Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

Cha?ng trai dn t?c Dao nguy ki?ch tr??c b?nh tim qui c

(Dn tr) - 25 tu?i, em ?ang la? tru? c?t trong gia ?i?nh v??i 1 ???a con be? nho? thi? c?n b?nh qua?i a?c ?p ??n. Ch??ng th? ln n??ng, ?i r??ng ki?m ca?i ?n nui v?? con, em n??m ?y trong c?n pho?ng da?nh cho b?nh nhn c?p c??u, c? g??ng th?? sau t?m m??t na? xi.

Em tn la? ???ng Kim Quy?, la? ng???i dn t?c Dao ta?i ba?n P???c, xa? Th? Bi?nh, huy?n Lm Bi?nh, ti?nh Tuyn Quang. Nh? bao trai tra?ng trong ba?n mi?nh, 19 tu?i em k?t hn v??i c s?n n?? cu?ng qu r?i sinh m?t be? trai kha?u khi?nh sau ?o?. Sinh ra trn mi?n qu nghe?o kho?, gia ?i?nh b? me? ??u thu?n nng va? ?ng con, nn ta?i sa?n l??n nh?t b? me? cho em ?? l?p nghi?p la? ca?i nha? ??t va? n??ng lu?a ?u? gieo 4kg tho?c gi?ng. V?? ch?ng em khai hoang thm ????c khoa?ng ??i gieo ????c 2kg ng gi?ng. Cu?c s?ng tuy co?n nhi?u thi?u th?n nh?ng co? s??c kho?e nn 2 v?? ch?ng v?n lo ?u? ????c ca?i ?n.
Cha?ng trai dn t?c Dao nguy ki?ch tr??c b?nh tim qui c
Sau 3 n?m ch?ng ch?i v?i b?nh tim ? nh, anh Qu gi? ph?i nh?p vi?n c?p c?u v di?n bi?n b?nh tim tr? n?ng
Tai ho?a ?p ??n va?o 3 n?m tr???c ?y, khi nh??ng c?n ?au t??c ng??c ke?o da?i khng ng??t, r?i kho? th?? ??n ti?m ta?i ca? ng???i, nh??ng t???ng do nh??ng nga?y qu?n qu?t trn n??ng la?m em bi? lao l?c. Nghi? ng?i ?? nha? ca? tha?ng ma? b?nh khng d??t, Quy? ?a?nh ba?n m?t n??a s? lu?a v??a thu hoa?ch ????c h?n 1 tri?u xu?ng b?nh vi?n huy?n kha?m. B?nh cu?a em n??ng nn ????c chuy?n xu?ng b?nh vi?n ti?nh ngay sau ?o?. Ta?i b?nh vi?n ti?nh Tuyn Quang ca?c ba?c si? ch?n ?oa?n Quy? bi? tra?n di?ch ?a ma?ng, che?n e?p tim c?p, da?y di?nh ma?ng ngoa?i tim. Quy? ????c chi? ?i?nh pha?i xu?ng b?nh vi?n ti?nh cho?c hu?t di?ch tha?ng 1 l?n.
Cha?ng trai dn t?c Dao nguy ki?ch tr??c b?nh tim qui c
S? s?ng c?a chng trai dn t?c Dao ?ang nguy k?ch v "khng xu dnh ti", trong khi ?? ph?u thu?t tim em c?n t nh?t 30 tri?u ??ng

Khi ????c ho?i v? v?? con ?? nha?, Quy? quay m??t va?o t???ng, cha?ng trai tre? c? gi?u ?i nh??ng gio?t n???c m??t ?ang ch??c tra?o ra. Thn em ?m ?au b?nh t?t, t?t ca? trong nha? ch??ng co?n gi? co? th? ba?n ????c n??a. V?? em su?t nga?y qu?n qu?t trn n??ng thay ch?ng lo ki?m ca?i ?n cho ca? nha? nh?ng v?n ?o?i. Bao l?n em ?i vi?n, s? ti?n vay n?? ?a? ch?t ??ng ln nhau ch??ng bi?t ??n bao gi?? m??i tra? n?i. Nh?ng co?n hy vo?ng la? ca? gia ?i?nh em v?n c? g??ng c??u l?y ti?nh ma?ng cho em, chi? mong em s??m la?nh b?nh v? v??i v?? con r?i la?m tra? n?? d?n.

3 n?m ?i?u tri? ta?i b?nh vi?n ti?nh du? ????c ca?c y ba?c si? ta?i ?y nhi?t ti?nh ch?m so?c va? giu?p ??? nh?ng s??c kho?e em v?n nga?y ca?ng y?u ?i do c?n b?nh di?n bi?n n??ng va? ph??c ta?p. Quy? ????c chuy?n xu?ng b?nh vi?n Vi?t ???c ?i?u tri? va? m? g?p. Sau khi th?m kha?m va? h?i ch?n Quy? ?a? ????c ln li?ch m?, nh?ng s??c kho?e cu?a em y?u qua? c?n pha?i ?i?u tri? phu?c h?i ti?ch c??c ?? ?a?m ba?o s??c kho?e cho ca m?. Lu?c chuy?n vi?n ln Ha? N?i, ca? gia ?i?nh em ?i vay m???n kh??p n?i ????c h?n 3 tri?u. Ti?n ?i la?i m?t m?y tr?m, ?o?ng ta?m vi?n phi? 2 tri?u r???i, s? ti?n co?n la?i trong tu?i ch?a ?u? ti?n xe 1 ng???i v? qu nn 2 anh em Quy? ch??ng da?m ?n u?ng gi? ngoa?i cha?o t?? thi?n ta?i b?nh vi?n. Nh??ng hm nh?? b??a khng co? cha?o thi? 2 anh em ?a?nh nhi?n ?o?i.
Cha?ng trai dn t?c Dao nguy ki?ch tr??c b?nh tim qui c
D cc y bc s? ? t?o ?i?u ki?n h?t s?c cho b?nh nhn ?i?u tr?, th?m ch ln c? l?ch m? tim nh?ng s?c kh?e hi?n t?i c?a b?nh nhn ch?a ?p ?ng

