Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

Con ?i, khng l? m? l?n th? 3 ?? m?t con mi mi ?

(Dn tr) - L?n th? nh?t ch? m?t con khi thai m?i 8 tu?n tu?i. L?n th? hai ??a con cho ??i ???c 1 tu?n th b? ch? m ?i v c?n b?nh tim b?m sinh. ??n l?n ny, ??a con th? 3 m?i ???c 3 thng tu?i c?ng ?ang bn l?n ranh m?ng manh c?a s?ng ch?t.

Ti ph?i ??ng l?ng h?i lu tr??c hnh hi b nh? c?a em bn gi??ng b?nh. Nh?ng ti?ng tic t?c c?a chi?c my tu?n hon tim ph?i trong m?t khng gian im ?ng cng lm hnh hi c?a em tr? nn qu ??i ?ng th??ng. 3 thng tu?i, em cn qu b ?? ph?i gnh ch?u nh?ng ??n ?au do b?nh t?t hi?m ngho mang l?i.
Em l H Ng?c Bch, b?nh nhn nh? tu?i nh?t ?ang ph?i ??u tranh v?i t? th?n t?ng giy t?ng pht t?i phng c?p c?u c?a Khoa Tim m?ch B?nh vi?n h?u ngh? Vi?t ??c su?t 10 ngy nay. Trao ??i v?i chng ti, PGS-TS Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Tim m?ch cho bi?t, ph?i suy ngh? l?m ng m?i nh? ??n chng ti ?? tm cch c?u cho b Ng?c Bch, b?i ch? m?i cch ?y 1 tu?n thi, ng c?ng ? nh? chng ti v c?u thnh cng cho b?nh nhn Bi Th? Hu? ?i?u tr? t?i khoa b? suy tim n?ng.
Con ?i, khng l? m? l?n th? 3 ?? m?t con mi mi ?
B H Ng?c Bch ?ang bn l?n ranh m?ng manh c?a s?ng v ch?t do b?nh tim b?m sinh km b?nh vim ph?i r?t n?ng

(Dn tr) - L?n th? nh?t ch? m?t con khi thai m?i 8 tu?n tu?i. L?n th? hai ??a con cho ??i ???c 1 tu?n th b? ch? m ?i v c?n b?nh tim b?m sinh. ??n l?n ny, ??a con th? 3 m?i ???c 3 thng tu?i c?ng ?ang bn l?n ranh m?ng manh c?a s?ng ch?t.

Ti ph?i ??ng l?ng h?i lu tr??c hnh hi b nh? c?a em bn gi??ng b?nh. Nh?ng ti?ng tic t?c c?a chi?c my tu?n hon tim ph?i trong m?t khng gian im ?ng cng lm hnh hi c?a em tr? nn qu ??i ?ng th??ng. 3 thng tu?i, em cn qu b ?? ph?i gnh ch?u nh?ng ??n ?au do b?nh t?t hi?m ngho mang l?i.
Em l H Ng?c Bch, b?nh nhn nh? tu?i nh?t ?ang ph?i ??u tranh v?i t? th?n t?ng giy t?ng pht t?i phng c?p c?u c?a Khoa Tim m?ch B?nh vi?n h?u ngh? Vi?t ??c su?t 10 ngy nay. Trao ??i v?i chng ti, PGS-TS Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Tim m?ch cho bi?t, ph?i suy ngh? l?m ng m?i nh? ??n chng ti ?? tm cch c?u cho b Ng?c Bch, b?i ch? m?i cch ?y 1 tu?n thi, ng c?ng ? nh? chng ti v c?u thnh cng cho b?nh nhn Bi Th? Hu? ?i?u tr? t?i khoa b? suy tim n?ng.
Con ?i, khng l? m? l?n th? 3 ?? m?t con mi mi ?
B H Ng?c Bch ?ang bn l?n ranh m?ng manh c?a s?ng v ch?t do b?nh tim b?m sinh km b?nh vim ph?i r?t n?ng

Th?t s? l l?n th? hai trong vng 1 tu?n m c?u c?u ??n nh?ng t?m lng h?o tm ti c?ng y ny l?m. Nh?ng n?u ? l cch duy nh?t ?? c?u m?t tnh m?ng con ng??i, titr?m ngh? l ?i?u ?ng lm, bc s? ??c b?t ??u cu chuy?n v?i chng ti v? b Ng?c Bch ?ng th??ng.

Theo bc s? ??c, b Ng?c Bch b? thng lin th?t l? l?n v cn ?ng ??ng m?ch l?n, b? t?ng p l?c ??ng m?ch ph?i r?t n?ng. Ngay t? khi m?i sinh, em ? ???c cc bc s? ch?n ?on c?n b?nh tim ?ng s? ny nh?ng ch?a m?t b?nh vi?n no dm ph?u thu?t tim cho em, b?i em cn qu b. Ai c?ng kh?t h?n ??n m?t ngy s?c kh?e b t?t h?n, cn n?ng ?? h?n m?i ??ng ??n dao ko.
M?i c 3 thng tu?i, b Ng?c Bch ? ph?i ch?ng ch?i l?i v?i bao b?nh t?t hi?m ngho
M?i c 3 thng tu?i, b Ng?c Bch ? ph?i ch?ng ch?i l?i v?i bao b?nh t?t hi?m ngho

Nh?ng khi b? m? ??a b ??n khm ? khoa chng ti, v?i l??ng tm c?a ng??i bc s?, chng ti ? ngay l?p t?c ph?u thu?t tim cho b. B?i n?u khng m? s?m, di?n bi?n suy tim c?a Ng?c Bch s? ngy m?t n?ng h?n v nguy c? t? vong ??n b?t k? lc no. Tuy nhin, ngay sau khi ph?u thu?t tim xong, m?c d cc th??ng t?n tim ? ???c v h?t nh?ng em g?p bi?n ch?ng ph?i b? ph v t?ng p l?c r?t n?ng, tim khng th?c hi?n ch?c n?ng trao ??i oxy ???c n?a, bc s? ??c k?.

?? c?p c?u cho b, cc bc s? c?a khoa Tim m?ch ? ph?i ch?y h? th?ng tu?n hon tim ph?i (ECMO). ?ng m?ng l sau khi ch?y h? th?ng ny, tim c?a b Ng?c Bch ?p ?ng h?n, ti?n tri?n t?t d?n ln v kh? n?ng s?ng st v?n cn n?m trong t?m ki?m sot. Ch? c m?t ?i?u tr?n tr?, l chi ph ch?y h? th?ng my ny c?n di ngy v r?t ??t ??, trong khi hon c?nh b? m? c?a em l?i qu kh kh?n, bc s? ??c cho bi?t.

Theo bc s? ??c, v?i h? th?ng tu?n hon tim ph?i, m?i l?n thay qu? l?c ph?i t?n t? 50 ??n 60 tri?u ??ng, v ch? s? d?ng trong vng 5 ??n 7 ngy, ch?a k? ti?n thu?c ?i?u tr? m?i ngy c?ng t? 2 ??n 3 tri?u ??ng. ?? c?u b?nh nhn, c th? ph?i thay vi qu? l?c, trong khi b?o hi?m y t? khng chi tr? cho nh?ng trang thi?t b? k? thu?t cao nh? h? th?ng tu?n hon ny.
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209