Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

S? s?ng tnh b?ng gi? c?a c sinh vin tu?i 20

Nh?ng gi?t n??c m?t l?n di c?a em khi?n ng??i m? gi nua c?m nh? c nh?ng nht dao c?a su vo lng. Ti hi?u n?i ?au ??n c?a b khi bc s? b?o n?u con gi khng ti?n hnh ph?u thu?t g?p, th tnh m?ng kh gi? ???c.

S? s?ng c?a c gi tu?i hai m??i gi? ?y c?ng ch? cn ??m ???c t?ng gi?, th?m ch t?ng pht, n?u nh? em khng ???c ph?u thu?t tim g?p, ? l tnh c?nh c?a c sinh vin Tr??ng cao ??ng pht thanh truy?n hnh H Ty Bi Th? Hu?. C ai ng? ngy t?t nghi?p cch ?y h?n 2 thng c?ng l ngy ??nh m?nh, khi b?ng d?ng em m?c ph?i b?nh Osler (b?nh vim n?i tm m?c nhi?m khu?n c?p tnh - PV).
Nh?ng gi?t n??c m?t l?n di c?a em Bi Th? Hu? khi b?ng d?ng r?i vo c?nh th?p t? nh?t sinh
Nh?ng gi?t n??c m?t l?n di c?a em Bi Th? Hu? khi b?ng d?ng r?i vo c?nh "th?p t? nh?t sinh"

S? s?ng tnh b?ng gi? c?a c sinh vin tu?i 20

Nh?ng gi?t n??c m?t l?n di c?a em khi?n ng??i m? gi nua c?m nh? c nh?ng nht dao c?a su vo lng. Ti hi?u n?i ?au ??n c?a b khi bc s? b?o n?u con gi khng ti?n hnh ph?u thu?t g?p, th tnh m?ng kh gi? ???c.

S? s?ng c?a c gi tu?i hai m??i gi? ?y c?ng ch? cn ??m ???c t?ng gi?, th?m ch t?ng pht, n?u nh? em khng ???c ph?u thu?t tim g?p, ? l tnh c?nh c?a c sinh vin Tr??ng cao ??ng pht thanh truy?n hnh H Ty Bi Th? Hu?. C ai ng? ngy t?t nghi?p cch ?y h?n 2 thng c?ng l ngy ??nh m?nh, khi b?ng d?ng em m?c ph?i b?nh Osler (b?nh vim n?i tm m?c nhi?m khu?n c?p tnh - PV).
Nh?ng gi?t n??c m?t l?n di c?a em Bi Th? Hu? khi b?ng d?ng r?i vo c?nh th?p t? nh?t sinh
Nh?ng gi?t n??c m?t l?n di c?a em Bi Th? Hu? khi b?ng d?ng r?i vo c?nh "th?p t? nh?t sinh"

Ngy 20/7, ?ch thn PGS-TS Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Tim m?ch B?nh vi?n h?u ngh? Vi?t ??c H N?i lin l?c v?i chng ti ?? tm m?t s? h? tr?, gip cho em Bi Th? Hu? m?t c? h?i ph?u thu?t tim c?u s?ng tnh m?ng, v?n ?ang trong tnh tr?ng ngn cn treo ??u s?i tc.

Qu? nh? l?i bc s? ??c, hnh ?nh ti?u t?y, ?ng th??ng c?a Hu? trn gi??ng b?nh, v?i ?? th? dy nh? ch?ng ch?t cng m thanh tch t?c ?ng s? c?a chi?c my h? tr? tim khi?n chng ti khng kh?i xt xa. B Ng Th? Nhin (sinh n?m 1960), qu ? x Thi H?c, huy?n Thi Th?y, t?nh Thi Bnh, m? c?a em Bi Th? Hu? n?m ch?t l?y tay ??a con gi ?ng th??ng, r?i b?t ??u k? v?i ti trong n?i lo l?ng cng c?c.
Th?y con khc, b Nhin c?m nh? c nh?ng nht dao c?a su vo lng
Th?y con khc, b Nhin c?m nh? c nh?ng nht dao c?a su vo lng

Hai thng tr??c, b?ng d?ng con gi ti ku ?au chn, ?au tay r?i s?t cao. Chu nh?p vi?n ? t?nh th ???c ch?n ?on b? b?nh Osler. N?m ?i?u tr? 3 tu?n khng kh?i, tim b? suy ngy cng n?ng nn ???c chuy?n ??n B?nh vi?n B?ch Mai (H N?i) c?p c?u nh?ng c?ng khng kh? quan r?i nay ???c chuy?n sang ?y, ch? Nhin k?.

