Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

Cu?c ??u tr nh?ng 'bn tay vng' trn bn m?

10.10.2012 09:19

B?t ??u t? nh?ng cu?c h?i ch?n tr??c hng tr?m ca m? tim v?i nguy c? r?i do cao, m?c tiu duy nh?t m cc bc s? khoa ph?u thu?t Tim m?ch BV Vi?t ??c h??ng t?i l lm th? no ?? nh?ng tri tim khng l?i nh?p. ??i m?t gi?a s? s?ng v ci ch?t, ng??i th?y thu?c quy?t tm lm t?t c? ?? c?u s?ng con tim.

S?c m?nh c?a ni?m tin
Hai n?m tr??c, m?t b gi ?? h?n b? m? ?? b? l?i cho s? th?y ? cha Trng Quang, huy?n M? Ho, H?ng Yn khi m?i ???c vi tu?n tu?i. S? th?y Thch T?nh Hi?u ? ??t cho b ci tn Minh Tu? v?i ni?m hy v?ng nh sng tr tu? s? soi ???ng cho b ??n v?i t??ng lai t?t ??p. Nh?ng n?i lo c? l?n d?n khi Minh Tu? lun ?m y?u v?i nh?ng c?n ho ko di v s? th?y th??ng xuyn ph?i b? b ?i b?nh vi?n.
S? th?y Thch T?nh Hi?u ??a b Minh Tu? tr? l?i vi?n khm sau m?
B?n thn nh s? c?ng khng hi?u b m?c b?nh g, t?i sao nhi?u s? s? y t? t? ch?i khng ch?a tr?? Sau ?, cc bc s? c?ng thng bo cho s? th?y bi?t b Tu? b? b?nh tim b?m sinh v ?? ti?n hnh ph?u thu?t s? t?n r?t nhi?u ti?n. S? th?y T?nh Hi?u chong vng, v nh cha khng th? c s? ti?n 50 tri?u ?? c?u chu b. ?ang trong c?nh ti?n thoi l??ng nan, c ng??i mch th?y mang Minh Tu? ??n BV Vi?t ??c v?i hy v?ng cc bc s? ? ?y s? ku g?i kinh ph ?? ph?u thu?t cho b.
PGS TS Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa ph?u thu?t Tim m?ch, BV Vi?t ??c v?n khng qun hnh ?nh m?t ph? n? m?c ?? nu sng b? trn tay ??a tr? m?t m?i tm ti, nhn ng nh? c?u c?u. Ngay t? nh?ng xt nghi?m ??u tin ? xc ??nh Minh Tu? b? d? t?t b?m sinh Fallot 4 ? th? n?ng. Khng kh trong phng h?i ch?n chng xu?ng, m?i ng??i ??u tin l??ng t? l? thnh cng c?a ca ph?u thu?t ny r?t t.

N?u ca m? th?t b?i, ton b? chi ph ph?u thu?t s? khng ???c nh ti tr? tri tim cho em thanh ton v trong tnh hu?ng ?, cc bc s? s? ph?i b? ti?n ti ra ?? b tr?. Nghim tr?ng nh?t khi tnh m?ng c?a b Minh Tu? m?t ?i, c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c uy tn, lng t? tin c?a ton b? khoa Tim m?ch b? t?n th?t B?t ch?p m?i r?i ro, cc bc s? quy?t tm m? cho chu b.
Ca ph?u thu?t tim ??y cn no.
?ch thn bc s? ??c tr?c ti?p c?m dao m?. Ca m? ko di 5 ti?ng ??ng h? m t??ng nh? 5 ngy tr?i, v?i s? ??u tr, cn no ph?i c?u s?ng b Tu? b?ng m?i gi. Khi b Tu? ???c ??a vo phng m?, th?y Thch T?nh Hi?u ??ng d??i g?c cy ngoi sn b?nh vi?n b?t ??u t?ng kinh v?i ni?m tin ??c Ph?t s? ch?ng cho t?m lng c?a cc bc s? v gia h? cho Minh Tu?, ?? sinh linh b b?ng ??y b?t h?nh v??t qua c?n b?o b?nh.
??u tr trn bn m?
H?t ca m? ny ??n ca m? khc, kho?ng cch mong manh gi?a s? s?ng v ci ch?t lun l n?i tr?n tr? ??i v?i ng??i bc s?. Bc s? ??c chia s?: Tm l c?a ng??i bc s? tr??c ca m? r?t c?ng th?ng v?i r?t nhi?u cu h?i. Lm th? no ?y ?? r?i do th?p nh?t v t? l? thnh cng cao nh?t? Ch?n l?a gi?i php s?a ch?a, thay th?, trang thi?t b? lo?i no ?? ti?t ki?m chi ph ph?u thu?t ? m?c t?i ?a cho ng??i b?nh
Khng ai c th? t??ng t??ng ???c tr?ng thi tm l c?a ng??i bc s? khi h? b?t ??u ???ng m? ??u tin trn c? th? ng??i b?nh, ??i di?n v?i tri tim ?ang ?a mu trong t?ng nh?p rung y?u ?t. 5 ti?ng ??ng h? c?ng m?t di theo hng tr?m m?ch mu, x? l t?ng th??ng t?n c?a con tim ch? c?n m?t giy ch?m tr?, m?t nt th?t m? sai, v? tr van tim b? l?ch, b?nh nhn s? ph?i tr? gi b?ng tnh m?ng.
Th?c t?, nh?ng tr??ng h?p b?nh cng n?ng, r?i do cng cao v m? kh v ph?c t?p, c s?ng t? l? thnh cng c?ng khng l?n, chi ph ph?u thu?t l?i r?t cao. Tr??c tnh th? ?, d ch? cn 1% hi v?ng s?ng cc gia ?nh v?n s?n sng k gi?y m? cho con em mnh. Ch? k ? ??ng ngh?a v?i vi?c h? ??t t?t c? ni?m tin vo ??i ng? th?y thu?c v?i hy v?ng duy nh?t con mnh ???c c?u s?ng. Trong hon c?nh ?, cc bc s? hi?u r?ng, b?n thn h? ?ang gnh trn vai gnh n?ng c?a ??c tin v? s? s?ng.
Cu?c chi?n sau ph?u thu?t
Ca m? thnh cng nh?ng chuy?n sang phng h?u ph?u r?i, qu? tim b nh? ?y c ??p l?i n?a hay khng? Cu h?i ny th?t kh ??i v?i cc bc s?, y t, ?i?u d??ng, nh?ng ng??i tr?c ti?p ? bnh c?nh b?nh nhn m?i ngy trong phng ch?m sc ??c bi?t, khi ph?i ??i m?t v?i nhi?u tnh hu?ng c?ng th?ng, ??ng th?i c?ng l cu?c chi?n sau ph?u thu?t c?a chnh nh?ng b?nh nhn.
Sau ca m?, b Mai ? H N?i ? tr?i qua g?n 4 tu?n n?m trong phng h?u ph?u. Tnh tr?ng r?t nguy k?ch, l?ng t? gin h?t, Mai hn m hon ton, cc bc s? xc ??nh b s? ch?t. Bn ngoi hnh lang phng h?u ph?u, cch ? ch? vi b??c chn, b? m? b Mai khng h? bi?t ??n c?n nguy k?ch c?a con v trong lng h? khng h? ngh? ??n vi?c con mnh s? ch?t.
V? ch?ng h? m?i c??i nhau, Mai l ??a con ??u lng, l th? ti s?n qu gi nh?t ??i v?i h? v khi ??a con vo phng m?, d bi?t l ngn trng nguy hi?m, nh?ng h? v?n c ni?m tin s? l?i nhn th?y n? c??i c?a b... D trong v v?ng, khng ai ngh? ??n vi?c b s? "ra ?i. Ngay trn ??u gi??ng b Mai treo nh?ng qu? bng v?i dng ch? Mai ?i c? ln!.