?a? co? gi?y ta?m thu thm 5 tri?u n??a ma? anh trai Quy? la? anh Thm c?? b?n th?n ch??ng bi?t ki?m ?u ra, co?n khoa?n ta?m ??ng ?? m? tim s??p t??i khoa?ng 30- 40 tri?u ch?a ti?nh chi phi? ?i?u tri? phu?c h?i sau m? anh Thm ca?ng khng da?m nghi? t??i. S? ti?n ?o? qua? l??n v??i ?a?i gia ?i?nh Quy?. M?y nga?y ?? vi?n ch??ng bi?t ti?nh sao, v?n ti?ng Kinh i?t o?i la?i bi? n??ng tai nn anh Thm ?a?nh du?ng s? ti?n cu?i cu?ng v? qu ti?m ca?ch xoay s?? pho? m??c em trai cho ca?c y ba?c si? ta?i vi?n.

Trao ??i v??i anh Nguy?n Xun Vinh, ?i?u d???ng tr???ng Khoa Tim ma?ch L?ng ng??c b?nh vi?n h??u nghi? Vi?t ???c cho bi?t: B?nh nhn Quy? bi? tra?n di?ch ?a ma?ng, che?n e?p tim c?p, da?y di?nh ma?ng ngoa?i tim. Vi? b?nh nhn qua? y?u nn ?ang ????c ?i?u tri? ti?ch c??c ?? ?a?m ba?o ?u? s??c kho?e cho ca ph?u thu?t m? tim s??p t??i. Nh?ng hoa?n ca?nh gia ?i?nh Quy? r?t kho? kh?n, m??c b?nh 3 n?m r?i la?i la? ng???i dn t?c thi?u s? ??n b??a ?n ha?ng nga?y cu?ng pha?i d??a va?o su?t cha?o t?? thi?n cu?a b?nh vi?n, nn ?? co? ti?n ?i?u tri? va? ph?u thu?t qua? th?t qua? s??c v??i gia ?i?nh. Hi?n ta?i ca?c y ba?c si? ta?i khoa ?a? ky? quy? l?y thu?c cho Quy? ?i?u tri? tr???c m??t va? ??ng vin gia ?i?nh c? g??ng c??u ch??a cho Quy?.
??c m? kh?e m?nh tr? l?i ?? v? nh v?i v? con c?a chng trai tr?
??c m? kh?e m?nh tr? l?i ?? v? nh v?i v? con c?a chng trai tr?
Quy? v?n ?ang pha?i th?? xi va? n??m ?i?u tri? ta?i pho?ng c?p c??u. C? ne?n nh??ng c?n ?au t??c ng??c ?ang la?m em nghe?n th??, v??i v?n ti?ng Kinh i?t o?i em th?u tha?o: Xin ca?c ba?c c??u cha?u v??i Cha?u mu?n s?ng Mu?n v? v??i v?? con l??m

M?i ?ng gp h?o tm xin g?i v?:

  1. M s? 1451: Anh ???ng V?n Thm (anh trai b?nh nhn ??ng V?n Qu), ? ba?n P???c, xa? Th? Bi?nh, huy?n Lm Bi?nh, ti?nh Tuyn Quang ho?c gip ?? tr?c ti?p t?i Khoa Tim m?ch L?ng ng?c B?nh vi?n h?u ngh? Vi?t ??c, H N?i.

?T: 01635.408.920

2. Qu? Nhn i - Bo Khuy?n h?c & Dn tr - Bo ?i?n t? Dn tr.

Ng 2 nh s? 48 Gi?ng V, ??ng ?a, H N?i (C?nh cy x?ng Kim M)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B?n ??c ?ng h? qua cc ti kho?n sau:

* Ti kho?n VN? t?i VietComBank:
Tn TK:Bo Khuy?n h?c & Dn tr
S? TK: 045 100 194 4487
T?i: Ngn Hng TMCP Ngo?i th??ng Vi?t Nam - Chi nhnh Thnh Cng - H N?i.

* Ti kho?n USD t?i VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Ti kho?n VN? t?i VietinBank:
Tn TK:Bo Khuy?n h?c & Dn tr
S? TK: 10 201 0000 220 639
T?i: Ngn hng Th??ng m?i C? ph?n Cng Th??ng Vi?t Nam - Chi nhnh Hon Ki?m

* Ti kho?n VN? t?i Ngn hng Qun ??i (MB)

Tn TK:Bo Khuy?n h?c & Dn tr
S? TK: 0721100356359

T?i Ngn hng TMCP Qun ??i Chi nhnh Thi Th?nh - H N?i

* Ti kho?nUSD t?i Ngn hng Qun ??i (MB)

Tn TK:Bo Khuy?n h?c & Dn tr
S? TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. V?n phng ??i di?n c?a bo:

VP H T?nh: 46 Nguy?n Cng Tr?, Ph??ng Tn Giang, TP H T?nh. Tel: 039.3.857.122

VP ? N?ng: 25 Nguy?n Tri Ph??ng, Qu?n Thanh Kh, TP ? N?ng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: s? 39L ???ng 11 (Mi?u N?i), ph??ng 3, qu?n Bnh Th?nh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP C?n Th?: 53/13 L T? Tr?ng, Q Ninh Ki?u, TP C?n Th?. Tel: 0710.3.733.269

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209