Trao ??i ti?p v? hi?n tr?ng s?c kh?e c?a b?nh nhn Bi Th? Hu?, bc s? ??c cho bi?t: Lc B?nh vi?n B?ch Mai chuy?n sang ?y th di?n ti?n suy tim c?a b?nh nhn ? qu n?ng khi?n van 2 l ? tim b? ph h?ng hon ton, d?n ??n ph ph?i c?p. Chng ti ? ph?i ti?n hnh ?i?u tr? tch c?c, v tnh tr?ng c ???c c?i thi?n h?n nh?ng v?n ?ang giai ?o?n h?t s?c nguy hi?m. C th? ni b?nh nhn ??n gi? v?n cn s?ng ? l ?i?u k? di?u l?m r?i.
Th?y con khc, b Nhin c?m nh? c nh?ng nht dao c?a su vo lng
Hai m? con ??ng tr??c tnh c?nh nguy nan m khng tm th?y l?i ra ch? v thi?u 60 tri?u ??ng chi ph ph?u thu?t

Tuy nhin, ?i?u k? di?u nh? bc s? ??c ni th?c t? c?ng ch? ko di thm ???c t gi? ??ng h? n?a thi, b?i m?t khi b?nh nhn Bi Th? Hu? khng ???c can thi?p ph?u thu?t tim cng s?m cng t?t th s? s?ng s? nhanh chng v?t t?t. Ci kh kh?n nh?t ? ?y l?i chnh l v?n ?? ti?n b?c. B?nh nhn nh?p vi?n nh?ng khng c b?o hi?m y t? do b?o hi?m v?a h?t h?n sau khi em t?t nghi?p. Trong khi, chi ph ph?u thu?t c?a b?nh nhn l?i ??t g?p hai, g?p ba so v?i nh?ng b?nh nhn m?c cc d? t?t v? tim bnh th??ng khc. Chng ti ? c? g?ng tm m?i cch ?? gip b?nh nhn, nh?ng c?ng ch? trong ?i?u ki?n c th? c?a mnh m thi, bc s? ??c cho bi?t thm.

Theo bc s? ??c, chi ph ph?u thu?t tim cho em Hu? c?n t nh?t 60 tri?u ??ng, cn tho?i mi h?n l kho?ng 100 tri?u ??ng, b?i ngoi chi ph ph?u thu?t th chi ph cho qu trnh ?i?u tr? sau m? c?ng r?t ph?c t?p, c?n s? d?ng nhi?u lo?i thu?c ??t ti?n. Ti hi?u l?i c?a bc s? ??c, b?i n?u nh? b?nh vi?n ch?p nh?n ?i?u tr? mi?n ph cho b?nh nhn th ??ng ngh?a phc l?i x h?i c?a cc nhn vin, cn b? y bc s? trong khoa tim m?ch c?ng s? b? tr? ?i, m m?i n?m th c hng tr?m ca b?nh nhn nh?p vi?n ?i?u tr? trong tnh tr?ng khng xu dnh ti.
Php nhi?m mu li?u c x?y rav?i c sinh vin tu?i 20 m?c b?nh suy tim qu n?ng ?
Php nhi?m mu li?u c x?y rav?i c sinh vin tu?i 20 m?c b?nh suy tim qu n?ng ?
Chng ti c?ng c? g?ng h?t s?c r?i, nh?ng hai v? ch?ng ch? lm ??ng ru?ng nn ?? c s? ti?n m?y ch?c tri?u bi?t ki?m ?u ra. ?? ?i?u tr? cho con gi ??n by gi?, chng ti ? vay m??n kh?p n?i h?n 50 tri?u m b?nh khng nh?ng khng ti?n tri?n l?i cng x?u ?i. Khng l? m?ng c?a ??a con gi tu?i hai m??i c?a chng ti ? ??n lc t?n r?i sao ?, b Nhin h?i ti r?i n??c m?t l?n di trn ?i g m ? nh?n nheo v m?u sinh.
Lc ny, n?m trn gi??ng b?nh, d??ng nh? em Bi Th? Hu? hi?u h?t tnh c?nh c?a mnh nh?ng khng th? th?t nn l?i. Trong ?i m?t em ch? bi?t ch?y ra nh?ng gi?t l? cay ??ng, t?i bu?n
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209