Bng h?ng' n?i s? s?ng ci ch?t ch? trong gang t?c
T?i khu h?i s?c c?p c?u, khoa Ph?u thu?t Tim m?ch L?ng ng?c, cc n? ?i?u d??ng ? ?y kh b?n r?n v?i nh?ng b?nh nhn n?ng sau ph?u thu?t.

Ch? Nguy?n Th? Thu H, ph? trch ?i?u d??ng t?i ?y chia s?: Ti g?n b v?i ngh? ny ? 15 n?m nay. Tr??c, c? 5 ngy th tr?c ?m 1 ngy. Ch?ng ti v?n l b? ??i, c?ng c lc c? ch?ng v v? ph?i cng tr?c ?m. May m?n cho ti c b d ? cng nn trng nom ??.

C nh?ng lc, con ?m, s?t cao, tiu ch?y m v?n ph?i ??n vi?n tr?c, trong tr??ng h?p v?y, tr??c khi ?i lm, ti ph?i chu?n b? thu?c s?n sng, khi no r?i th g?i ?i?n v? h?i th?m con ?? v?a ??m b?o cng vi?c v?a ??m b?o cho con.

Gi?ng ch? H trng xu?ng: Ch?ng con bao gi? c?ng thch m? ? nh nh?ng v cng vi?c, c nh?ng hm sinh nh?t con hay g?p g? anh em trong gia ?nh l?i khng c m?t mnh. May m?n, ch?ng ch? c?ng thng c?m. Nh?ng c?ng c ng??i khng ???c theo ngh? nh? ch?. C n? ?i?u d??ng ? ph?i ch?n l?a gi?a gia ?nh v cng vi?c. Ng??i ? ph?i t? b? ngh? c?a mnh ?? t?p trung lo cho gia ?nh.

B?nh nhi m?t: V?a lau ng??i chu, v?a khc

Tr??ng ?i?u d??ng Nguy?n Th? Thu H b?o: Ch? c tnh yu v?i ngh? m?i gi? ch? lm ngh? ny lu ??n v?y. M? ch? c?ng cng tc trong ngnh y, b ni v?i ch? r?ng: Khi m? vo TPHCM, m? b? ?m, ?i?u d??ng trong ? r?t nh? nhng v?i b?nh nhn.

Con lm ngh? c?u ng??i c?n c t?m lng, hy xem gip ???c b?nh nhn l vui. Con ??ng ngh? mnh ch?m sc h? l ban ?n cho h?. Con ph?i gi? tnh c?m con ng??i v?i con ng??i trong cch c? x? v?i b?nh nhn.

Nh?ng l?i m? d?y, ch? H lun tm ni?m.

Ch? ch?m sc b?nh nhn v?i t?m chn tnh v r?i ch? c?ng nh?n ???c s? ?p tr? cho t?m chn tnh ?. T?ng bt ch cc ch? n?u ?n thm m?i khi ca tr?c mu?n, ch? mc cho b?nh nhi ngho. Khng ch? c ch?, m nh?ng n? ?i?u d??ng ? ?y cn chia s? su?t c?m, n??c u?ng cho b?nh nhn.

Trong k ?c c?a ch? H, ni?m vui th nhi?u m n?i ni?m c?ng l?m. M?i khi b?nh nhn ???c cc nh h?o tm ?ng h? ch? r?t vui nh?ng ch? c?ng bu?n khi c chu ra ?i trong hon c?nh b? m? qu ngho.

M?t b?nh nhn ch? vi thng tu?i m?c b?nh tim, nh ? t?n Cao B?ng ???c ph?u thu?t, nh?ng chu ? khng qua kh?i. Kh? thn th?ng cu, trng m?m m?m xinh x?n l?m.

Khi chu ? ra ?i, ch? v?a lau ng??i cho chu, v?a ngh?n ngo tun l? v xt xa. Chu m?t ?i, nh?ng b? m? khng c ti?n ?? ??a chu v? Cao B?ng.

Gia ?nh ??nh cho chu vo ti du l?ch r?i ?i v? b?ng xe khch. Cc bc s?, ?i?u d??ng ? ?y th?y v?y ??nh ?ng h? ti?n ??a chu v?. M?i ng??i m?t t. Nh?ng sau ?, cha m? chu quy?t ??nh ?? chu l?i b?nh vi?n nh? gip ??.

Nhi?u cu chuy?n c?m ??ng hng ngy v?n ti?p di?n ? vi?n, n?i s? s?ng ci ch?t ch? trong gang t?c. ? ?y, tnh c?m lun trn ??y.

  1. Nguy?n Tm

VTCnews

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209