V nh? c php l?, m?t ngy tri tim b b?ng c?a Mai rung ln nh?ng nh?p ??p y?u ?t, b Mai m? m?t nhn xung quanh C b tr? v? trong vng tay yu th??ng c?a b? m? cng nh?ng gi?t n??c m?t vui m?ng c?a t?t c? y bc s?
B Tu?n ngy ln khm l?i
B Tu?n ? H?i Phng vo vi?n khi m?i 3 thng tu?i. M? tim xong, nh?ng ph?i qu y?u nn b khng th? th? v tim c?ng khng ??p l?i ???c, bc s? ph?i dng my mc h? tr? cho b. N?m hng thng tr?i trong phng ch?m sc ??c bi?t, s?c kh?e c?a Tu?n ngy cng tn l?i v b?nh tim n?ng ko theo nhi?u bi?n ch?ng. Ch? c?n tho my mc ra l Tu?n s? ra ?i v?nh vi?n. Hng ngy nhn Tu?n v nh?ng ??a tr? b b?ng n?m trn gi??ng b?nh, trong tm nh?ng y bc s? lun c?u nguy?n cc b ??ng r?i xa tr?n gian.
?i?u d??ng Nguy?n Xun Vinh vi?t trong nh?t k c?a mnh: Ph?i c? ln con ? T? ngy con sinh ra ??n gi? ch? bi?t ??n m?t mu tr?ng, mu tr?ng c?a o blouse, mu tr?ng c?a ga gi??ng b?nh, t? sng ??n t?i ch? bi?t ??n thu?c v nh?ng m?i tim Ngoi kia c m?t tr?i, hoa c? d?i v c c? nh?ng mu s?c khc ??p h?n mu tr?ng m con ? bi?t. Bi?t l kh, nh?ng hy v??t ln s? nghi?t ng c?a s? ph?n, con s? tm ???c s? bnh yn.
B? m? b Tu?n tr?i qua 3 thng tr?i ch? ??i tin con v?i nhi?u ?m th?c tr?ng, m thng tin v? con v?n m? m?t. Nhi?u ?m, h? g?i ?i?n tho?i cho ?i?u d??ng Vinh lc 1-2h sng ch? ?? h?i: Anh ?i, con em sao r?i?. Lm sao c th? tr? l?i cho h? r?ng 'b Tu?n ?ang r?t nguy k?ch', lm sao c th? lm tan ?i ni?m hi v?ng nh? nhoi ?ang chy ln trong lng ?i v? ch?ng tr? ?y", ?i?u d??ng Vinh ngh?n ngo ni.

B Tu?n v?n n?m bn gin my mc, trang thi?t b? hi?n ??i v ngy thng v?n tri qua cho ??n ngy ti?ng khc vang ln trong phng h?u ph?u. Cc y bc s? m?ng r?i n??c m?t v bi?t ch?c r?ng Tu?n ? ???c h?i sinh t? ci ch?t.

H??ng Tr?n (Xzone/TTT?)

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209